DTL: Udenlandske chauffører skal betale ved kasse 1

DEBAT: Det stigende antal afgifter i godstransport forvrænger kun konkurrencen yderligere mellem danske og udenlandske vognmænd. Danmark skal kunne give udenlandske chauffører bøder på lige fod med danske, mener Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Direktør, DTL-Danske Vognmænd

I årevis har vi kæmpet for at sikre godstransporterhvervet mod den unfair konkurrence og sociale dumping, som brugen af lavlønschauffører fra Østeuropa og i de senere år også tredjeverdenslande har påført os.

Det er og har været en kamp for den danske vognmand og den danske chauffør på ordnede danske vilkår.

Men i de sidste par år har vi fået en ny udfordring: Antallet af afgifter og endog meget høje bøder er steget voldsomt. Intet erhverv synes, dét er sjovt. Men inden læseren hopper fra her, fordi man nu ser et erhvervs forventelige brok nærme sig, så bliv alligevel lige hængende lidt endnu. 

Et skævvredet forhold
For sådan som afgifter følges op over for henholdsvis danske eller udenlandske vognmænd og chauffører, så påvirkes ikke kun den konkrete vognmand og chauffør i forbindelse med den konkrete forseelse.

For danske og udenlandske forseelser kan nemlig langtfra altid følges til dørs med samme lethed for myndighederne. 

Afgifterne bidrager dermed til at skævvride konkurrenceforholdet mellem danske vognmænd og deres chauffører på den ene side – og de udenlandske chauffører på den anden.

Inddrivelsen af pengene, for eksempelvis p-afgifter over for udenlandske lastbiler og deres ejere og chauffører, er nemlig langt vanskeligere. Ofte ender de med slet ikke at blive betalt.

Reelt betyder det, at de danske bøder og afgifter rammer den danske vognmand og hans chauffør mere end dobbelt så hårdt. Lad mig forklare:

De danske vognmænd og chauffører er i forvejen under hårdt pres fra løndumping og unfair konkurrence.

Men når afgifter for præcis samme forseelse begås af en udenlandsk chauffør, i en bil på udenlandske plader, i praksis ikke bliver inddrevet – så kører den udenlandske lastbil endnu billigere end den danske.

Simpelthen fordi den danske vognmand betaler bøden, den udenlandske gør ikke. Samtidig skal vi huske på, at det i høj grad er den massive tilstedeværelse af udenlandske lastbiler på for eksempel rastepladser, der tvinger danske vognmænd og chauffører ud i kreative parkeringer for at kunne overholde deres køre- og hviletid.

Færdselsstyrelsen må gribe ind
Jeg ved, at det ikke har været politikernes hensigt, at afgifterne skulle virke konkurrenceforvridende, og at de ikke skulle bidrage til at forstærke udkonkurreringen af danske vognmænd og chauffører.

Men i praksis bidrager den manglende eller meget vanskelige inddrivelse fra udenlandske lastbiler til netop dét: social dumping.

Svaret? Ja, det ligger ligefor: Udenlandske biler/chauffører skal betale ved kasse 1. Det må være muligt også at give Færdselsstyrelsen adgang til at se med i EUCARIS, som Politiet har adgang til, så man kan efterspore ejeren via lastbilens registreringsnummer. En lastbil på udenlandske plader, der i Danmark får en afgift, bør skulle betale på stedet. Bil og gods skal klampes, indtil pengene er betalt.

Dét er de eneste virksomme redskaber, vi reelt har mod de mange, mange overtrædelser, som udenlandske chauffører og de biler, de kører i, repræsenterer på de danske veje. Og det er den eneste måde, vi kan få lidt retfærdighed ind i sagen.

Ellers vil afgiften i Danmark vedblivende være et direkte og markant bidrag til at presse danske vognmænd og chauffører, med ordnede løn- og arbejdsvilkår, ud af erhvervet. Og overlade det til lavlønschauffører og de virksomheder, der spekulerer deri.

Forrige artikel 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer 3F til ITD: I forstår ikke, hvordan transportområdet fungerer Næste artikel Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden Miljøorganisationer til Nordisk Råd: Indfør afgift på flybrændstof i Norden
 • Anmeld

  Mogens Jensen · Direktør hos Edvard Jensen Aps - Herning

  Social dumpning i transportsektoren

  I forlængelse af Erik Østergaards indslag, kan det oplyses at vore udenlandske politikolleger, altid forlanger kontant afregning inden transporten forsætter, så det burde ikke være et problem at håndhæve dette i Danmark også. Med de moderne betalingsmidler behøver chaufførerne ikke køre rundt med kontante formuer. Men det kræver jo at politiet er fysisk tilstede og det kan jo være svært hvis køretøjet står ulovligt parkeret og chaufføren har forladt denne idet det lange weekendhvil ikke må afholdes i førerhuset.
  Transport er et meget "synligt" fagområde for mange i hverdagen. Transporten udgør en stor del af trafikken og præsenteres hos landets industrier. Denne "ydelse/produktion" finder sted lige foran os alle. Alt for plads optager den og den fylder meget på landevejen og nu kan vi se at nogle chauffører sidder udenfor deres biler under primitive forhold. Vi bliver foraget, for det kan man da ikke byde disse mennesker.
  Må jeg gøre opmærksom på, at chaufførkulturen for 30 år siden var den samme blandt danske eksportchauffører som vi i dag ser blandt de udenlandske. De danske chauffører mødtes rundt omkring i Europa på de samme rastepladser - slog campingbordet og klapstolene op og lavede maden på små gasblus. Bilerne var veludstyret og var ofte afsted over flere uger. Chaufførene passede på hinanden og hjalp hvis en manglede en hånd. Sådan lever de udenlandske chauffører og det forages vi nu over og forsøger at splitte dette sammenhold som betegnes asocialt.
  Indfør vejskatter i Danmark for den tunge transport >3 ton - og brug pengene på nogle ordnede forhold til lastbiler og chauffører - og lad dem betale for dette i rimeligt omfang.
  Det gøres der også i udlandet - så hvorfor skal vi altid i Danmark være et "gratisland". Lad brugerne betale for brugen - det giver mening.

  På den anden side køber vi gerne stort ind af billige produkter fra u-lande som bestemt ikke har været produceret under bedre forhold. Men dette ser vi jo ikke. Bare det er billigt - så er det i orden.

  Kan man tænke sig i, at dette også kunne være tilfældet i transportbranchen.? At kunden køber fragten hvor den er billigst.?

  90% af international transport foregår udenfor de danske grænser, så gældende timesatser/overenskomster i Danmark vedrører ikke chauffører som beskattes i deres hjemland. Nøjagtig som de billige produkter vi køber fra andre steder i udlandet. Her forlanger vi da ikke, at der betales mindsteløn til en industriarbejder i Kina.

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

UDBUD: Det rammer medarbejderne, når et offentligt udbud som dét, Arriva vandt sidste år, presser virksomheder til at underbyde sig selv. Det mener en arbejdsmarkedsforsker, der bliver bakket op af Enhedslisten. Venstre ønsker ikke at blande sig.