Foreningen Far: Fokus på børns sundhed og gode samfundsværdier

DEBAT: Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familiemodel for alle børn og begge forældre – i alle familieformer. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der samtidig nævner tre trin, foreningen ønsker fokus på i et nyt skilsmissesystem.

Af Jesper Lohse 

Landsformand i Foreningen Far


Der var engang en familielovgivning, som var opbygget omkring den ene forælder i stedet for far, mor og børn i trit med samfundsudviklingen, børns sundhed og gode samfundsværdier.

Politikerne blev orienteret af alt for mange ministerier og havde alt for travlt til at opdage, at lovgivningen og praksis for børn var kommet ud af kurs i forhold til det bedste for barnet.

Den private børneindustri tjente hundredvis af millioner, og det hele virkede meget professionelt og neutralt. Der var bare lige det, at familieforskerne i årtier havde glemt at spørge far.

Ja, sådan lyder eventyret om den danske familielovgivning, børneindustri og praksis, måske i en ny fortolkning af kejserens nye klæder allerede om få år i Danmark. Der har i årevis været tale om symptombehandling for de få i stedet for årsagsbehandling for 1.167.460 danske børn i det moderne familieliv.

For vi kan ikke længere sige, hvem der er den bedste studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn, forældres offentlige status eller familieformer.

Fædrebarslen i Danmark er lav
Vi lever i en global verden med åben information, hvor alle har en stemme og sandheden kommer frem for erhvervsledere, politikere og forældre. Det er ikke længere muligt at være diktatur et hvilket som helst sted i verden.

Alarmklokkerne skal naturligvis ringe strukturelt, når begge forældre ikke modtager samme digitale post for 1.167.460 danske børn ved fødsel, daginstitution, skole, trivselsmålinger, forskning og alvorlige børnesager.

Når fædrebarslen i Danmark er lavere end i Island, Norge og Sverige. Når børnebisiddere i loven kun kan besluttes af den ene forælder. Når velfærdsydelser ikke gives til borgere med reelt behov og kun til en af forældrene samt når bopælstallet for børn hos fædre er på niveau med 1980 i modstrid med samfundsudviklingen for helt almindelige danskere. Familielovgivningen i Danmark svarer til, at en mand eller kvinde læser på universitetet i Danmark og ikke får lov til at gå til eksamen. Eller til at vi uddeler dummebøder til alle af samme køn, fordi en mand eller en kvinde træder ved siden af eller kører for stærkt på motorvejen.

De tre trin
Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familiemodel for alle børn og begge forældre i alle familieformer. Foruden bedre kvalitet for børn, som har behov for samfundets støtte.

Trin 1: Alle familier – den helt store gruppe!
 Giv alle forældre i alle familieformer lov til at lave den aftale, som de finder er bedst for barnet. Det er ikke muligt i dag og er forskelsbehandling af børn, forældre og bedsteforældre. Det skaber familiekonflikter og mistillid i befolkningen imod sund fornuft for børn.

Trin 2: Forældre med behov for mægling. 
Tilbyd forældrestøtte, rådgivning og mægling i kvalitetssikrede familiecentre med fokus på, at det bedste for barnet er, at barnet oplever begge forældres kærlighed, omsorg og tryghed i livet, og at begge forældre naturligvis skal tage ansvar og samarbejde roligt og positivt om børnene – medmindre der er tungtvejende grund til andet. Det er, hvad den nyeste forskning i børns sundhed viser og er for de fleste forældre i Danmark en naturlighed.

Trin 3: Alvorlige børnesager
. Overfør familiesagen til en børnesagkyndig familiedomstol med specialuddannet personale og tværfaglighed ved alvorlige bekymringer for barnet, eller hvis den ene forælder ønsker det. Så børn og forældre kan få en hurtig og kvalitativ, korrekt afgørelse med opfølgning for barnet og læring.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund med fokus på sunde børn og gode samfundsværdier.

Forrige artikel Hvert 3. barn: Udfordringen ved et enstreget skilsmissesystem Hvert 3. barn: Udfordringen ved et enstreget skilsmissesystem Næste artikel Psykologer: Børnenes perspektiv skal sikres med løbende debat Psykologer: Børnenes perspektiv skal sikres med løbende debat
 • Anmeld

  Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  En postgang for sent af Foreningen Far

  Det er altså en postgang for sent, at Foreningen Far begynder, at tale om noget som helst ud fra børnenes perspektiv.

  Indtil nu har jeg kun hørt om "kønskamp" og ligestilling far den forening. Foreningen Far har sunget sangen om "barnets ret til to forældre", så meget, at det er blevet til "barnets PLIGT til to forældre".
  Foreningen Far har også sunget sangen om alle de falske anklager, forældrefremmedgørelse og de "løgnagtige mødre", så længe at pladen er gået i den samme rille.
  Foreningen Far har sunget sangen om, at det udelukkende skal være straffeloven, som er parameter i disse børnesager.

  Når man kender bare en lille smule til Foreningen Fars forretningsmetoder gennem de sidste 10 år, så lyder det både hult og utroværdigt, når foreningens formand nu ønsker at fremstå som "et ordenligt menneske", der tænker på børnene.

  Næ, den tid er forbi, hvor man kan tage Foreningen Far seriøst. Det er mange år siden.

  Vi må have andre repræsentanter på banen. Der er altså kun 1.300 medlemmer i den forening. I repræsenterer IKKE alle mænd og fædre i Danmark! Slet ikke.

 • Anmeld

  Mirel

  What he said....

  Det Bruno skriver....
  Vi udsættes for vold og psykisk terror og statsovervåget omsorgssvigt af et barn - med "gode råd" søgt hos ff.
  "Stakkels far" er en myte der hyldes for ofte og for meget af ff., der er mere optaget af kønskamp fremfor hvad der er bedst og sundest for et barn.

 • Anmeld

  Sidsel Lyster · tidligere præst. Stoppede pga. chikane fra foreningen Far. Stud. jur.

  Gå selv i front, Jesper

  Jeg kan ikke rigtigt se, hvordan det gavner mine børns sundhed, at foreningen Far har sendt mine patientjournaler til min biskop, ligesom Jesper Lohse politianmelder mine debatindlæg.

  Jeg kunne ønske mig, at foreningen Far satte børnene i højsædet. Men som mor har jeg mere en fornemmelse af, at det er en krig mod mødre.

  Derfor har jeg lavet netværket for psykopatofre, hvor fædre og mødre og børn hjælper og støtter hinanden. Vores børn er taknemmelige over, at netværket hjælper den gode og empatiske forælder.

  Vi kører ikke kønskamp. Og vi ønsker i dén grad mentalundersøgelser i røde skilsmisser. Når en mor eller far er bange, belastet og utryg ved barnets trivsel hos den anden forælder, nytter 3 timers børnesagkyndig samtale og 2 observerede samvær ikke meget. Vi er enige med foreningen Far i, at nogle skilsmisser skyldes mentale problemer hos far eller mor. Og disse problemer håber vi, politikerne vil hjælpe med at afdække, så vi kan beskytte børnene.