Annoncørbetalt indhold

Vejledning

Ugebrevet er et informationsværktøj, der giver sundhedssektoren et koncentreret - uvildigt - overblik over dansk sundhedspolitik. Vi giver hér en vejledning i brug af SundhedsTinget.
SundhedsTinget udkommer på nettet hver torsdag morgen. Det går på tværs af Folketinget, ministeriet, den amtskommunale sektor, den private sektor og medierne.

Ugebrevet indsamler sundhedspolitisk stof og koncentrerer det sprogligt, så det overskues på kortest mulig tid. Alle officielle dokumenter gengives 100% på en særlig lysegrå baggrund. Vi supplerer overvågningen med egne artikler og profiler af aktuelle personer. Endelig udtrykkes SundhedsTingets egne holdninger i lederen "Skud for Borgen".

Øverst på alle sider findes "udskriv" og "tilbage" til den side, man sidst var på. Gå direkte til SundhedsTingets forside ved at klikke på logoet.

Forsiden består af fire elementer:

Ved at klikke på den email, man får tilsendt torsdag morgen, kommer man direkte ind på forsiden med dens faste hovedpunkter, som vi nu gennemgår ét-for-ét:

Sundhedsudvalget
Folketingets Sundhedsudvalg er Folketingets centrale kontrolorgan overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Alle større sager - hvadenten det er EU-direktiver, lovforslag eller principielle sager - går over udvalgets bord. Derfor prioriterer SundhedsTinget Sundhedsudvalget højt.

Hver uge disse faste punkter:

Folketingssalen
Under dette hovedpunkt samler vi al sundhedspolitik fra Folketingssalen, dvs. behandling af lovforslag, beslutningsforslag, forespørgselsdebatter, de såkaldte § 20-spørgsmål, spørgetime mv. De enkelte elementer:

Sundhedsministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet beskæftiger flere hundrede ansatte og publicerer en lang række meddelelser, bekendtgørelser mv. - som SundhedsTinget samler under dette punkt.

Sundhedssektoren
Under dette punkt samler vi vigtige politiske tiltag fra de private aktører, dvs. organisationer og virksomheder. Vi arbejder til stadighed på at udbygge dette afsnit i samarbejde med abonnenterne.

0:000:00