Det er et politisk ansvar at fjerne jobbarrierer for handicappede

KRONIK: Der er alt for mange benspænd for handicappede, der ønsker at være en del af arbejdsmarkedet. Regeringen bør fjerne de barrierer, som man indførte med fleksjobreformen, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

Mange tusinde mennesker med handicap venter stadig på at få en plads på arbejdsmarkedet, selvom de gerne vil. Det fortalte Altinget.dk i en artikel den 12. januar, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og socialminister Mai Mercado (K) skrev i et debatindlæg samme dag, at flere mennesker med handicap skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Det er godt og rosværdigt, at regeringen kan se det misforhold, der er mellem højkonjunktur og tusindvis af mennesker med handicap, der ikke desto mindre venter på at få et arbejde.

Men problemstillingerne og anbefalingerne er kendt viden, som både handicaporganisationer, fagforbund og mange debattører har gjort opmærksom på i årevis. Og regeringen modarbejder med store dele af den førte social- og beskæftigelsespolitik direkte den erklærede målsætning om at bringe flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet.

For eksempel har den nu fem år gamle fleksjobreform i sig selv tilføjet kolossalt store barrierer for disse mennesker i forhold til at opnå og fastholde job. Disse barrierer blev allerede påpeget i mange af høringssvarene inden reformens vedtagelse i 2012; og daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og forligskredsen valgte bevidst at ignorere al kritikken og alle advarsler om uhensigtsmæssige og uretfærdige forhold, som reformen ville indføre for mennesker med sygdom og handicap med behov for en kompensationsordning på arbejdsmarkedet.

Fem års fortsat kritik af disse barrierer og uretfærdigheder har stadig ikke ændret noget på reformen, selvom Troels Lund Poulsen er den fjerde beskæftigelsesminister, der sidder på magten til at ændre den.

Den nye fleksjobordning har indført en så lang sagsbehandlingstid i kommunerne, at der (modsat før reformen) kan gå årevis, inden borgeren overhovedet bliver arbejdsevnevurderet og får en visitation til fleksjob.

Når en borger for eksempel har ventet i fem år på en visitation og har været igennem et større antal praktikker og ressourceforløb, så er dennes arbejdsevne ofte blevet forringet yderligere på grund af systemets langsommelighed og mishandling.

Det samme gælder indførelsen af midlertidig fleksjobvisitation til personer under 40 år, der udelukkende bidrager med barrierer, ventetid og usikkerhed – både for borgeren og for den enkelte arbejdsplads.

Når sagsbehandlingstiden og vurderingen er så bureaukratisk, langsommelig, usikker og ofte også krænkende for retssikkerheden, fratager det let borgeren den eller de fleksjobmuligheder, som han eller hun måske havde i sigte. En af de store fejl i reformen er således, at man fjernede fastholdelsesfleksjobbet og dermed muligheden for at fastholde en arbejdsplads, hvor man allerede kendte og anerkendte borgeren.

Man indførte i stedet 12 måneder, hvor borgeren efter sygdom eller ulykke skal arbejde på andre vilkår. Det er vilkår, der som regel vil betyde, at den potentielle arbejdsgiver siger farvel og tak, og at borgeren nu står helt uden en jobmulighed på hånden.

Under den gamle fleksjobordning fra før 2013 kom næsten halvdelen af alle fleksjob i stand som fastholdelsesfleksjob. Det har derfor hele tiden været meget dumt, når man med reformen indførte denne barriere, og når skiftende ministre og forligskredsen ikke har villet fjerne denne barriere fra ordningen, når de nu påstår, at de ønsker at lade syge mennesker udfolde sig på arbejdsmarkedet med deres restarbejdsevne.

Overordnet er det også et problem, at reformen har nedskrevet kompensationsprincippet. Borgere med nedsat arbejdsevne, der har kroniske lidelser eller handicap, skal anerkendes for, hvad de er og kan, men også for hvad de ikke kan. Uden tilstrækkelig kompensation kommer der ikke arbejdsevne ud af dem.

Kompensation kan være så mange forskellige ting, men det er blandt andet uretfærdigt, at det nu kombinerede løn- og ydelsessystem med produktivitetsaflønning reelt har nedskrevet syge menneskers arbejdsværdi – alene fordi de har behov for støtte.

Det er ikke befordrende for arbejdstagere som udgangspunkt at blive betragtet som b-arbejdstagere, og det er ikke befordrende, at man har fjernet fagforeningernes forhandlingsret for fleksjobbere, og at fleksjobbere skal konkurrere med raske deltidsarbejdere om de job, der er.

Mennesker med handicap er jo lige så forskellige som alle andre mennesker. Nogle har lange videregående uddannelser og akademiske karrierer i bagagen; andre har næsten ingen skolegang og/eller arbejdserfaring overhovedet. Hvorfor skal de aflønnes ens, hvis de kan noget meget forskelligt?

Endvidere vil jeg gerne gøre opmærksom på, at arbejdsmarkedet selv har et stort ansvar for at ansætte fleksjobbere med relevante kvalifikationer, inden de bare vælger at ansætte en rask deltidsmedarbejder. Jobsøgende fleksjobbere og andre med skånebehov kommer aldrig ind på eller fastholdes på arbejdsmarkedet, hvis ikke nogen arbejdsgiver giver dem chancen.

