Landsforeningen Børn og Forældre: Barnets perspektiv skinner ikke igennem

DEBAT: Det primære omdrejningspunkt i revideringen er baseret på et økonomisk incitament med udgangspunkt i forældrenes situation. Perspektivet fra børnenes side mangler, skriver Morten Thorsøe Secher, formand for Landsforeningen Børn og Forældre.

Af Morten Thorsøe Secher
Stifter og formand for Landsforeningen Børn og Forældre

Landsforeningen for Børn og Forældre har noteret os social- og indenrigsminister Karen Ellemanns (V) forslag til et nyt familieretsligt system. Et forslag, som samtidig tager hul på modernisering og forenkling af en lang række nye tiltag på området.

Vi i Landsforeningen for Børn og Forældre er bekymrede, idet vi ikke ser, at barnets perspektiv på nogen måde skinner igennem i dette forslag. Derimod er det primære omdrejningspunkt baseret på et økonomisk incitament med udgangspunkt i forældrenes situation.

Det eneste, der taler for, i denne modernisering og forenkling, er ideen med et samlet enstrenget system, så familiens situation ikke bliver behandlet i flere myndigheder, uden nogen form for koordinering eller tværfagligt indsigt, og hvor de myndigheder, som på nuværende tidspunkt behandler disse sager, ikke kolliderer med hver deres lovgivning.

Her tænkes der på henholdsvis serviceloven samt forældreansvarsloven.

Vores vurdering er, at der er mange børn og familier, der kommer i klemme mellem systemerne, som det er nu.

Blive betragtet fra et helhedssyn
Et forslag til dette nye enstrengede system kunne være at implementere et tværfagligt kontor/en instans i alle kommuner, bestående af socialrådgivere, pædagoger, børnesagkyndige, jurister, psykologer og familiebehandlere, der med udgangspunkt i det enkelte barn sikrer barnets trivsel og udvikling, så tæt på de familier, det drejer sig om.

Vi mener, at den forebyggende indsats ude i landets kommuner er vejen frem til at skabe de bedste vilkår for både børn og familier.

Dette kontor/instans kunne være en udvidelse af eksisterende børnefamiliehuse/børne og familie-dagbehandlingen, som allerede har stor viden og ekspertise på området.

På den måde vil barnet og familien i deres familieophør blive betragtet ud fra et helhedssyn, som vil skabe gennemsigtighed og en samlet løsning både for barnet og familien.

Den tidlige forbyggende indsats vil kunne komme til sin magt, da helhedssynet vil gøre, at man vil se hele barnet og se forældrenes kompetencer, og dermed tidligt kunne etablere en eventuel anden støtte til barnet og deres familier efter behov.
Fokusset i samlivsophøret vil her være på, hvad der er bedst for det enkelte barn og den enkelte ”delefamilie”.

Far og mor vil blive tilbudt den samme rådgivning, vejledning og eventuel indsats hvorigennem de ud fra guidning af fagprofessionelle vil kunne nå frem til, hvilken samværsform og myndighed der vil være bedst for deres barn og delefamilie.

Brug pengene på at reformere området
Der vil igennem den tværprofessionelle tilgang være fokus på barnet og delefamilien som helhed og ikke far eller mors rettigheder.

Dog kan vi som Landsforening blive bekymret for, at Folketinget aldrig rigtigt vil bruge de penge, der skal til for at reformere området, idet det er yderst komplekst og kræver en fundamental kulturel holdningsændring med fokus og prioritet på barnets trivsel og udvikling.

Men vi håber og tror på, at den store evidens og praksiserfaring, der efterhånden findes på området, vil bane vejen for et system, som kan hjælpe de mange børn og unge, der er klemt i deres forældres samlivsophør og systemet omkring.

Forrige artikel Foreningen Mor: Alle familieformer skal respekteres Foreningen Mor: Alle familieformer skal respekteres Næste artikel LA: Staten håner skilsmissepar LA: Staten håner skilsmissepar
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.