Foreningen Mor: Alle familieformer skal respekteres

DEBAT: Børn på samvær har brug for et kvalitetsløft. Det skriver Nanna Gersov fra Foreningen Mor, der blandt andet nævner, at der er brug for bedre sagsbehandling, før et samvær besluttes, samt mere opfølgning på hvordan aftalerne virker i praksis.

Af Nanna Gersov

Talskvinde for Foreningen Mor

I Danmark er der tradition for frihed og frisind. Derfor findes der mange måder at leve sammen på. I alt er der 37 forskellige familieformer. Man behøver ikke længere følge traditionen om at være et gift ægtepar, når man bliver forældre.

Enlige kan også både adoptere og få kunstig befrugtning. Man kan benytte kendt eller ukendt donor ved undfangelsen, ligesom ægdonation også er en mulighed.

På den baggrund er det ulogisk, at regeringen vil give mænd ret til at kræve faderskabstest af børn, som de ikke har nogen relation til inden for hele barnets første leveår.

Det virker ikke som en regel, der indføres for barnet, men mere som et ønske om at tilgodese mænd, som måtte ønske at udleve deres og deres familiers ønsker om at få efterkommere, som kan føre slægten videre.

Med andre ord handler det om at tilgodese voksne og ikke børn. Foreningen Mor støtter derfor op om kritikken, der er rejst af blandt andre Børns Vilkår og Etisk Råd og håber, at politikerne tager kritikken til efterretning.

Forstår godt overvejelser om konfirmationsbidrag

Når det er sagt, skal der også lyde ros for bestræbelserne på at gøre systemet enklere for borgerne.

Vi håber, det lykkes og at sagsbehandlingen kan få et kvalitetsløft, så alt det, som i forvejen findes af viden om forældrene, indgår i bedømmelsen af ansøgninger om samvær og forældremyndighed – herunder tidligere børnesager, psykiatriske journaler, oplysninger om misbrug samt oplysninger om sager ved politiet. Herunder straffeattester og at der foretages de nødvendige undersøgelser af forældreevner via dybtgående personlighedstests med mere.

Vi forstår godt overvejelserne hos regeringen angående afskaffelse af konfirmationsbidrag og lignende. Men i en trængt børnefamilie har disse bidrag en vis betydning. På den baggrund foreslår vi, at man holder børn af enlige forsørgere skadesløse ved at hæve bidraget generelt, så det i højere grad svarer til, hvad der betales i bidrag i andre lande, hvor niveauet generelt er højere.

Vi foreslår også, at man bibeholder muligheden for, at unge, der er fyldt 18 år, kan få bidrag som hidtil, hvis de er under uddannelse.

Til gengæld forstår vi ikke, hvorfor regeringen vil fjerne muligheden for at fastsætte bidrag i deleordninger, for det vil jo skade barnets forsørgelsesgrundlag og øge konflikterne, når det at kræve øget samvær belønnes økonomisk.

For børnene vil det heller ikke være rart at skulle på mere samvær, som er begrundet i, at man ønsker at spare penge. I forvejen oplever børn på samvær ofte, at de rangerer lavere end de andre børn i familien.

Enkel og forståelig ægteskabslov

Foreningen Mor mener, at børn på samvær har brug for et kvalitetsløft ved at forholdene hos samværsforældre i højere grad bliver undersøgt i form af en screening inden samværet sættes i gang, samt at der bliver taget hånd om forsømmelser i forhold til barnet og i forhold til samværsaftaler.

I Foreningen Mor mener vi, at alle familieformer skal respekteres, herunder også ægteskabet. Vi er imod, at ideen om fælleseje udhules ved, at man sniger særeje ind, så den ene part, i kraft af meget indviklede lovparagraffer, kan tilgodese sig selv.

Ægteskabsloven bør være enkel og forståelig.

I mange ægteskaber er det almindeligt, at børnene kommer til verden i de første år. Derfor giver det ikke mening, at man først skal kunne opnå ægtefællebidrag, når man har været gift i fem år.

Foreningen Mor er imod denne ændring, som vi mener vil ramme især kvinder og børn, så vi opfordrer til, at loven forbliver, som den er.

Forrige artikel BPA-bruger: Serviceloven udløser kun afdæmpet jubel BPA-bruger: Serviceloven udløser kun afdæmpet jubel Næste artikel Landsforeningen Børn og Forældre: Barnets perspektiv skinner ikke igennem Landsforeningen Børn og Forældre: Barnets perspektiv skinner ikke igennem
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.