EL: Manglende cabotage-regler er ren social dumping

DEBAT: Forhandlingerne for en ny vejpakke i EU er undervejs, og det er afgørende, at der bliver indført nye regler og kontrol for chaufførernes forhold, skriver Nikolaj Villumsen (EL).

Af Nikolaj Villumsen (EL)
Medlem af Europa-Parlamentet

Efter afsløringen af den massive udnyttelse af filippinske chauffører i Padborg stod det klart for de fleste, at de eksisterende EU-regler for transport på vejene er langtfra gode nok.

De tidligere Parlament, Kommission og Råd var kommet frem til et endeligt forslag, men dette blev ikke ført videre i processen, da særligt østeuropæiske medlemmer af EU-Parlamentet forhindrede dette ved at stille så mange ændringsforslag, at Vejpakken ikke kunne gennemføres.

Forhandlingerne er nu i trilog, og der er en ny mulighed for at gøre en ekstra indsats for forholdene på vejene i EU.

I april præsenterede Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en aftale, som kan ændre forholdene positivt på de danske veje, så arbejdet, der udføres på dem, betales efter danske standarder.

Det er nu afgørende, at vi løfter denne opgave politisk, og der er et par områder, der er særligt afgørende.

Kontrol med de aftalte regler
Når det gælder de aktuelle forhold i Danmark, så er det største problem i dag, at kontrollen er utilstrækkelig.

Som reglerne er i dag, så er der allerede indført køre- og hviletidsregler, og opgaver i Danmark skal også udføres efter dansk overenskomst. Problemet er bare, at dette er for nemt at snyde sig uden om.

Det er derfor afgørende, at Folketinget afsætter de tilstrækkelige midler, så den nødvendige kontrol kan gennemføres.

Dette har vi i Enhedslisten kæmpet for i årevis, og vi håber, at den nye regering vil være mere lydhør end højrefløjen.

Ret til fritid
I dag, når en chauffør har kørt en uge, har chaufføren ret til 45 timers ugehvil med enkelte dispensationsmuligheder.

Det giver alle chauffører ret til fritid. Men i Kommissionens forslag forringes retten til frihed til kun at gælde for hver fjerde uge. Det holder selvfølgelig ikke.

Dertil er det vigtigt, at ugehvilet skal afholdes uden for lastbilens førerhus, men det bliver det ikke i mange tilfælde i dag.

Det er dybt problematisk, derfor er der behov for langt bedre kontrol. Alle skal have ret til ugentlig fritid.

Cabotagekørsel og kombineret transport under luppen
Et andet helt centralt område for de danske og europæiske chauffører er spørgsmålet om cabotagekørsel og kombineret transport.

Begreberne dækker over, at det er muligt for chauffører fra andre EU-lande at køre med gods inden for landets grænser, men til hjemlandets lønninger (for eksempel bulgarske eller rumænske) – "adgangsbilletten" er blot, at de forinden skal have udført en international transport af gods fra et andet land til Danmark, eller (kombikørsel) at godset er kommet til Danmark med skib eller jernbane og fragtes fra havn eller jernbaneterminal over en strækning på maksimalt 150 kilometer.

Cabotagekørsel behøver ikke være et problem, blot den indenlandske transport foregår til danske lønvilkår og begrænses mest muligt.

Derfor er det afgørende, hvordan reglerne for cabotagekørsel og kombitransport udformes. At der ikke, som reglerne er i dag, kan udføres systematisk og løbende cabotage- eller kombikørsel.

I det omfang, der eksempelvis skal køres gods fra Ungarn til Danmark, er det fint, at der på turen tilbage bringes et læs inden for de danske grænser.

Der, hvor problemet opstår, er, når chauffører tager en række opgaver inden for de danske grænser. Så er der ikke længere tale om logiske og klimamæssige fornuftige løsninger, men ren social dumping.

Derfor kæmper vi i Enhedslisten for, at reglerne i EU ændres så vi får en fair cabotagekørsel og for, at Folketinget prioriterer den nødvendige kontrol.

Forrige artikel ITD: Nye bøderegler for lastbilchauffører rammer skævt ITD: Nye bøderegler for lastbilchauffører rammer skævt Næste artikel Firma: Er energi­politikkens magthavere faldet i søvn i sjette klasse? Firma: Er energi­politikkens magthavere faldet i søvn i sjette klasse?