Løhde om nye patient- og pårørenderåd: Der er ikke tale om pyntedemokrati

SUNDHEDSREFORM: Repræsentationen i de 21 sundhedsfællesskaber er uændret i forhold til reformudspil, bortset fra inddragelse af et patient- og pårørenderåd. Sophie Løhde (V) sammenligner rådet med ældreråd og skolebestyrelser. 

Signe Løntoft

Selvom Alternativet ikke kom med i den aftale om en sundhedsreform, som regeringen tirsdag præsenterede sammen med Dansk Folkeparti, lever deres forslag om en højere grad af borgerinddragelse i de 21 sundhedsfællesskaber videre.

Inden for hvert af sundhedsfællesskabernes geografiske område skal der nemlig vælges et patient- og pårørenderåd, som skal deltage i arbejdet i sundhedsfællesskaberne. Rådet vil blive hørt i forhold til udvalgte større beslutninger og få mulighed for proaktivt at tage emner op til drøftelse, fremgår det af aftalen.

Direkte valg
På pressemødet efter præsentationen af aftalen fortalte innovationsminister Sophie Løhde (V), at medlemmerne af patient- og pårørenderådet skal vælges som enkeltpersoner ved direkte valg hvert andet år, første gang i andet halvår 2020. Medlemmerne får ikke noget vederlag.

Blandt rådets medlemmer vælges ét medlem, der sidder med i den politiske overbygning i sundhedsfællesskabet.

"Vi lægger op til, at man mødes nogle gange årligt med en fast dagsorden, og at man får høringsret i forhold til nogle beslutninger. Det gør, at det bliver mere lokalt og nært," sagde innovationsministeren.

Hun sammenlignede samtidig de kommende patient- og pårørenderåd med kommunale ældreråd og folkeskolens skolebestyrelser:

"Det er at lægge indflydelsen direkte ud til borgerne og ikke kun, hvis jeg må bruge det ord, centralisere den omkring 41 regionsrådsmedlemmer i hver af de fem regioner," sagde Sophie Løhde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

0:000:00