3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer

REPLIK: ITD er blandt de få modstandere af nye bremser på piratkørsel og misbrug af udenlandske chauffører. ITD må tage ansvar for deres branche, skriver Jan Villadsen.

Af Jan Villadsen,
Formand for 3F Transport

Hver dag kører over 5.000 udenlandske lastbiler og chauffører ind og ud af Danmark.

Mange af dem bliver i landet og kører ture med gods til østeuropæiske vilkår og priser. Det siger sig selv, at den situation er helt uholdbar.

Trods afsløringen af Kurt Beier Transports slumlejr i Padborg, hvor forsvarsløse filippinske chauffører blev misbrugt og udnyttet til at arbejde for 15 kroner i timen, har det åbenbart ikke fået vognmandsorganisationen ITD til at åbne øjnene.

For sagen er den, at det åbenbart ikke siger sig selv for ITD.

Derfor vil jeg gerne hjælpe ITD med at forstå, hvordan det danske arbejdsmarked på transportområdet hænger sammen.  

Transportområdets rammer
I Danmark har vi ikke politisk fastsat mindsteløn. Men vi har på nogle områder et system, hvor arbejdsgiverne via lovgivning er forpligtet til at følge gældende repræsentative kollektive overenskomster.

Sådan en regel har været gældende på transportområdet siden 1972.

Det skyldes først og fremmest transportområdets hyper mobile og grænseoverskridende natur, hvilket jeg ved, ITD har stor erfaring med.

Derfor har Danmark særlige paragraffer i godskørselsloven, buskørselsloven og taxiloven, der siger, at de overenskomster, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, skal følges.

Sker det ikke, kan en transportvirksomhed miste sin tilladelse til at køre med gods eller passagerer. En dom i Højesteret tilsidesatte i 2015 vigtige forudsætninger for lovene. 

Derfor samarbejder 3F Transport, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Industri (DI) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) med regeringen om at rette op på det og styrke de danske regler.

Vores anbefaling er, at danske vognmænd skal følge niveauet for løn i de gældende, repræsentative kollektive overenskomster, samtidig med at også udenlandske vognmænd, der kører i Danmark, omfattes af tilsvarende regler.

Hverken monopol eller mindsteløn
Det betyder ikke, at 3F får monopol på branchen, som ITD hævder, men blot at den gældende godslov fra 1972 håndhæves.

En lov, der blev vedtaget efter ønske og aftale under den danske aftalemodel i enighed mellem regering og arbejdsgiveres og lønmodtageres organisationer. Og hvorefter ITD frit kan lave egne overenskomster, når blot de som minimum følger lønniveauet i branchens repræsentative overenskomster.

Hvis nogen skulle få færden af lovmæssig mindsteløn i dette forslag, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er tilfældet. Forslaget om en opstramning af godsloven indfører ikke mindstelønninger i Danmark.

Det genindfører en konkurrencesikring, der har været gældende lovgivning og praksis fra 1972 til 2015. Men med den tilføjelse, at reglen ikke kun gælder danske vognmænd, men fremover også skal gælde udenlandske.

Det er vigtigt at huske på, at dette forslag er lavet af fagforeninger, arbejdsgivere og regering sammen. Den form for samarbejde om at løse store udfordringer på arbejdsmarkedet er kernen i den danske model, og der er heldigvis rig tradition for den form for samarbejde. Det arbejde må jeg forstå, at ITD ikke ønsker at være en del af. 

Jeg kan kun gætte på hvorfor. Men det skyldes måske, at ITD har, eller har haft, medlemmer blandt kendte vognmandsfirmaer som Kurt Beier Transport, H.P. Therkelsen og Børge Ernø Transport. Det er alle virksomheder, der har mere end ualmindeligt svært ved at forstå dansk lovgivning. 

Jeg vil opfordre ITD til at få styr på sine medlemmer og samtidig tage ansvar for at udvikle transportbranchen til en fair og styrket sektor.    

Heldigvis er der meget bred enighed om, at det ikke er ITD, der skal styre dansk transportpolitik fra Padborg.

Derfor vil jeg sende en stor tak til landets transportminister, Benny Engelbrecht (S), for gentagne gange at cementere, at det er en klokkeklar prioritet for regeringen at bekæmpe social dumping og dermed sikre ordnede forhold og lige vilkår på vejtransportområdet.

Et konstruktivt samarbejde
Derfor ser jeg frem til, at anbefalingerne fra 3F Transport, FH, DI og DA om både håndhævelse af gældende godslov fra 1972 samt en opgradering til også at gælde udenlandske vognmænd omsættes til lovgivning, når det lovforberedende arbejde – i det såkaldte Padborg-udvalg – er afsluttet senest 1. december.

I 3F Transport er vi ikke altid enige med arbejdsgiverne eller regering, men vi er alle enige om, at det kræver både konstruktivt samarbejde og et stort ansvar at sikre fair og lige konkurrence og ordnede vilkår på det danske arbejdsmarked. Også via løsninger, der passer til transportområdet. 

Helt som det også er tilfældet i EU – hvor ITD også har været på spil med talrige forsøg på at underminere forslag og kompromisser og regler, der kan sikre fair aflønning af chauffører i international transport via EU’s såkaldte vejpakke.

Den ser heldigvis ud til at falde på plads. På trods af ITD og ITD’s alliancepartnere i Østeuropa.

Forrige artikel Cykeludlejer: Lejecykler i København kan bidrage til klimamål og verdensmål Cykeludlejer: Lejecykler i København kan bidrage til klimamål og verdensmål Næste artikel DTL: Udenlandske chauffører skal betale ved kasse 1 DTL: Udenlandske chauffører skal betale ved kasse 1