Delaftale om sundhedsreform sparker fremtiden for specialiserede institutioner til hjørne

SUNDHEDSREFORM: Delaftale udsætter placering af 64 institutioner på det specialiserede socialområde til august. Aftalen udløser hård kritik fra organisationer og regioner, som frygter afspecialisering.

Den fremtidige placering af 64 institutioner på det specialiserede socialområde, som i dag hører under regionerne, har udgjort et ømt punkt i forhandlingerne om en sundhedsreform.

Den følsomme beslutning er nu udsat til august – og vil derfor først blive truffet efter den samlede aftale om sundhedsreform, som ventes at falde på plads i løbet af få dage.

Det fremgår af den delaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede mandag formiddag i Finansministeriet.

Login