Replik til SLD: Minimumsløn skaber fair konkurrence for danske chauffører

DEBAT: SLD skriver, at en minimumsløn for udenlandske chauffører, der kører i Danmark, er et udtryk for ”nationale særregler”, som vil skade konkurrenceevnen. Det er langt fra korrekt, skriver Erik Østergaard, adm. direktør i DTL.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør for DTL – Danske Vognmænd

En af de fornemmeste opgaver for en brancheorganisation er selvsagt at sikre medlemmerne de mest lige konkurrencevilkår. At skabe en ”level playing field” for virksomhederne er alfa og omega. Konkurrenceforvridning er af det onde, og det lige skal behandles lige. Herefter hersker kun den sunde og lige konkurrence på markedet. Det vil de fleste i erhvervsorganisationerne nok kunne skrive under på – i princippet.

SLD’s direktør Jesper Kronborg gør i et indlæg i Altinget under overskriften ’Branchen har brug for ensrettede regler på tværs af landegrænser’ da også meget ud af at signalere, at der ikke skal gælde ”nationale særregler” for vognmandsbranchen, og han henviser til de igangværende overvejelser om at indføre en minimumsløn for udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark.

Men har det nu så negativ en betydning for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis der indføres denne minimumsløn? Det mener jeg ikke. Det mener DTL – Danske Vognmænd ikke.

Unfair konkurrence for danske chauffører
For hvad er den reelle konkurrenceflade til de udenlandske chauffører, der ligger og kører indenrigs i Danmark? Det er vel ret beset de danske vognmænd og deres chauffører, der med rimelighed kan påberåbe sig kravet om en ”level playing field”.

For det er jo de danske chauffører, ansat hos danske vognmænd, der kører i Danmark med danske biler og på dansk transportoverenskomst, og med et lønniveau, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter samt reguleret i godskørselsloven, der udsættes for unfair konkurrence.

Det, der indtil videre har været problemet, er, at udenlandske vognmandsvirksomheder har kunnet producere løs (læs: transportere) i Danmark med deres produktionsapparat (læs: lastbiler) under udnyttelse af cabotageregler, systematisk tredjelandskørsel og til kostpriser, som den danske vognmand aldrig kan komme i nærheden af.

Hertil kommer så, at en stor del af disse udenlandske vognmandsvirksomheder reelt har været ejet og brugt som trækkraft af danske vognmandsvirksomheder. Virksomheder, der har set en konkurrencefordel i, bevidst og systematisk, at omgå de danske aftalte lønniveauer samt spekuleret i en for ringe kontrol og håndhævelse.

Vinder eller taber SLD?
Jeg er helt enig i, at det ikke bliver den nemmeste sag i verden at kontrollere og håndhæve en sådan regel for udlændinge i Danmark. Og, som det er tilfældet med alle regler, er det bedste, at reglen overholdes og sanktioneres. Men det gør vel ikke i sig selv reglen meningsløs?

Jesper Kronborg mener, at det er problematisk, hvis ikke alle efterlever de regler, vi indfører i Danmark, for så taber de danske virksomheder ”i den benhårde internationale konkurrence”.

Javel, men det kan da umuligt være et argument for ikke at kræve, at omkostningerne til lønninger, når man kører i Danmark, skal være ensartede og ikke genstand for dumping, altså en ”level playing field”. Og nødvendigheden forstærkes jo netop af, at selve den danske lovgivning foreskriver, at den danske vognmand skal følge niveauet i de kollektive overenskomster.

Netop dette er det centrale i de vejpakker, der i øjeblikket er til trilogforhandlinger i Bruxelles: At der skabes en mulighed for, at man nationalt kan kræve, at udenlandske chauffører, der kører indenrigs på et andet lands område, også følger dette lands regler for aflønning. 

Så når Jesper Kronborg efterlyser ensrettede regler på tværs af landegrænser, ja så er de faktisk på vej. Spørgsmålet er, om medlemskredsen bag ved SLD i virkeligheden synes, at de taber mere, end de vinder, ved at rammerne nu bliver mere ens.

Forrige artikel 3F og EL: Social dumping skal bekæmpes til vands og til lands 3F og EL: Social dumping skal bekæmpes til vands og til lands Næste artikel Borgmester: Vi bliver syge, mens vi venter på roadpricing Borgmester: Vi bliver syge, mens vi venter på roadpricing