Debat

Forfatter: Regeringen bør ændre reformen af førtidspension og fleksjob

MEST LÆSTE: Forfatter Lisbeth Riisager Henriksens 14 ændringsforslag til reformen af førtidspension og fleksjob er folketingsårets mest læste debatindlæg på Altinget: social. 

Foto: Lars Helsinghof
Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter

(Bragt første gang 24. januar 2017)

Det er fire år siden, Folketinget med reformen af førtidspension og fleksjob i 2012 gennemførte nogle af de mest vidtgående forringelser i mange år af vilkårene for mennesker med varig sygdom eller handicap. Det er fire år med alvorlige konsekvenser for titusindvis af borgere.

De fleste af disse konsekvenser blev forligskredsen bag reformen (S, R, SF, V, K og LA) allerede dengang advaret kraftigt om i mange høringssvar og debatindlæg, som handicaporganisationer, patientforeninger, socialrådgivere og andre repræsentanter for mennesker med varig sygdom eller handicap bidrog med i den politiske proces frem til reformens gennemførelse. Dengang blev der ikke lyttet til kritikken fra forligskredsens side.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

De fleste af advarslerne og bekymringerne fra dengang viste sig desværre at blive til virkelighed med gennemførelsen af reformen. Oven i købet blev nogle af konsekvenserne endnu værre end forudsagt.

I de år, der nu er gået under reformordningen, har uværdige vilkår for syge medborgere igen og igen mødt massiv kritik i medierne. Stadigvæk har forligskredsen ikke taget ansvar for at ændre grundlæggende ved de kritiserede vilkår bortset fra enkelte gratis udtalelser uden opfølgende handling.

De fleste af advarslerne og bekymringerne fra dengang viste sig desværre at blive til virkelighed med gennemførelsen af reformen. Oven i købet blev nogle af konsekvenserne endnu værre end forudsagt.

Lisbeth Riisager Henriksen, cand.mag. og forfatter

Efter at det igen og igen er blevet udskudt, ser det nu endelig ud til, at det i slutningen af januar måned er blevet tid til en formel evaluering af reformen i forligskredsen. Det har den nye VLAK-regerings beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), for nyligt meldt ud på et samråd i Beskæftigelsesudvalget. Forligspartierne har dermed igen chancen for at tage ansvar for at ændre ved de kritisable og alvorlige dele af lovgivningen.

De 14 forslag
Jeg har i et brev til forligskredsen 28. oktober 2016 præciseret, hvor reformordningen er kritisabel og uretfærdig, og stillet konkrete ændringsforslag, der kan rette op på uretfærdighederne:

1. Snitfladerne mellem førtidspension, ressourceforløb, minifleksjob og fleksjob skal tydeliggøres
2. Kriterierne for tilkendelse af førtidspension skal lempes og præciseres, og minifleksjobordningen skal være frivillig
3. Ressourceforløb skal forkastes eller erstattes af revalidering
4. Lægeattester skal respekteres
5. Ressourceforløb skal tidsbegrænses, og sagsbehandlingen skal gøres mere effektiv
6. Rehabiliteringsteamet skal have mere beslutningskompetence
7. Ressourceforløbsydelsen skal hæves til som minimum ledighedsydelsens niveau
8. Den kombinerede løn- og ydelsesmodel for fleksjobbere skal tilbagerulles til en lønmodtagermodel
9. Produktivitetsaflønningen for fleksjobbere skal tilbagerulles
10. Det bureaukratiske aflønnings- og tilskudssystem skal forenkles
11. Pensionsefterslæbet skal rettes op med en statslig kapitalpensionsordning eller ydelse
12. Fastholdelsesfleksjobbet skal genindføres
13. Midlertidige fleksjobvisitationer skal erstattes med fast visitation én gang for alle
14. Fleksjobordningen for selvstændige bør ændres

Jeg håber, forligskredsen vil nærlæse det og rette op på lovgivningens uretfærdigheder over for målgruppen.

Det er ikke nok kun at forholde sig til reformens økonomiske ”virkninger” på de offentlige finanser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00