Forfatter: Regeringen bør ændre reformen af førtidspension og fleksjob

MEST LÆSTE: Forfatter Lisbeth Riisager Henriksens 14 ændringsforslag til reformen af førtidspension og fleksjob er folketingsårets mest læste debatindlæg på Altinget: social. 

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

(Bragt første gang 24. januar 2017)

Det er fire år siden, Folketinget med reformen af førtidspension og fleksjob i 2012 gennemførte nogle af de mest vidtgående forringelser i mange år af vilkårene for mennesker med varig sygdom eller handicap. Det er fire år med alvorlige konsekvenser for titusindvis af borgere.

De fleste af disse konsekvenser blev forligskredsen bag reformen (S, R, SF, V, K og LA) allerede dengang advaret kraftigt om i mange høringssvar og debatindlæg, som handicaporganisationer, patientforeninger, socialrådgivere og andre repræsentanter for mennesker med varig sygdom eller handicap bidrog med i den politiske proces frem til reformens gennemførelse. Dengang blev der ikke lyttet til kritikken fra forligskredsens side.

De fleste af advarslerne og bekymringerne fra dengang viste sig desværre at blive til virkelighed med gennemførelsen af reformen. Oven i købet blev nogle af konsekvenserne endnu værre end forudsagt.

I de år, der nu er gået under reformordningen, har uværdige vilkår for syge medborgere igen og igen mødt massiv kritik i medierne. Stadigvæk har forligskredsen ikke taget ansvar for at ændre grundlæggende ved de kritiserede vilkår bortset fra enkelte gratis udtalelser uden opfølgende handling.

Efter at det igen og igen er blevet udskudt, ser det nu endelig ud til, at det i slutningen af januar måned er blevet tid til en formel evaluering af reformen i forligskredsen. Det har den nye VLAK-regerings beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), for nyligt meldt ud på et samråd i Beskæftigelsesudvalget. Forligspartierne har dermed igen chancen for at tage ansvar for at ændre ved de kritisable og alvorlige dele af lovgivningen.

De 14 forslag
Jeg har i et brev til forligskredsen 28. oktober 2016 præciseret, hvor reformordningen er kritisabel og uretfærdig, og stillet konkrete ændringsforslag, der kan rette op på uretfærdighederne:

1. Snitfladerne mellem førtidspension, ressourceforløb, minifleksjob og fleksjob skal tydeliggøres
2. Kriterierne for tilkendelse af førtidspension skal lempes og præciseres, og minifleksjobordningen skal være frivillig
3. Ressourceforløb skal forkastes eller erstattes af revalidering
4. Lægeattester skal respekteres
5. Ressourceforløb skal tidsbegrænses, og sagsbehandlingen skal gøres mere effektiv
6. Rehabiliteringsteamet skal have mere beslutningskompetence
7. Ressourceforløbsydelsen skal hæves til som minimum ledighedsydelsens niveau
8. Den kombinerede løn- og ydelsesmodel for fleksjobbere skal tilbagerulles til en lønmodtagermodel
9. Produktivitetsaflønningen for fleksjobbere skal tilbagerulles
10. Det bureaukratiske aflønnings- og tilskudssystem skal forenkles
11. Pensionsefterslæbet skal rettes op med en statslig kapitalpensionsordning eller ydelse
12. Fastholdelsesfleksjobbet skal genindføres
13. Midlertidige fleksjobvisitationer skal erstattes med fast visitation én gang for alle
14. Fleksjobordningen for selvstændige bør ændres

Jeg håber, forligskredsen vil nærlæse det og rette op på lovgivningens uretfærdigheder over for målgruppen.

Det er ikke nok kun at forholde sig til reformens økonomiske ”virkninger” på de offentlige finanser.

Forrige artikel Socialt kvaksalveri sender unge på kanten af samfundet Socialt kvaksalveri sender unge på kanten af samfundet Næste artikel Socialpædagogerne: Ny undersøgelse kan hjælpe plejebørn Socialpædagogerne: Ny undersøgelse kan hjælpe plejebørn
 • Anmeld

  Lisbeth Riisager Henriksen · Cand.mag. og forfatter

  Tak til Altinget.dk! Her er mere om reformens alvor

  Tak til Altinget: social for genudgivelsen og tak til alle læsere!

  Der er en sær skæbnens ironi i, at min alvorlige kritik af reformen nu kommer endnu længere ud. Til efteråret skal forligskredsen bag reformen evaluere reformen, og det er mit store håb, at de vil tage kritikken alvorligt og ændre kursen.

