Annoncørbetalt indhold

Forbrugsregnskaber er til gavn for både lejere og udlejere

Med præcise og rettidige forbrugsregnskaber får både lejere, ejere og administratorer en mængde nyttig viden om alt fra energiforbrug, forbrugsudgifter til ressourcespild. For lejerne indebærer det en stor tryghed at kende sit forbrug af el, vand og varme, da den endelige forbrugsopgørelse og dermed forbrugsregning har sit udgangspunkt i forbrugsregnskabet. For ejerne og administratorerne betyder forbrugsregnskaber en vigtig understøttelse af det daglige administrative arbejde. Det giver besparelser både i forhold til tid og økonomi samtidig med, at regnskaberne kan være medvirkende til at belyse et eventuelt energimæssigt ressourcespild i udlejningsejendomme. Læs med her og bliv klogere på de mange fordele, som forbrugsregnskaber kan bidrage lejere og udlejere.

Foto: Brunata
Brunata A/S

Forbrugsregnskaber
Et forbrugsregnskab har til formål at give lejer og ejer et overblik over de samlede forbrugsudgifter og fordelingen af disse. Det giver også et nøjagtigt billede af energiforbruget.

Med et forbrugsregnskab følger et præcist overblik over en udlejningsejendommens forbrug af el, vand og varme. Det giver et samlet overblik, som er nyttig viden for ejere og administratorer. Det giver også en oversigt over hvert enkelt lejemåls energiforbrug. Denne oversigt er møntet den enkelte lejer, men kan samtidig være fordelagtig information for administratorer.

En administrator kan bruge både det samlede overblik og oversigten på lejemålsbasis til at danne sig et billede af energiforbruget og energiflowet i ejendommen. Det kan give et praj om, hvorvidt der er lækager eller mulige skader, som skal rettes op. På den måde kan ressourcespild stoppes effektivt.

Hvem leverer varmeregnskaber?
Både lejere og udlejere er sikkert bekendt med navnet Brunata. Det er en dansk cleantech-virksomhed, som gennem mange årtier har specialiseret sig i at udvikle løsninger, som kan måle og monitere varmeforbruget i erhvervs- og udlejningsejendomme. Brunata har især fokuseret på at udvikle intelligente løsninger, som kan levere rettidig og ikke mindst præcis data på online platforme. Brunata er garant for præcise og fair varmeregnskaber, så alle lejere er sikret en retfærdig fordeling af varmeudgifterne.

Med intelligente energimålere kan varmeforbruget fjernaflæses, og det fritager lejere og administratorer for vigtig tid og administrativt ekstra arbejde. Varmeopgørelsen kan tilgås online og gør det således muligt for lejere, ejere og administratorer at tilgå de ønskede informationer hvor som helst og når som helst.

Forbrugsregnskaber letter det administrative arbejde
Med en intelligent løsning som Brunatas forbrugsregnskaber effektiviseres administrationsarbejdet med en overskuelig oversigt over energiforbruget og uden brug af manuelle aflæsninger. Oversigten bibringer nøjagtig data fra alle hoved- og bimålere i ejendommen og giver administratorer mulighed for en tæt monitorering af energiforbrug og eventuelt ressourcespild. Yderligere kan den indsamlede data give et værdifuldt indblik i ejendommens indeklima.

En vigtig gevinst ved Brunatas forbrugsregnskaber er, at al data beregnes og efterfølgende analyseres, hvorved der frigives tidsmæssige besparelser i administrationen. Det giver også en garanti for, at regnskabet er nøjagtigt og retfærdigt beregnet.

Hvilken fordel giver forbrugsregnskaber lejerne?
Mange henvendelser fra lejere vedrører deres forbrug af el, vand og varme. De vil gerne være bekendt med deres forbrug og kommende forbrugsregninger. Særligt nu, hvor energipriserne er høje, er forbrug og priser kommet i højsædet hos mange lejere. Med online forbrugsregnskaber behøver den enkelte lejer ikke at henvende sig til administratoren for spørgsmål vedrørende forbrug og regninger, da de selv kan tilgå informationerne online. Lejeren skal derfor ikke afse tid til at kontakte administrationen på samme måde, som de lynhurtigt vil få svar på mange af deres spørgsmål.

Med et forbrugsregnskab ved hånden kan lejerne tilgå data, som er baseret på pålidelige målinger og beregninger. De kan på den baggrund føle sig sikre på, at deres forbrugsregninger er baseret på en nøjagtig opgørelse og dermed en fair fordeling af udgifterne.

0:000:00