DTL til V: I holder døren åben for social dumping og unfair konkurrence

REPLIK: Når Venstrefolk imødekommer behovet om ordnede forhold på vejene, er det kærkomment, men politikerne åbner for uforsvarlig åbenhed i deres planer. Det er ikke godt nok, skriver Erik Østergaard, direktør i DTL.

Af Erik Østergaard,
Direktør, DTL-Danske Vognmænd 

Hans Andersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V), begge fra Venstre, skriver om behovet for ordnede forhold på landevejene for vognmænd og chauffører, og jeg er helt enig i, at den fri bevægelighed ikke må blive en ondskabsfuld undskyldning for social dumping og unfair konkurrence.

Men når man er kommet et stykke ned i teksten fra de to V-folketingsmedlemmer, så åbnes der op for usikkerhed: Er Venstre i realiteten parat til at gøre det nødvendige for at bremse den unfair konkurrence og den løndumping, hele den europæiske godstransport har sloges med siden seneste østudvidelse?

Ræven vogter høns
Tvivlen opstår, når Hans Andersen og Kristian Pihl Lorentzen skriver:

”FH og DA har efterfølgende præsenteret deres bud på, hvordan man kan sikre danske løn- og arbejdsvilkår på vejtransportområdet. Skærpede krav til lige og fair lønvilkår for danskere og udenlandske chauffører er blandt andet en del af forslagene, og vi har også noteret os, at der er andre synspunkter og forslag til løsninger. 

I Venstre vil vi derfor følge det arbejde. Vi vil lytte, når arbejdsmarkedets parter fremlægger den løsning, de mener skal løse udfordringen med, at der er chauffører, som arbejder under de vilkår, vi desværre har set i forbindelse med Padborg-sagen.” 

Skal ræven vogte hønsene?

Lad det stå helt klart: De ”alternative forslag”, der er fremkommet, er alle fra organisationer med medlemsvirksomheder, der har lukreret på brugen af udenlandske lavtlønschauffører.

Sandheden er jo, at de speditions-, logistik- og transportvirksomheder, der i Danmark i årevis har lukreret på unfair konkurrence og spekuleret i lavtlønschauffører, har fået nærmest frit spil i en årrække.

Den såkaldte NORTRA-dom suspenderede i realiteten godskørselslovens § 6, stk. 3, hvorved et dansk lønniveau for chauffører blev helt vilkårligt.

At den daværende Venstre-regering, med Troels Lund Poulsen (V) i spidsen, bad branchen og arbejdsmarkedets parter finde en løsning, var derfor velkomment, og DA og 3F er da også kommet med en løsning, der ligger ligefor, og som bringer retstilstanden tilbage til før NORTRA-dommen.

Forslaget er altså udtryk for en normalisering, for så vidt angår danske chauffører. Og med et krav om, at udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark, skal følge lønniveauet, der gælder i Danmark.

Nødvendigt med lovgivning
Så jeg må spørge de to Venstre-politikere, om de er ved at løbe fra det kommissorium, de selv var med til at give arbejdsmarkedets parter i kølvandet på den skandaløse Kurt Beier-sag? Undsiges Troels Lund Poulsens bestilling til DA og 3F?

Jeg skal minde om, at det var samtlige Folketingets partier, der i november 2018 bad den daværende regering sikre danske løn- og arbejdsforhold for udenlandske chauffører.

Forslaget fra DA og 3F sikrer, at danske eller udenlandske vognmænd fremover skal aflønne deres udenlandske chauffører på niveau med danske overenskomster. Derudover indeholder aftalen forslag til kontrol.

Det er helt åbenlyst nødvendigt med lovgivning omkring løn på dette område, fordi international transport udgør en særlig udfordring.

Den danske model bygger på, at forbundene kræver overenskomst. Men det har de ikke mulighed for, hvis udenlandske vognmænd kun udfører kortvarige ture i Danmark som led i international transport. Derfor kræver det, at vores overenskomster i denne helt særlige situation understøttes af lovgivning.

Monopol eller niveau
Jeg er fuldt ud klar over, at borgerlige politikere udsættes for et massivt pres fra Padborg for at afvise forslaget fra Dansk Arbejdsgiverforening og 3F, fordi – hævdes det – at det giver 3F en monopollignende status. Men det er noget sludder.

Der er tale om et ”niveau”, der skal holdes – uden at der hverken er organiseringskrav eller lignende bundet op på aftalen, og andre aftaler, der grundlæggende holder niveau, kan sagtens eksistere inden for rammerne af aftalen.

Der er ikke, som DA slår fast, og vil heller ikke komme noget krav om, at virksomheder eller medarbejdere skal være omfattet af en bestemt overenskomst eller være medlem af en bestemt fagforening eller arbejdsgiverforening. Man kan fortsat – både som dansk og udenlandsk vognmand og chauffør – køre i Danmark uden at være omfattet af en overenskomst eller være medlem af organisation.

Aftalen gælder for det, der kaldes cabotagekørsel og kombinerede transporter. Det vil sige det arbejde, som udføres rent i Danmark. Hvis en chauffører for eksempel kører fra Frankrig til Danmark og direkte ud af Danmark med det samme, gælder reglerne ikke.

Venstre væver
At Padborg har været epicentret for både Kurt Beier-skandalen og de nylige anholdelser og straksdomme hos H.P. Therkelsen, er ikke tilfældigt. Men jeg frygter ærlig talt, at det er påvirkningerne netop derfra, som får de to Venstrefolk til at væve og nu holde alle muligheder åbne. Men sandheden er, at den åbenhed er at lade ræven vogte gæs.

Det kan selvsagt undre, at Venstre er parat til at komme på kollisionskurs med DA på baggrund af en fuldstændig rystende sag om Kurt Beiers vilkår for importeret filippinsk arbejdskraft. Og det undrer endnu mere, at Venstre tilsyneladende ryster på hånden over at tage DA’s ord for pålydende, når nu løsningsforslaget netop er fremkommet på begæring af en Venstreminister, og DA helt eksplicit har afvist den til lejligheden fabrikerede påstand om, at det skulle give et fagforeningsmonopol.

Jeg husker tydeligt retorikken fra Troels Lund Poulsen i kølvandet på Kurt Beier-skandalen, som også bragte sagen op på europæisk niveau: Sagen blev kaldt ”uacceptabel”, og Troels Lund Poulsen krævede, at man ”gjorde, hvad man kunne” for at få den slags sager forhindret i fremtiden.

På det indledende møde med DA, 3F samt en række andre aktører, herunder DTL-Danske Vognmænd, var bestillingen til parterne da også meget klar: Der skulle findes en holdbar løsning.

Den løsning har DA og 3F nu lagt frem. Det klæder ikke Venstre at så tvivl om villigheden til at levere, når der skal stemmes i Folketingssalen.

Forrige artikel SOS International: Virksomheder har ansvar for medarbejderes rejsesikkerhed SOS International: Virksomheder har ansvar for medarbejderes rejsesikkerhed Næste artikel Autobranchen: Elbilsalget har kurs mod afgiftsmur Autobranchen: Elbilsalget har kurs mod afgiftsmur