  For rigtig mange syge borgere er blevet klemt og har haft det forfærdeligt dårligt igennem de seneste 4 ½ år som følge af reformens forringelser og den hermed følgende forvaltningspraksis. De lider derunder år efter år, og de finder reformen uretfærdig. Det er vi mange, der har forsøgt at komme til orde om lige siden daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) udspil til reformen i foråret 2012. Men hun ville ikke høre på kritikken fra dem, det handlede om, eller fra dem, der repræsenterede de syge og arbejdede professionelt som læger o.lign. Og forligskredsen ville heller ikke høre på den. Og sådan er tiden gået.

  Nu er dommens time forhåbentlig nær. Hvis der altså ikke blot bliver tale om politisk snak og ansvarsfralæggelse. Udover mit genudgivne indlæg vil jeg opfordre læserne og Altinget.dk til at orientere sig i to andre af mine vigtigste indlæg om reformen:

  1. Mit indlæg på Avisen.dk i går om den iskolde målstyring, som er en helt central del af reformen. Der løber en rød tråd fra lovgivningens formuleringer herom til kommunernes beskæftigelsesplaner og de afslag, som kommunernes rehabiliteringsteam giver på især førtidspension, men også på fleksjob. Den målstyring er uhyrlig og svarer til, hvad en svinebonde kalkulerer med, når han regner ud, hvor mange svin det kan betale sig at holde, og hvilke svin der skal slagtes.
  http://www.avisen.dk/blogger-maaltal-foertidspension-og-fleskjob-uhyrlig_450883.aspx

  2. Mit indlæg i Århus Stiftstidende den 18. juni 2017 om forvaltningen af reformlovgivningen om ressourceforløb og førtidspension, som mange steder ligner tortur. Mange parter har et medansvar herfor - og et ansvar for at stoppe mishandlingen og ændre kursen i en menneskelig retning.
  http://stiften.dk/kronikker/Hvor-laenge-skal-mishandlingen-af-doedssyge-mennesker-fortsaette/artikel/459688

  Altinget.dk skal være hjerteligt velkommen til at følge op på disse politiske uhyrligheder. For denne reform og dens forvaltning er efterhånden blevet dødsens alvor for mange syge mennesker, og det er helt uacceptabelt, at danske politikere kan støtte en sådan mishandling af mennesker.

 • Anmeld

  Lena Dahl Møller · -

  Som syg - må jeg give Lisbeth ret...

  Som syg - må jeg give Lisbeth ret i, at der er tale om direkte tortur af syge mennesker og at det her skal stoppes så hurtigt som overhovedet muligt!!!

  Det er desideret grusomt, det der foregår og rigtig, rigtig man syge har fået psykiske følger og lidelser af den tortur, som de er blevet udsat for i kommunerne - inklusiv undertegnede.

  Men forligskredsen fortsætter med at føre den øvrige befolkningen bag lyset og kalder det 'at hjælpe syge'. Det er i den grad en omskrivning af sandheden og det er direkte modbydeligt, at være vidne til.

  Jeg fik min førtidspension for ca. 10 år siden - altså før reformerne - og allerede dengang, da var sagsbehandlingen så hård, at jeg gik ned med stress, angst og depression, som jeg nu har fået varige men af. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan syge så har det i dag.

  Jeg har i flere år fulgt forholdene for syge tæt og i de senere år beskæftiget mig med det dagligt. Det bliver kun værre og værre. Der er pt. tale om direkte nød og desperation, hvor folk ikke har råd til husleje, mad og medicin.

  Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at sparke til dem, der i forvejen ligger ned.

 • Anmeld

  Kirsten Brømsøe · Tidl. Selvstændig/maskinarbejder /kultur medarbejder

  Det er horribelt

  Det er horribelt at syge er på kontanthjælp el ressourceforløb ydelse i årevis.
  Uden afklaring til fleksjob eller førtidspension.

  Og at svært syge dør uden at de er tilkendt førtidspension og ro.
  Tænk at de Cancer terminal syge, oveni diagnose, skal kæmpe for ret til en sølle ydelse...
  Fuldstændig uacceptabelt.

  Det ER mishandling af syge borgere.
  Mennesker som alle har betalt skat til fællesskabet og derfor også som sikkerhed, hvis de selv skulle blive ramt af invaliderende ulykke eller blive for syg til at arbejde..

