V: Det må ikke blive en forretningsmodel at spekulere i den fri bevægelighed

DEBAT: Padborg-sagen må ikke gentage sig på dansk jord. Derfor vil Venstre fortsat samarbejde med arbejdsmarkedets parter for at sikre ordentlige forhold for chauffører på de danske veje, skriver Hans Andersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Hans Andersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)
Beskæftigelsesordfører og transportordfører

Løn ned til 15 kroner i timen. Skummadrasser presset ind i containere bag pigtråd. Fire toiletter til op mod 200 chauffører. 

Sådan beskrev flere danske medier forholdene for en lang række filippinske chauffører, der sidste år kørte lastbil i Europa for en dansk vognmand i Padborg.

Historien gav selvsagt chokbølger på Christiansborg. For hvordan kunne det lade sig gøre, at vi i et land som Danmark tillod den slags arbejdsforhold?

Det skabte sprækker i tilliden til udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Noget, som vi ellers ikke kan klare os uden. For Danmark er afhængig af, at udenlandske virksomheder og medarbejdere tager til Danmark. Arbejder. Betaler skat. Og får hjulene til at køre rundt.

Episoden i Padborg var et eksempel på, at nogle virksomheder desværre har det som forretningsmodel at spekulere i reglerne om fri bevægelighed.

Og det er selvsagt ikke meningen med det samarbejde, vi har i EU, at vi skal acceptere forretningskonstruktioner, som giver unfair konkurrence til de virksomheder – heldigvis langt de fleste – som driver en ordentlig virksomhed, og som har rimelige og anstændige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte. 

EU og myndighedernes rolle
De forhold, vi så i forbindelse med Padborg-sagen, skal ikke foregå i et land som vores. For selvfølgelig skal chauffører, der er i Danmark, arbejde under ordnede og værdige forhold. Af hensyn til den enkelte chauffør. Af hensyn til at sikre fair konkurrence i branchen. 

Men hvordan sikrer vi ordnede forhold på transportområdet, så vi undgår en ny Padborg-sag?

I Danmark har den fælles myndighedsindsats spillet en helt afgørende rolle, hvor Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet er taget ud på fælles og koordinerede kontrolaktioner. Den fælles myndighedsindsats er et effektivt redskab til at få fat på de virksomheder, der ikke overholder reglerne. 

Sammen med blandt andet Arbejdstilsynets særlige tilsyn med store infrastrukturprojekter, hvor der er særlige udfordringer med arbejdsmiljøet, en styrkelse af RUT-registeretnog lovgivning, der har gennemført EU's håndhævelsesdirektiv, og som understøtter indsatsen for ordnede forhold, indførte den tidligere regering en række redskaber, der skal sikre ordnede forhold på blandt andet transportområdet.

Og så er EU's vejpakke på vej med godkendelse i Europa-Parlamentet i foråret og vil, ifølge flere daværende medlemmer af Europa-Parlamentet, gøre op med Padborgsager.

Fagforeningsfriheden skal bestå
Men er det nok? Og kan udfordringen løses med de almindelige virkemidler i den danske aftalemodel?

Som opfølgning på Padborg-sagen nedsatte VLAK-regeringen en arbejdsgruppe på vejtransportområdet. Arbejdsgruppen fik til formål at bidrage med forslag til fælles nationale løsninger med henblik på at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet i Danmark.

FH og DA har efterfølgende præsenteret deres bud på, hvordan man kan sikre danske løn- og arbejdsvilkår på vejtransportområdet. Skærpede krav til lige og fair lønvilkår for danskere og udenlandske chauffører er blandt andet en del af forslagene, og vi har også noteret os, at der er andre synspunkter og forslag til løsninger. 

I Venstre vil vi derfor følge det arbejde. Vi vil lytte, når arbejdsmarkedets parter fremlægger den løsning, de mener skal løse udfordringen med, at der er chauffører, som arbejder under de vilkår, vi desværre har set i forbindelse med Padborg-sagen.

Venstre vil fortsat arbejde for, at fagforeningsfriheden består i vores fælles kamp for ordnede forhold. 

Og vi vil indgå konstruktivt i drøftelser med Folketingets partier, så vi sammen kan få løst udfordringen. Vi skal tage bestik af de udfordringer, som blandt andet grænseoverskridende transport i et Europa med vidt forskellige lønniveauer giver os. Det skal vi, samtidig med at vi værner om den danske model.

For vi skal sikre ordnede forhold i førerhuset. 

Forrige artikel  Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden Næste artikel Kulturforsker: Klimapolitisk idérigdom er mere sminke end substans Kulturforsker: Klimapolitisk idérigdom er mere sminke end substans