Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter

DEBAT: Fraskilte forældre bør have pligt til at deltage i en mægling for at forebygge konfliktoptrapning, som kan traumatisere både børn og forældre. Det mener direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen.

Af Mads Roke Clausen
Direktør i Mødrehjælpen

Dækkene på bilen bliver jævnligt skåret op. Små glaskugler bliver smidt ind ad vinduet og smadrer ruden.

Telefonen overstrømmes med nedladende eller truende sms-beskeder. Den slags utrygge oplevelser bliver i nogle tilfælde, hvad der følger i kølvandet for mennesker, der har gennemgået en skilsmisse.

For ironisk nok er det ofte netop, når far og mor er gået fra hinanden, at konflikten for alvor eskalerer, selv om bruddet ellers nok skete i håb om at gøre en ende på hverdagens uenigheder.

Men skilsmisser kan bringe det værste frem i folk. Og sørgeligt nok er det børnene, der kommer i klemme. Det lille loyale menneske, som ikke har part i konflikten, men som striden oftest står om, når samlivet ophører.

For hvor skal barnet have bopæl og hvor meget samvær skal den anden have med barnet?

Regeringens hensigt med sit skilsmisseudspil – at forenkle sagsgangene – er fin. For mange instanser og muligheder for at få sagerne genoptaget adskillige gange forhaler sagsbehandlingen og kan få konflikten til at blive decideret giftig og årelang.

De store konfliker mangler fokus

Men desværre mangler udspillet blik for højkonfliktsagerne, og for for alvor at forebygge dem. Tværtimod rummer udspillet tiltag, der skubber endnu flere potentielle stridspunkter tilbage på forældrenes eget bord.

Forældre, som vel at mærke allerede har henvendt sig til Statsforvaltningen for at få hjælp, fordi de har emner, som de er uenige om. Det gælder eksempelvis, når man foreslår at ophæve samværsforælderens pligt til at betale et konfirmationsbidrag.

For skal mor med til festen, hvis hun ikke vil betale? Har mor råd til at have sin store søn boende, hvis far ikke længere skal betale uddannelsesbidrag? Dem, det rammer, er igen børnene.

Mens striden står på forældrene imellem, kommer barnet under et enormt pres. Måske forsøger den ene eller begge forældre at manipulere det til at sige ting til en børnesagkyndig, som skal gavne deres egen sag.

Nogle børn bliver indirekte ofre for den psykiske vold, den ene forælder udøver mod den anden – ved eksempelvis at få barnet til at filme og sende en video af mors hjem til far. Eller der løber en anonym underretning ind til kommunen om, at mor drikker, så mor bliver indkaldt til bekymringssamtale hos kommunen.

Børnene fortjener støtte

Her under satspuljeforhandlingerne er der kommet et rigtig fint forslag på bordet, nemlig at børn i konfliktfyldte sager skal kunne få en bisidder med, som alene er på barnets side.

Børnene fortjener at blive støttet, hørt og at få indflydelse på deres egen situation med hensyn til bopæl og samvær. Men vi bør samtidig stræbe efter at forebygge, at barnet overhovedet kommer så svært i klemme, at det får brug for en sådan hjælp.

Forældrene og systemet omkring dem må tage ansvar for at bremse konflikten længe før da og for at skærme barnet.

Det, der er behov for, er, at der indføres en obligatorisk mægling mellem forældrene, og at den sker inden for de første fjorten dage efter, at parterne har henvendt sig til Statsforvaltningen.
Mæglingen skal ske på neutral grund, så forældrene frit og uden frygt for, at det, de siger, kan bruges imod dem, kan lægge deres synspunkter frem. I Norge har man gode erfaringer med, at forældrene når til enighed om en aftale.

Endda har succesen været så stor, at færre i dag bliver skilt.

I de særligt komplekse sager, hvor der er mistanke om vold, misbrug eller psykisk sygdom involveret, og hvor konfliktniveauet er højt helt fra begyndelsen, bør det til gengæld være muligt for de to forældre at møde op hver for sig i stedet for sammen, som det kræves i dag.

Alene det at skulle befinde sig i samme rum kan nemlig i nogle sager få konflikten til at eskalere. Så betændt er forholdet mellem forældrene.

I Mødrehjælpen har vi gode erfaringer med at rådgive og hjælpe forældre med at nedtrappe konflikter, som er opstået i forlængelse af skilsmisser.

Vi deler gerne ud af vores viden – og vi ser frem til at se udspillets gode intentioner om at forenkle sagsgangene blive til virkelighed. Ikke mindst for børnenes skyld.