  Jeg er så vred over at mine /vores penge ikke længere er til de hårdt trængte.

  Og hvad er det for en syg forvaltning, der direkte er blevet en forretning.. På syge borgere.?

  Nogen skal stilles til ansvar, for borgere der dør i det vanvid og for borgere der er pint og plaget i årevis...

  Føj...
  Det må være uagtsomt manddrab, og kunne sidestilles med tortur.
  Udført af offentlig myndighed.

  Aldrig i min levetid, har der været så omfattende svigt mod alle syge borgere i Danmark, endda helt bevidst og med åbne øjne.

  Ingen politikere eller embedsmænd, kan påstå de ikke ved det sker.
  Inhabil sagsbehandling i kommunerne på jobcentrene, for at spare penge, og sagsbehandlere der får bonus.?!!

  Det bliver ikke mere inhabilt end det.!!

  Syges retssikkerhed er fjernet.

 • Anmeld

  Christian X

  Tak til Lisbeth Riisager Henriksen

  For at gøre sig umage med at bidrage med sin store indsigt i forhold, der ikke bare er kritisable, men ødelæggende for den arbejdsstyrke velfærdssamfundet bygger på.
  Vi er nødt til at sikre alle et bedre arbejdsmiljø - både de handicappede, de unge og gamle samt de syge og raske.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  De liberales menneskesyn

  Det er nået dertil at man gør syge mennesker fortræd for at spare penge til velståendes skattelettelser. F.eks. en stakkels kræftsyg kvinde som sendes i recourse forløb. Hvis det ikke er et klokkeklart brud på menneskeretigheder, at pine og plage en menneske som knapt har recourser til at holde sig i live, så ved jeg ikke hvad er.
  Den radikale er måske slet ikke så humane som de selv hævder. Og de hylder en Christian Jensen, Som samtidig med at han sætter sig op på den høje hest og lovpriser de liberale værdier. Tager til , som en dødens købmand, Saudiarabien som er dynamo for den salafistiske gren af islam hvorfra f.eks Al Queda ig IS udspringer og som forøvrigt er skyld i den katastrofe i Yemen som liberale af hensyn til økonomien , aldrig omtaler. Penge er åbenbart mere vigtigt end at bekæmpe terror.
  Jeg er ikke helt ung og når jeg husker tilbage er den eneste liberale værdi, liberale partier har kæmpet , penge til de som har penge. Kvindefrigørelse, rettigheder for homosexuelle, fjernelse af revselses ret i skoler og i hjemmet, af børn, alle er lige for loven, anstændige vilkår på arbejdepladsen og ret til ferie. Ja så er det faktisk venstre fløjen og socialdemokratiet som har kæmpet disse rettigheder igennem. På trods af de konservative og venstre som kæmpede imod med næb og klør.
  Liberalisme er fis i en hornløgte. Lige som Dokter Hansen og hans radikale venner i Matador som var frihedskæmpere. Hvis liberale påstår at have kæmpet for nogle af de demokratiske værdier vi har i dag er det historieforfalskning. Der var vist en gang hvor venstre fik indført at bønder fik stemmeret, hvis de da ejede fast ejendom. Men så er alt vist sagt.

 • Anmeld

  Ritta vestergaard · Pædagog

  Tak til Lisbeth Risager.. håber du bliver lyttet til..

  Har i år 2011 været ude for et biluheld og fik et dobbelt piskesmæld.. som udløste kroniske smerter, nakkesmerter, øre og hals smerter, ryg og smerter ud i venstre arm og ben.. de ting gav kronisk gav kronisk træthed og fibromyalgi.. korttidshukommmelsen tog skade.
  Har afprøvet ni typer af medicin, som ikke har virket eller tålt. Arbejdet 30 år ved kommunen, og de sidste 16 år som pædagog. Prøvede med alt den hjælp der blev foreslået på mit job, men lykkedes ikke forsøgte i 3 år.
  Har været i tre praktikker som ikke har lykkes den sidste med hvile praktik ( senge praktik)
  Har været oppe til en rehalibeterings møde og skal igen her i august.
  Hele det her forløb har været grusomt samtidigt man er syg og i smerter, man bliver stresset da man føler man ikke bliver taget nok alvorligt.
  Ni sagsbehandler og 3 gange er ens papirer blevet væk..

