DTL: Udenlandske chauffører skal betale ved kasse 1

DEBAT: Det stigende antal afgifter i godstransport forvrænger kun konkurrencen yderligere mellem danske og udenlandske vognmænd. Danmark skal kunne give udenlandske chauffører bøder på lige fod med danske, mener Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Direktør, DTL-Danske Vognmænd

I årevis har vi kæmpet for at sikre godstransporterhvervet mod den unfair konkurrence og sociale dumping, som brugen af lavlønschauffører fra Østeuropa og i de senere år også tredjeverdenslande har påført os.

Det er og har været en kamp for den danske vognmand og den danske chauffør på ordnede danske vilkår.

Men i de sidste par år har vi fået en ny udfordring: Antallet af afgifter og endog meget høje bøder er steget voldsomt. Intet erhverv synes, dét er sjovt. Men inden læseren hopper fra her, fordi man nu ser et erhvervs forventelige brok nærme sig, så bliv alligevel lige hængende lidt endnu. 

Et skævvredet forhold
For sådan som afgifter følges op over for henholdsvis danske eller udenlandske vognmænd og chauffører, så påvirkes ikke kun den konkrete vognmand og chauffør i forbindelse med den konkrete forseelse.

For danske og udenlandske forseelser kan nemlig langtfra altid følges til dørs med samme lethed for myndighederne. 

Afgifterne bidrager dermed til at skævvride konkurrenceforholdet mellem danske vognmænd og deres chauffører på den ene side – og de udenlandske chauffører på den anden.

Inddrivelsen af pengene, for eksempelvis p-afgifter over for udenlandske lastbiler og deres ejere og chauffører, er nemlig langt vanskeligere. Ofte ender de med slet ikke at blive betalt.

Reelt betyder det, at de danske bøder og afgifter rammer den danske vognmand og hans chauffør mere end dobbelt så hårdt. Lad mig forklare:

De danske vognmænd og chauffører er i forvejen under hårdt pres fra løndumping og unfair konkurrence.

Men når afgifter for præcis samme forseelse begås af en udenlandsk chauffør, i en bil på udenlandske plader, i praksis ikke bliver inddrevet – så kører den udenlandske lastbil endnu billigere end den danske.

Simpelthen fordi den danske vognmand betaler bøden, den udenlandske gør ikke. Samtidig skal vi huske på, at det i høj grad er den massive tilstedeværelse af udenlandske lastbiler på for eksempel rastepladser, der tvinger danske vognmænd og chauffører ud i kreative parkeringer for at kunne overholde deres køre- og hviletid.

Færdselsstyrelsen må gribe ind
Jeg ved, at det ikke har været politikernes hensigt, at afgifterne skulle virke konkurrenceforvridende, og at de ikke skulle bidrage til at forstærke udkonkurreringen af danske vognmænd og chauffører.

Men i praksis bidrager den manglende eller meget vanskelige inddrivelse fra udenlandske lastbiler til netop dét: social dumping.

Svaret? Ja, det ligger ligefor: Udenlandske biler/chauffører skal betale ved kasse 1. Det må være muligt også at give Færdselsstyrelsen adgang til at se med i EUCARIS, som Politiet har adgang til, så man kan efterspore ejeren via lastbilens registreringsnummer. En lastbil på udenlandske plader, der i Danmark får en afgift, bør skulle betale på stedet. Bil og gods skal klampes, indtil pengene er betalt.

Dét er de eneste virksomme redskaber, vi reelt har mod de mange, mange overtrædelser, som udenlandske chauffører og de biler, de kører i, repræsenterer på de danske veje. Og det er den eneste måde, vi kan få lidt retfærdighed ind i sagen.

Ellers vil afgiften i Danmark vedblivende være et direkte og markant bidrag til at presse danske vognmænd og chauffører, med ordnede løn- og arbejdsvilkår, ud af erhvervet. Og overlade det til lavlønschauffører og de virksomheder, der spekulerer deri.

Forrige artikel 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer Næste artikel  Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden