Debat

Selveje Danmark: En effektiv hjemløsereform må sætte borgerens behov i centrum – ikke kommunens

Skal regeringen og Folketinget lykkes med en effektiv hjemløseindsats, som bygger på Housing First, skal mennesket sættes før systemet. Derfor bør mennesker i hjemløshed også selv bestemme, hvor de skal bo, hvornår det skal ske – og hvilken støtte de skal have, skriver Kåre Skarsholm.  

Det må være den enkelte hjemløse, som bedst kender egne behov og ved, hvem de vil have hjælp fra, og hvor de ønsker at bo, skriver Kåre Skarsholm. 
Det må være den enkelte hjemløse, som bedst kender egne behov og ved, hvem de vil have hjælp fra, og hvor de ønsker at bo, skriver Kåre Skarsholm. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix
Kåre Skarsholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Lad det være sagt med det samme.

Der er rigtig mange gode og tiltrængte initiativer i regeringens udspil til en reform af indsatsen på hjemløseområdet. Som repræsentant for de selvejende herberger, glæder vi os i Selveje Danmark over, at der langt om længe gøres noget ambitiøst for at få langt flere ud af hjemløshed.

Det er hårdt tiltrængt, ikke mindst fordi Danmark, i modsætning til flere af vores nordiske naboer, har haft en stigning i antallet af hjemløse over de sidste 10 år.

Temadebat

Kan nyt hjemløseudspil nedbringe hjemløsheden én gang for alle?

I sidste måned præsenterede social- og ældreminister Astrid Krag (S) regeringens nye hjemløseudspil, som skal hjælpe med at bringe antallet af hjemløse i Danmark markant ned og helt afskaffe den langvarige hjemløshed. 

Med udspillet vil regeringen blandt andet ændre på refusionsreglerne, så kommunerne fremover kan få refunderet udgifter til støtteordninger i de billige boliger, som hjemløse borgere skal tilbydes.

Antallet af hjemløse er de sidste ti år steget med 30 procent til 6431 personer ved den seneste hjemløsetælling i 2019.   

Altinget Social spørger de næste uger, hvilke tandhjul der bør skrues på for, at udspillet bliver en succes, og den langvarige hjemløshed afskaffet. 

Mød det foreløbige panel: 

  • Lars Benjaminsen, seniorforsker, Vive 
  • Ask Svejstrup, sekretariatsleder, SAND (De Hjemløses Landsorganisation)
  • Vibe Klarup, formand, Rådet for Socialt Udsatte 
  • Kåre Skarsholm, chefkonsulent, Selveje Danmark
  • Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne 
  • Søren Dahl Nielsen, tidligere hjemløs og initiativtager til Hjemløsemarchen 
  • Per K. Larsen, forretningsordfører, Overførstegården   
  • Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør, WeShelter 

    Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

En kedelig 1. plads, som vi ikke kan være bekendt.

7 ud af 10 er klar til at flytte ud af herbergerne

Selveje Danmark har i flere år påpeget, at der er behov for en grundlæggende omstilling af hjemløseindsatsen, ikke mindst fordi mange mennesker i hjemløshed tilbringer alt for lang tid på et herberg frem for at få den rette indsats til at komme videre i egen bolig, i misbrugsbehandling eller i et botilbud.

Herbergerne har aldrig været tænkt som et sted for længerevarende ophold. Derfor er det også forstemmende, at en undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at 7 ud af 10(!) er klar til at flytte ud af herbergerne. Herbergslederne peger i undersøgelsen på, at borgerne er klar til at flytte ud, hvis kommunerne stillede en bolig til rådighed eller tilbyder en plads på et botilbud for de hårdest belastede.

Derfor glæder Selveje Danmark sig over, at regeringens hjemløseudspil baserer sig på den såkaldte Housing First-tilgang, som netop indebærer, at man først og fremmest skaffer mennesker i hjemløshed et sted at bo, hvad enten det er egen bolig eller et botilbud.

