Annoncørbetalt indhold

Hvem skal have dit kryds? Find folketingskandidaterne i din valgkreds her

Der er valg i Danmark. Den 1. november skal danskerne ned og sætte deres kryds ved de partier og kandidater, som de tror på, kan skabe en retning for landet. Det kræver, at man som vælger har sat sig ind i de forskellige folketingskandidater, der stiller op i ens valgkreds. Men hvordan finder man egentlig ud af, hvem man vil stemme på? Det kan du få tips til i denne artikel.

Find ud af, hvad der er vigtigst for dig
For at vide, hvem man vil stemme på, er det vigtigt at have styr på, hvad man egentlig selv vægter højest i det danske samfund. Økonomi? Klimakrise? Sundhed? Temaerne er næsten uendelige, og derfor er det svært som almindelige borger at have et dybdegående kendskab til dem alle sammen. Ved at kigge på dit eget liv, dit eget lokalområde og på dine drømme og forestillinger om det ideelle samfund, kan du finde ind til de vigtigste emner for dig - og det kan være med til at finde nogle af de kandidater, der vægter det samme som dig.

Debatter, 2030-planer og kandidattests
Når man har fundet ud af, hvilke temaer, der er vigtigst for en selv, handler det om at finde de partier og kandidater, man selv mener har de bedste løsninger på problemstillingerne. Her kan diverse debatter i TV'et og på lokale institutioner hjælpe en hel del, men man kan også gå mere i dybden og læse de enkelte partiers værdigrundlag og 2030-planer. Her kan man nemlig komme lidt mere i dybden i de forslag, de vil føre ud i livet. Endelig kan du også tage en af de mange kandidattests og finde ud af, hvem du er mest enig i.

Opgaver og ansvarsområder for folketingskandidater
For at kunne stille op som folketingskandidat, skal man være medlem af et parti og have fast bopæl i Danmark. For at blive valgt ind i Folketinget, skal man derefter vælges af borgerne i landet. Her skal man varetage en række opgaver. Folketingskandidaternes primære opgave er at repræsentere deres parti i Folketinget. Det betyder, at de skal deltage i debatter om lovforslag og stemme om de enkelte lovforslag. Folketingskandidaterne skal også varetage kontakten til deres vælgere. Dette foregår både gennem nyheder og debatter, men også på de sociale medier. Dermed er den bedste folketingskandidat for dig en, der kan klare alle disse opgaver på en god og troværdig måde. Det er vigtigt, at du stemmer til folketingsvalget den 1. november. Her har du fået nogle idéer til, hvordan du kan finde den rette kandidat - og finder du hverken et parti eller en kandidat, som du vil stemme på, kan du altid stemme blankt.

0:000:00