  Mine læge papirer siger jeg ikke er egnet til nyt job, bliver man ikke respekteret, man bliver stresset og ved ikke hvad de nu finder på.
  Har jeg ikke haft min læge til at sige det er ikke dig, men systemet det er helt galt med. Samt en familie og venner som har støttet mig, ved jeg ikke hvor jeg var havnet..
  Det system er så forfærdeligt .. hvis de tror man går fra pædagog løn ned på recurce forløb en forringelse på mange tusinde kr. I hver måned.
  Jeg vil gerne have fortsat på mit job... jeg kan ikke...min dag går på bare, at være her og holde ud med den sygdom jeg har.
  Er 59 år og føler de år siden ulykken, har været grimme, og man bliver så dårligt behandlet som syg.
  Føler mig som en hamster som kører rundt og rundt i et hamster hjul.

 • Anmeld

  Ritta vestergaard · Pædagog

  Tak til Lisbeth Risager.. håber du bliver lyttet til..

  Har i år 2011 været ude for et biluheld og fik et dobbelt piskesmæld.. som udløste kroniske smerter, nakkesmerter, øre og hals smerter, ryg og smerter ud i venstre arm og ben.. de ting gav kronisk gav kronisk træthed og fibromyalgi.. korttidshukommmelsen tog skade.
  Har afprøvet ni typer af medicin, som ikke har virket eller tålt. Arbejdet 30 år ved kommunen, og de sidste 16 år som pædagog. Prøvede med alt den hjælp der blev foreslået på mit job, men lykkedes ikke forsøgte i 3 år.
  Har været i tre praktikker som ikke har lykkes den sidste med hvile praktik ( senge praktik)
  Har været oppe til en rehalibeterings møde og skal igen her i august.
  Hele det her forløb har været grusomt samtidigt man er syg og i smerter, man bliver stresset da man føler man ikke bliver taget nok alvorligt.
  Ni sagsbehandler og 3 gange er ens papirer blevet væk..

  Mine læge papirer siger jeg ikke er egnet til nyt job, bliver man ikke respekteret, man bliver stresset og ved ikke hvad de nu finder på.
  Har jeg ikke haft min læge til at sige det er ikke dig, men systemet det er helt galt med. Samt en familie og venner som har støttet mig, ved jeg ikke hvor jeg var havnet..
  Det system er så forfærdeligt .. hvis de tror man går fra pædagog løn ned på recurce forløb en forringelse på mange tusinde kr. I hver måned.
  Jeg vil gerne have fortsat på mit job... jeg kan ikke...min dag går på bare, at være her og holde ud med den sygdom jeg har.
  Er 59 år og føler de år siden ulykken, har været grimme, og man bliver så dårligt behandlet som syg.
  Føler mig som en hamster som kører rundt og rundt i et hamster hjul.

 • Anmeld

  Anette Heinsen · Sygemeldt borger i Danmark

  7 diagnoser og 3 af dem kroniske

  Nu skal jeg igen til et rehabiliteringsteamsmøde det bliver det 3. Hver gang kommer der bare noget nyt vi lige kan afprøve. Det ender nok med et selvmord mere. I sidste arbejdsmarkedsprøvning måtte min læge sygemelde mig da jeg bukkede under med en depression, har altid været en stærk person men denne form for tortur magter jeg ikke mere.

 • Anmeld

  Jette · bogholder

  Flexjob

  Jeg synes bestemt der mangler noget i forslagene omkring flexjob.
  FLEXJOBBERE for trukket de småpenge der er optjent til ferie. ( ferie med løn . eks. 5000 kr brutto pr. måned, 10 timer ugtl. opsparet feriegodtgørelse 600 kr. brutto. Disse bliver straks trukket fra i udbetalingen fra job entret.
  Dvs. en flexjobber har ikke ligesom alle andre muligheden for at få et par håndører extra til ferien....
  Der ingen pensions opsparing.
  Flexjobberen kan aldrig stige lidt i løn. Gør det det, fratrækker man straks beløbet i udbetalingen fra job centret..
  Måden der beregnes på er skæv. Man går ud fra en gennemsnitlig bruttoløn på området. 23500 bliver så til 21.000 i stedet for ☹️

 • Anmeld

  Jette · bogholder

  PS... flexjob...et lille tillæg

  En flexjobber der bliver ledig ryger ned på ca 11.000,. brutto i ledighedsydelse. Det er under kontanthjælpsniveau og det er overhovedet ikke til at leve af. Især ikke hvis man er enlig. Mister man jobbet ryger man fra hus og hjem......