Samtidig har regeringen taget nødvendige initiativer på tværs af social- og boligområdet for at skaffe flere betalelige boliger.

Gradvis udfasning og selvbestemmelse til borgeren

Selveje Danmark kan dog også se flere mangler i regeringens udspil. Regeringen lægger for eksempel op til, at det er borgerens hjemkommune, som skal afgøre, hvor mennesker i hjemløshed skal bo. Det betyder, at borgeren efter al sandsynlighed vil blive placeret i en bolig eller et botilbud i hjemkommunen, selvom der kan være gode grunde til, at man har forladt sin kommune, for eksempel for at undgå et bestemt miljø eller uheldige relationer, der er med til at fastholde i et misbrug.

Regeringen lægger videre op til, at det er kommunen, der skal have kompetencen til at afgøre, hvornår en borger er klar til at blive udskrevet fra et herberg, selvom SAND – De Hjemløses Landsorganisation har påpeget, at hjemløse har brug for at vide, at de kan blive boende, indtil de selv er klar til udskrivning.

Regeringens forslag om at udfase statsrefusionen for en borgers ophold allerede efter 90 dage vil i vores optik stresse borgere, herberger og kommuner unødvendigt. Det afgørende må være, at borgeren kommer videre i det rette tilbud frem for blot hurtigst muligt. Ellers risikerer vi at give mennesker (endnu) et nederlag i iveren efter at hjælpe dem hurtigt videre. Derfor foreslår vi en gradvis udfasning af statsrefusionen efter 4-6 måneder, og at herbergerne fastholder udskrivningskompetencen.

En forudsætning for en effektiv omlægning af hjemløseindsatsen er i henhold til Housing First-tilgangen netop, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Herunder at mennesker selv får lov til bestemme, hvordan de får hjælp.

Kåre Skarsholm, chefkonsulent, Selveje Danmark

Endelig lægger regeringen op til, at det er også kommunen, der skal afgøre, hvem der skal hjælpe den enkelte i den svære, men vigtige overgang fra gaden til egen bolig, frem for at lade den enkelte selv afgøre, hvem vedkommende har tillid til og ønsker hjælp fra.

Mennesket før systemet

Det er i Selveje Danmarks optik at vende tingene på hovedet. En forudsætning for en effektiv omlægning af hjemløseindsatsen er i henhold til Housing First-tilgangen netop, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Herunder at mennesker selv får lov til bestemme, hvordan de får hjælp.

Det må trods alt være den enkelte hjemløse, som bedst kender sine egne behov og også ved, hvem de vil have hjælp fra, og hvor de ønsker at bo.

Selveje Danmark foreslår derfor på linje med Rådet for Socialt Udsatte en fritvalgsordning, så det er en mulighed for tidligere beboere på herberger at vælge at få bostøtte fra herbergerne, uagtet om de er organiseret i kommuner eller i civilsamfundet. De selvejende herberger har lang og god erfaring med at koble mennesker i hjemløshed og civilsamfundet – blandt andet ved brug af frivillige, som kan tilbyde en anden og supplerende relation til den rent professionelle.

Endelig foreslår vi, også i lighed med Rådet for Socialt Udsatte, at der udvikles en ny type botilbud til den gruppe af hårdt belastede hjemløse, som ikke kan opholde sig i egen bolig, men som har brug for intensiv støtte og pleje.

Selveje Danmark mener, at den nye type botilbud bør være omfattet af frit valg, så også mennesker med behov for ekstra pleje og omsorg selv kan bestemme, hvor de vil bo. Skal vi lykkes med at få langt flere ud af hjemløshed – og det skal vi(!) – så er det ikke nok kun at skaffe mennesker et sted at bo. Mennesker i hjemløshed bør have mulighed for selv at bestemme, hvor de skal bo, og hvem der kommer ind over deres dørtærskel, så de også kan føle sig hjemme i deres nye bolig.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00