Debat

WeShelter til Astrid Krag: Kommunale løsninger er ikke nok – brug civilsamfundets erfaringer i ny hjemløsereform

Det er ikke nok at hylde civilsamfundet, og der er brug for andet end kommunale løsninger, hvis hjemløshed skal stoppes. Derfor skal socialminister Astrid Krag (S) give plads til civilsamfundet i den kommende hjemløsereform, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen.

Civilsamfundet har de nødvendige bygninger, erfaringer, kompetencer og viljen til at gå en ekstra mil, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen.
Civilsamfundet har de nødvendige bygninger, erfaringer, kompetencer og viljen til at gå en ekstra mil, skriver Ole Abildgaard Mikkelsen.Foto: Colourbox
Ole Abildgaard Mikkelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Socialminister Astrid Krag kalder det for en bunden opgave at stoppe hjemløshed i en ny reform. Stopklodserne forventes at blive betalelige boliger og støtte i eget hjem. Stopklodserne er de rigtige.

Men de gør det ikke alene. Det er afgørende, at civilsamfundets erfaringer med at bekæmpe hjemløshed og bygge bro til omverdenen også bringes i anvendelse.

Den danske velfærdsmodel er kendetegnet ved, at mange forskellige aktører på tværs af det offentlige og civilsamfundet tager ansvar for at skabe social forandring.

Temadebat

To år som socialminister – hvad skal på Astrid Krags agenda de næste to år?

Da Astrid Krag modtog nøglerne til Socialministeriet, fremhævede hun blandt andet unge hjemløse, unge med handicap og stofmisbrugere som de grupper, hun vil arbejde for at forbedre forholdene for.  

Men har ministeren med søm og hammer skaffet den nødvendige finansiering til socialområdet, eller skal værktøjskassen udvides de næste to år? 

Altinget Social giver i en temadebat ordet til aktører og politikere, som vil debattere, hvor Astrid Krag de næste to år skal sætte ind for at løfte socialområdet. 

Her er deltagerne:

 • Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne 
 • Ask Svejstrup, sekretariatsleder, Sand – De hjemløses landsorganisation 
 • Mia Nyegaard (R), socialborgmester, Københavns Kommune
 • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer  
 • Charlotte Broman Mølbæk (SF), handicapordfører og medlem af Folketinget
 • Ninna Thomsen, direktør, Mødrehjælpen
 • Lars Gaardhøj, formand, psykiatri- og socialudvalget, Danske Regioner  
 • Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri  
 • Marie Bjerre (V), socialordfører og medlem af Folketinget
 • Trine Torp (SF), social- og psykiatriordfører og medlem af Folketinget
 • Torsten Gejl (ALT), politisk ordfører og medlem af Folketinget
 • Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør, WeShelter

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

På den måde får vi hurtigere skabt nye løsninger, som er tilpasset den konkrete virkelighed på gade, tilbud og institutioner. Det så vi under corona-krisen, hvor samarbejde på tværs og inddragelse af civilsamfundet gav nye hurtige løsninger, som kunne afbøde krisens konsekvenser.

Den kommende reform på hjemløseområdet bør tage afsæt i denne særlige styrke ved den danske velfærdsmodel.

Over 100 års erfaringer

WeShelter har været på banen siden 1893, Kirkens Korshær siden 1912 og KFUM's Sociale Arbejde fra 1918. Længe før både socialreformer og velfærdstat har civilsamfundet således givet hjemløse ly for natten og en meningsfuld hverdag.

I en fremtid, hvor hjemløsheden skal stoppes i Danmark, vil der stadig være brug for akuttilbud til mennesker, der af den ene eller anden grund står uden eget hjem. Her er civilsamfundets organisationer klar til at tage ansvar.

Ikke bare har vi allerede de nødvendige bygninger, vi har også erfaringerne, kompetencerne og viljen til at gå en ekstra mil. Vi er en del af lokalsamfundene med stærke netværk til erhvervsliv, frivillige indsatser og kommunale medarbejdere.

Samtidig er vi vant til at arbejde fleksibelt og på tværs –  og med afsæt i den enkeltes drømme, ønsker og behov. Det er en vigtig del af fundamentet for at give den rette hjælp, så hjemløsheden kan blive enkeltstående og kortvarig.

Vi er også klar til at sætte civilsamfundets unikke innovative kræfter ind på at skabe nye tilbud til den lille gruppe hjemløse mennesker med så komplekse problemer i forhold til rusmidler, psykisk eller somatisk sygdom, at livet i egen bolig ikke er en optimal løsning. Det kræver dog, at socialministeren indtænker civilsamfundet som en helt central del i det kommende hjemløse-udspil.

”Fyldt op med kommune”

Innovationskraften skal også i spil, hvis vi skal hjælpe de mennesker i hjemløshed, der efter års sagsbehandling, krav og sanktioner er systemtrætte. Ikke sjældent møder vi hjemløse unge, der fortæller om at være så ”fyldt op med kommune”, at de siger nej til den vigtige støtte, som ville give dem et godt liv i egen bolig.

Socialministerens reformudspil bør omfatte et alternativ til den offentlige bostøtte ved at give civilsamfundet mulighed for at gøre dette stykke vigtige sociale arbejde. Fordi det er så ubærligt at være vidne til tidligere hjemløse – unge som ældre – der på grund af forkert, manglende eller dårlig støtte i eget hjem, havner i fornyet hjemløshed.

Ofte mangler mennesker i hjemløshed ikke kun et hjem, men også en plads i fællesskabet. For mange hjemløse er overgangen til livet i egen bolig forbundet med ensomhed og isolation. Det kan stå i vejen, når andre problemer skal tackles og selvværd bygges op.

Frivillige kan her gøre en værdifuld forskel ved at tilbyde relationer, der ikke baserer sig på løn – men på egen fri vilje og autentisk anerkendelse mellem medmennesker. Den frivillighed bør den kommende reform understøtte.

Ole Abildgaard Mikkelsen
Direktør, WeShelter

Frivillige kan her gøre en værdifuld forskel ved at tilbyde relationer, der ikke baserer sig på løn – men på egen fri vilje og autentisk anerkendelse mellem medmennesker. Den frivillighed bør den kommende reform understøtte – både i ånd og med stabil finansiering.

Hyldest skal omsættes til handling

Når alt kommer til alt, handler det om, hvilket velfærdssamfund vi ønsker. Om den offentlige løsning altid er den rigtige.

Eller om vi ønsker, at mange tager ansvar og sociale løsninger gennem samarbejde på tværs af sektorer, de frivilliges særlige bidrag og ikke mindst den mangfoldighed og innovationskraft, som civilsamfundet repræsenterer.

I taler og på sociale medier hylder og anerkender ministeren samarbejdet på tværs og civilsamfundets bidrag i kampen mod hjemløshed.

Nu skal hyldest og anerkendelse omsættes til handling. I hjemløsereformen og på det sociale område generelt. Det er nøglen til social forandring.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

0:000:00