Ny debat: Vil regeringens forslag skabe et overskueligt skilsmissesystem?

DEBAT: Regeringen vil foretage en revision af skilsmissesystemet og har præsenteret 22 punkter, der skal hjælpe med dette. Målet er at gøre systemet mere overskueligt. Vil punkterne gøre det? Mød panelet, der skal diskutere det.

Altinget: social sætter fokus på den revision af skilsmisseloven, som social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), lægger op til.

Her vil regeringen lave ét system for skilsmissefamilierne og har i den forbindelse præsenteret 22 initiativer til at opnå dette.

Vælger regeringen rigtigt, når den vil forsøge at skabe et mere overskueligt system? Eller tager initiativerne fat i områder, som ikke bør røres ved?

Det har Altinget invitereret relevante aktører til at diskutere.

Mød panelet her:

Karen Ellemann (V)
Social- og indenrigsminister. Karen Ellemann har besiddet flere ordførerposter for Venstre og har bl.a. været udlændingeordfører, folkeskoleordfører og socialordfører. Hun har desuden tidligere været miljøminister og minister for nordisk samarbejde. Hun blev udpeget som social- og indenrigsminister i juni 2015.

Anne Broksø
Formand for Danske Familieadvokater og advokat i Ret&Råd København. Tidligere medlem af bestyrelsen hos Danske Advokater. Har igennem sit arbejde blandt andet specialiseret sig i skilsmisser.

Jesper Lohse
Landsformand for Foreningen Far siden 2011. Ejer virksomheden Danish Probe Aps. Er uddannet MBA og deltager i en tænketank om det moderne familieliv, kaldet International Council on Shared Parenting.*

Mads Roke Clausen
Direktør i Mødrehjælpen siden 2006. Er uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Han har tidligere været ansat i det daværende Arbejdsministerium som hhv. fuldmægtig, taleskriver og projektleder.

Rasmus Kjeldahl
Direktør i Børns Vilkår. Rasmus Kjeldahl har en ph.d. fra University of London. Desuden er han medstifter af klimatænketanken Concito og Danwatch. Fra 2002 til 2013 var han direktør for Forbrugerrådet, hvorefter han tiltrådte stillingen som direktør i Børns Vilkår.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Socialordfører. Har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2011. Er derudover formand for Børne- og Undervisningsudvalget. Var fra 2001 til 2007 medlem af Folketinget for Enhedslisten.

Danny K. Malkowski (LA)
Socialordfører. Stedfortræder for Laura Lindahl. Han er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og har fra 2010 til 2014 været ansat i Halder Topsøe A/S.

Torsten Gejl (ALT)
Social- og beskæftigelsesordfører. Torsten Gejl er uddannet kaospilot, som senere er suppleret med journalistkurset AJOUR hos Frontløberne i Aarhus, hvor han også har været leder. I 2005 var han med til at stifte OCN i Danmark.

*I en tidligere udgave af artiklen fremgik navnet på den tænketank, Jesper Lohse er medlem af, ikke. Dette er nu tilføjet.

Forrige artikel Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed Næste artikel Livsværk: Det virker, når vi støtter plejefamilierne fagligt Livsværk: Det virker, når vi støtter plejefamilierne fagligt
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.