Forrige artikel Børns Vilkår: Nyt skilsmissesystem skal inddrage børnene Børns Vilkår: Nyt skilsmissesystem skal inddrage børnene Næste artikel Minister: Skilsmissefamilierne skal hjælpes til at løse konflikterne Minister: Skilsmissefamilierne skal hjælpes til at løse konflikterne
 • Anmeld

  Bodil Neujahr · Landsformand

  Mødrehjælpen: Skilsmisseudspil overser de grimme konflikter


  NEJ Mads Roke Clausen det skal forældrene IKKE.

  For der findes forældre som begår vold, stalker, truer sin expartner på livet.
  Manipulerer med alt og alle, lyver og bedrager.

  Sådan et menneske synes det er en stor fornøjelse at benytte offentlige systemer til "Stalking by Proxy"

  Systemerne må lære at klare disse personlighedstyper og beskytte både expartner og børnene imod dem.

  Det er jo netop i disse sager systemerne i dag fejler .
  Her fastholdes forældre og børn i kontakt med en overgrebsmand, incestuøs far osv i årevis.
  Nogle tilfælde til børnene bliver 18 og selv kan sige fra.

 • Anmeld

  Foreningen Mor · www.foreningenmorogbarn.dk

  Konfliktmægling skal altid være et tilbud - aldrig tvang

  Mødrehjælpen foreslår tvungen konfliktmægling senest fjorten dage efter at to er flyttet fra hinanden - dvs. når følelserne koger allermest og i den periode, hvor faren for at en kvinde bliver udsat for vold fra sin ekspartner er størst.

  De skriver så, at tvang ikke skal gælde i højkonfliktskilsmisser. Men hvis folk ikke kender den regel midt i det følelseskaos, et samlivsbrud kan medføre, hjælper det jo ikke noget. Med andre ord er det her et helt urimeligt forslag.

  Derfor bør konfliktmægling altid være et FRIVILLIGT tilbud og det skal foregå, når forældrene selv føler sig klar.

 • Anmeld

  Lone Andersen

  Nej nej nej, nu er problemet igen blevet misforstået.

  Konfliktmægling er ok for normale mennesker, men deres sager ender jo heller ikke somhøjkonfliktsager, og derfor får de nok aldrig brug for konfliktmægling.
  Når man har med højkonfliktsager ad gøre, så er den ene part karakterafviger, med deraf meget store problemer. Vi snakker derfor om voldssager både psykisk og fysisk, og stalking og alle mulige andre tænkelige chikanerende opførsel.
  Den ene part lever af at skabe tragedie og chikane. Dem kan man altså umuligt lave konfliktmægling med, for de gør alt for at holde liv i konflikten.
  Jeg ved godt at vores situationer er så ekstreme at folk siger, nej nej din fantasi løber af med dig, og så tror de ikke på at det virkelig foregår.
  MEN DET GØR DET! Og jo hurtigere folk indser at det desværre er rigtigt desto bedre...
  Det lyder flot og lysserødt med at man BARE skal tvinge konfliktmægling så opstår højkonfliktsagerne ikke mere.
  Men højkonfliktsagerne opstår fordi kvinden (for det meste) er gået fra sin voldelige mand, og det faktum ændre konfliktmægling altså ikke på.
  SÅ NEJ TAK, TÆNK IGEN!!!

 • Anmeld

  Isabella Nielsen

  Kan I ikke lære det??

  Det er uhyggeligt at selv Mødrehjælpen ikke kan forstå højkonfliksproblematikken! Mægling kan ikke finde sted og her er hvorfor:

  Når først far har voldtaget, udnyttet, raget på, krænket eller slået barnet og sågar ønsket barnet død (!) og når mor er blevet slået halvt ihjel, ja, så ER der ikke mere at tale om! Så har den krænkendes/voldeliges adfærd haft en KONSEKVENS, og mor og børn skal bare beskyttes, have fred og komme sundt videre, det er slut med både samvær og delt forældremyndighed. Det er DÉR samfundet skal hen!! Førend det, kan vi aldrig komme problemet til livs. At tvinge til "mægling" er et stort overgreb, og betyder i virkeligheden: "Kom så, mor, lad nu barnet se sin pædofile/voldelige/afvigende far!" Hvordan kan selv Mødrehjælpen være med til at foreslå sådan noget. Det er fagligt pinligt. Og sådan en model er med til - som nu - at koste samfundet millioner af kroner:
  Arbejdsløshed (mor sygemeldt/uarbejdsdygtig
  Børnepsykologer, ekstraundervisning, psykiater til mor, underetninger og undersøgelser grundet udbrændte og nedslidte mødte med børn mærket for livet.

  Hvornår begynder voksne mennesker at forstå denne problematik? Børn forstår den. Og os kvinder, som har mærket det på liv og sjæl.

  Jeres forslag kunne ligeså godt hedde at flygtninge skal konfliktmægle med IS. Sørgeligt ærligt talt. Jeg håber at I lige kan forstå det nu. Mvh.