Børns Vilkår: Nyt skilsmissesystem skal inddrage børnene

DEBAT: Myndighederne bør kunne beslutte, at et barn kun har kontakt med den ene forælder, hvis barnets udvikling er i fare. Det skriver Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Af Rasmus Kjeldahl

Direktør for Børns Vilkår

De fleste kender til par, der er blevet skilt, hvor mor og far er så vrede, kede af det eller skuffede, at de ikke kan finde ud af at tale sammen. Heller ikke selvom konflikten går ud over deres børn.

I hver tiende skilsmisse er konfliktniveauet så højt, at kommunen, Statsforvaltningen og en lang række sagsbehandlere og myndighedspersoner bliver involveret i sagen.

På BørneTelefonen hos Børns Vilkår har vi samtaler med børn, som mistrives på grund af forældrenes skilsmissekonflikter.

Nogle har oplevet, at deres sag kører frem og tilbage mellem Statsforvaltning og kommune, og at myndighederne ændrer hinandens afgørelser frem for at samarbejde. Barnet får ikke afklaret sin situation og bliver ikke inddraget i beslutningerne.

Barnet skal have ret til tryghed

Derfor er der brug for både at se på forældreansvarsloven og på den måde, loven skal forvaltes i et nyt skilsmissesystem.

Den nuværende forældreansvarslov tager i praksis udgangspunkt i forældrene, fordi barnets ret til to forældre vægtes højt. Det skal ændres, så den nye lovgivning gør barnets ret til tryghed og trivsel til lovens helt overordnede formål.

Det vil være en hjælp til børnene i sager, hvor de i årevis er genstand for forældrenes konflikt. I disse sager er konflikten i sig selv en enorm belastning for barnet, og derfor bør myndighederne kunne beslutte, at et barn kun har kontakt med den ene forælder.

Kontroversielt, ja. Men nødvendigt i de relativt få sager, hvor barnets udvikling er i fare.

Børnenes synspunkter skal høres
I det nye skilsmissesystem bør børnene og deres familier kunne få en hurtig hjælp, så sagsbehandlingstiden ikke er med til at forværre konflikten.

I de mest komplekse sager – dér hvor der også er en social sag, eller hvor konflikten er så langvarig og indædt, at det går ud over barnets trivsel - skal indsatsen være bedre og mere specialiseret end i dag.

Det betyder i praksis, at familien skal have hurtig og specialiseret hjælp, når der er tale om eksempelvis misbrug og overgreb, at der skal være bedre mulighed for at udveksle oplysninger mellem myndighederne, og at de børnefaglige undersøgelser skal være af ensartet høj kvalitet, ligegyldigt hvor i landet de foretages.

De sagsbehandlere, som varetager opgaven, skal være uddannet til at tale med børn og unge, ligesom der skal være tid nok til, at barnet eller den unge får fortalt om sin situation og sine synspunkter.

De fleste børn og unge har brug for at få opbygget tillid til den person, de skal tale med, og kan have brug for mere end en enkelt samtale.

Desuden skal barnet have ret til at få en bisidder med som en neutral støtteperson. Det kan de udsatte børn, der har en sag i kommunen, og sådan bør det også være, når et barn skal til børnesamtale i Statsforvaltningen.

Børn føler sig ofte meget i klemme mellem forældrene og forsøger at være loyale over for mor og far. Og så risikerer de at undertrykke deres egen mening om, hvad der er bedst for dem selv. Med en bisidder får børnene støtte til at blive klar over deres egne ønsker.

Konfliktløsning for børnenes skyld
Konflikthåndtering er også et centralt emne, det nye skilsmissesystem skal indeholde. Politisk debatteres det løbende, om det er forældrenes ansvar at søge hjælp i forbindelse med en skilsmisse, eller om det offentlige skal forebygge konflikter.

Men set fra et børneperspektiv er det underordnet, hvor ansvaret placeres, så længe forældrene får hjælp til at håndtere deres konflikter. Det kan være i form af forældreundervisning, om børns reaktioner i forbindelse med skilsmisse eller konfliktforebyggende rådgivning.

Stort set alle forældre vil det bedste for deres børn, og netop undervisning og rådgivning om barnets behov og reaktioner på en konflikt kan være med til at åbne for et bedre forældresamarbejde.

Målet for et nyt skilsmissesystem må være at sikre, at alle skilsmissebørn trives.

Forrige artikel LA-ordfører: Mere frihed i skilsmissesager LA-ordfører: Mere frihed i skilsmissesager Næste artikel Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.