Lige om lidt skal fleksjobreformen evalueres politisk. Det burde være en god anledning til at tage den massive kritik fra de forløbne seks år (høringsår + implementeringsår) alvorligt og få ændret lovgivningen til en form, som er fair for både borgere og arbejdspladser.

Det er et politisk ansvar at skabe forhold, der fungerer optimalt og retfærdigt. Den enkelte borger med nedsat arbejdsevne kan ikke selv bekæmpe strukturelle barrierer, som politikere har indført trods advarsler om, at de er uhensigtsmæssige og uretfærdige.

Se alle mine ændringsforslag til reformen her

Næste artikel Iværksætter: Depressionen dræber mens politikerne tier Iværksætter: Depressionen dræber mens politikerne tier
 • Anmeld

  Per Baar Kæseler · Civiløk. arbejdsløs fleksjobber

  Godt indlæg

  Tak til Lisbeth for en meget relevant gennemgang af, hvad der er på spil. Det er også vigtigt at virksomhederne bliver mere åbne overfor fleksjobberne. Jeg har selv gået ledig nu i 4 år og 4 mdr., og set fra min skærm så ér der ingen fleksjob at søge. Det er lige som om at der kun er deltids-studenterjob, og den løn kan jeg som 52 årig bachelor ikke bruge til noget.
  Jeg har nogle gange søgt uopfordret job i et ministerie eller anden off myndighed, men fik at vide, at ingen offentlig job kan besættes uden at det har været slået op på hjemmesiden job-i-staten.dk - Ja men, dér er heller ingen fleksjob.
  Kære politikkere og virksomheder- HVOR ÈR de fleksjob henne?

 • Anmeld

  MRI · Kandidat

  Tak, Lisbeth ø

  Tak, Lisbeth fordi du altid grundigt og nøgternt beskriver de virkelige problemer. Det virker som om at politikkerne ikke kan få øje på dem. Du har SÅ ret! Problemet er lovgivningen for folk vil nemlig gerne der de kan.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og forælder til voksen handicappet datter.

  Ja. Man må sig undre.

  Kære Lisbeth Riisager Henriksen.
  TAK for et sobert og gennemarbejdet indlæg, som jeg håber, politikerne læser og forstår.
  Hvis jeg skal være blot lidt grov, så synes jeg, at politikerne i snart mange år har ageret som mange deltagere i tv's "Luksusfælden": Man kan ikke overskue situationen og kendsgerningerne, så de mange rykkerbreve lægges uåbnet til side: Høringssvar og henvendelser er i årevis blevet henlagt ulæste / uforståede. Opgaven synes uoverskuelig? Eller uvæsentlig?
  Flytningen af den for politikerne rådgivne funktion "Det Centrale Handicapråd" så langt væk som muligt: Til Galst i Jammerbugten. Er en ekstra "gåde".
  Kan kun til fulde anerkende, at Troels Lund Poulsen (V) og Mai Mercado (K) så positivt melder ud. Tak for det.
  Især, når man har en funktionsnedsættelse har man et stort ønske om
  ...."At have et liv så nært det normale, som muligt"....
  At det er lykkedes at udarbejde en lovgivning, der i en sådan grad skaber barrierer for, at voksne mennesker kan bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet, er en gåde.
  Så: På med arbejdstøjet, kære politikere,....Se at få ryddet op. Lyt, læs, og drøft tingene med den store, erfarne vidensbank der er på området.

 • Anmeld

  Christian X

  S og V har noget til fælles

  De skaber mere bureaukrati hver gang, at de er i regering.
  Hvem vinder på at indføre mere og mere inerti i samfundet?
  Forenkling burde være et selvstændigt mål i enhver ny lov.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og forælder til voksen handicappet datter

  Øg respekten for mindretallet....

  ....som Rasmus Nielsen skrev i sin artikel her på Altinget d. 12. januar.
  Mennesker med funktionsnedsættelser er jo heldigvis et mindretal. Og vores stærke samfund bør være stærkt nok til at vise respekt og gennemtænkt hensyn.
  **I dagligdagen møder vores datter både omsorg, forståelse, åbenhed og respektfuld interesse. Det er danskerne rigtigt gode til.**
  Sværere er det med de barrierer hun og vi ofte har fægtet imod og har skullet overvinde.. Heldigvis har hun en ret stærk familie og gode, dygtige professionelle medarbejdere i ryggen, ...For indimellem kræver lovgivningens jungle, at man har "hår på brystet" både fysisk og psykisk.Derfor har god rådgivning samt juridisk og praktisk støtte fra handicaporganisationerne været helt uundværligt.
  Hun er vokset op her i en mindre provinsby, hvor hun selvfølgelig i sin barndom var synlig i gadebilledet. Bor nu i et godt bofællesskab i en anden by.
  ....
  *Det har ofte slået os, at naboer, vores kollegaer, bekendte, , børnenes barmdomsvenner osv altid som det første spørger, hvordan hun har det, om hun bliver hjulpet godt osv osv.
  Den sociale, iagttagende interesse er enorm.*
  ....
  Gad vide, om de lovgivende politikere har tænkt på, "hvor mange stemmer" der er i at øge den politiske respekt for vores medborgere, der har handicaps?
  Som forældre har vi altid være bevidst om, at hendes handicaps har betydet ekstraordinære udgifter for fællesskabet. Men hverken hun eller vi har valgt det.
  Ingen vælger et handicap for at udnytte systemet !!