DTL: Politikerne skal dæmme op for social dumping på landevejene

DEBAT: Der blev fremsat mange idéer til bekæmpelsen af social dumping i valgkampen, men nu er det tid til at sætte handling bag ordene. DTL-Danske Vognmænd har en række forslag til regeringen, skriver Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Direktør, DTL–Danske Vognmænd

Folketingets partier stod nærmest i kø i forårets valgkampe med forslag til bekæmpelse af social dumping.

Udspillene fra DF og S både toppede og supplerede Venstres tidligere udmeldinger i valgkampen om aktivt at komme social dumping til livs.

VLAK-regeringen udkom også kort før valgets udskrivelse med et interessant udspil med ikke mindre end 63 punkter til bekæmpelse af social dumping.

Så der har været nok af partipolitisk inspiration at hente både fra egne rækker og fra partierne omkring for både transportministeren og beskæftigelsesministeren i den nye S-regering.

Interessant er det også, at arbejdsmarkedets parter – DA og FH – i kølvandet på Kurt Beier-skandalesagen fra Padborg i november sidste år nu har fundet hinanden og lavet en aftale, som sikrer, at de udenlandske vognmænd fremover skal aflønne deres chauffører på niveau med danske overenskomster, når de udfører cabotagekørsel og kombineret transport, og er kommet med fælles forslag til kontrol.

Lønniveauet fremgår af transportoverenskomsterne mellem 3F og henholdsvis Dansk Industri og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som dækker cirka 85 procent af medarbejderne i den danske transportbranche.

Ikke en hvilken som helst køkkenbordsaftale
DTL-Danske Vognmænd bifalder varmt, at arbejdsmarkedets parter nu er enige om, at uhæmmet spekulation i cabotagereglerne og reglerne for kombineret transport er ødelæggende for det nationale marked og er med til at skabe et ræs mod bunden på transportmarkedet.

Enkelte organisationer har tjekket ind på kontoret for ledige standpunkter og kaldt aftalen for et brud på foreningsfriheden og en de facto monopolsituation for hovedorganisationerne.

Bag ved den højlydte retorik ligger imidlertid et dybfølt ønske om, at en hvilken som helst køkkenbordsaftale skal kunne danne niveauet for de udenlandske chauffører i landet. Det er vi ikke enige i.

For dét ville jo netop være status quo og en tilstand, hvor den sociale dumping kan fortsætte uhindret, hvis et hvilket som helst niveau er gældende, blot det er "aftalt".

Min opfordring til ministrene skal derfor være, at man ikke lytter til bragesnakken om angreb på menneskerettighederne og foreningsfriheden, men at man får gennemført den nødvendige lovgivning baseret på anbefalingerne fra hovedorganisationerne.

Konkrete tiltag
Det er samtidig især vigtigt, at der føres den nødvendige kontrol, og DTL støtter derfor også forslaget fra FH og DA om et særligt vejpoliti til formålet.

En af de oplagte kontrolmuligheder ligger desuden i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere – kaldet RUT: Udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, skal overholde de danske regler om for eksempel arbejdsmiljø og skat. For at de danske myndigheder kan føre tilsyn, skal man melde sig til RUT. Det gælder også for selvstændige uden ansatte og for virksomheder, som ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet.

DTL mener desuden, at samtlige udenlandske chauffører, der vil køre i Danmark, skal RUT-registrere sig i Danmark fra første dag. Og samtlige udenlandske chauffører, der vil køre i Danmark, skal i umiddelbar forbindelse med deres RUT-registrering oplyse registreringsnummeret på det køretøj, som de fører, så det kan kontrolleres, om der er betalt vejbenyttelsesafgift for køretøjet i Danmark.

Danske speditør-, logistik- og/eller vognmandsvirksomheder, der på dansk grund vil benytte tredjelandschauffører, der har opnået en chaufførtilladelse i EU gennem et andet EU-land, bør skulle indberette over for danske myndigheder, hvilke tredjelandschauffører, de benytter, hvor de skal køre, og hvor længe de vil opholde sig i Danmark. Og de bør skulle indberette de ansættelseskontraktlige forhold, de har med de pågældende tredjelandschauffører, der skal operere på dansk grund.

Danske speditør-, logistik- og/eller vognmandsvirksomheder bør blive pålagt at oplyse de danske myndigheder om navn og adresse på eventuelle koncernforbundne selskaber, der udfører transportaktiviteter med lastbiler på dansk grund.

Samarbejdet med de øvrige EU-medlemslande om imødegåelse af postkasseselskaber bør optrappes, og der skal sikres udveksling af relevant information mellem myndighederne.

Og så bør der endelig ske en inddragelse af kommunerne og Kommunernes Landsforening i bekæmpelsen af unfair konkurrence og social dumping. 

Kommunerne skal koordinere, så der ikke bare kan shoppes rundt over kommunegrænserne, særligt i industriområder, på havnearealer, på rastepladser – men også i skovbryn, på offentlige parkeringspladser og i villakvarterer, hvor udenlandske chauffører ofte foretager hvil i bilerne.

Så mens vi venter på vejpakkerne, er der nok af konkrete tiltag, som de danske politikere kan kaste sig over for at dæmme op for social dumping på landevejene og dermed sætte yderligere handling bag ordene og idéerne fra valgkampene i foråret.

Forrige artikel DSB til kritikere: Vi er i gang med at pus­te nyt liv i stationerne og øge trygheden DSB til kritikere: Vi er i gang med at pus­te nyt liv i stationerne og øge trygheden Næste artikel Dansk Persontransport: Turistbusser udsættes for svindel og social dumping Dansk Persontransport: Turistbusser udsættes for svindel og social dumping