Debat

SLD: Branchen har brug for ensrettede regler på tværs af landegrænser

DEBAT: Den danske vognmandsbranche er stærk nok til international konkurrence. Men det kræver, at der ikke laves nationale særregler, for så taber Danmark, mener SLD's branchedirektør, Jesper Kronborg.

Når reglerne de facto ikke er ens for alle, skabes der en konkurrenceforvridende effekt, skriver Jesper Kronborg fra SLD.
Når reglerne de facto ikke er ens for alle, skabes der en konkurrenceforvridende effekt, skriver Jesper Kronborg fra SLD.Foto: Pressefoto, SLD
Birgitte Søe
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jesper Kronborg
Branchedirektør for SLD

Man ser det for sig. Den ene lastbil med trailer efter den anden er på vej over den dansk-tyske grænse. Lastbilerne har alle samme udseende. Der står et udenlandsk navn på siden af dem.

Før i tiden var det typisk forskellige danske transport- og logistikvirksomheder, der stod på siden. Nu er det tydeligt, at lastbilerne og trailerne er ejet af en større østeuropæisk transportvirksomhed.

Situationen er ikke det dominerende billede endnu, men det kan blive et billede, vi kommer til at se langt oftere i fremtiden. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Danske firmaer klar til konkurrence
For nylig var der et større interview i en dansk avis med en stor litauisk vognmandskoncern med titlen 'Mød truslen fra øst: Europas største vognmand vil være transportens svar på Amazon'.

I interviewet beskriver den litauiske vognmandskoncern, at de planlægger at ekspandere voldsomt i Europa i de kommende år.

Desværre er der i Europa en tendens til, at enkelte medlemslande indfører egne nationale særregler, som er indviklede, omkostningstunge, som skaber uklarhed, og som ikke kontrolleres og håndhæves ens for alle.

Jesper Kronborg
Branchedirektør for SLD

Vognmandskoncernen, som med 7.000 lastbiler er Europas største ifølge avisen, hungrer efter mere, og sulten skal stilles i nye vogne og flere penge.

Heldigvis har Danmark nogle meget konkurrencedygtige transport- og logistikvirksomheder, som er klar til at møde den internationale konkurrence fra både øst- og andre steder i Europa.

De danske virksomheder kæmper dagligt en kamp om kunderne på de internationale veje, og de vinder ofte kampen, til glæde for både kunderne men også for den danske statskasse.

Det er en dansk kernestyrke at kunne planlægge komplicerede internationale transport- og logistikopgaver, hvoraf mange slet ikke berører Danmark, ganske enkelt fordi danske speditører er blandt de bedste i verden.

Til gengæld får vi gavn af skatteindtægterne, fordi virksomhederne har hovedsæde i Danmark.

Vi skal ikke ud på et sidespor
Der er en god chance for, at de danske virksomheder stadig vil være i front, så længe der konkurreres på en basis af ensartede regler, der håndhæves konsekvent over for både danske og udenlandske transport- og logistikvirksomheder på tværs af grænserne i EU.

Desværre er der i Europa en tendens til, at enkelte medlemslande indfører egne nationale særregler, som er indviklede, omkostningstunge, som skaber uklarhed, og som ikke kontrolleres og håndhæves ens for alle.

Når reglerne de facto ikke er ens for alle, skabes der en konkurrenceforvridende effekt for de virksomheder, der følger reglerne i modsætning til dem, som ikke gør.

Det er vigtigt, at vi ikke kører længere ud ad et sidespor med at lave nationale særregler i Danmark, særligt hvis de ikke er 100 procent skudsikre i forhold til svindel og kontrolleres effektivt.

Så risikerer de danske virksomheder at tabe i konkurrencen med de internationale virksomheder, og dernæst taber den danske statskasse og velfærdssamfundet.

Med nationale særregler taber Danmark
Der skal ikke herske tvivl om, at den danske transport- og logistikbranche ønsker at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet.

Vi alle har en helt klar interesse i at sikre, at der er ordnede forhold for chaufførerne. Det er vigtigt for både chauffører, virksomhederne, kunderne og det danske samfund som hele.

Men det er helt afgørende, at reglerne indrettes på en måde, så de reelt efterleves af alle, så det ikke kun bliver de danske virksomheder, der lever op til kravene, mens de udenlandske virksomheder går under radaren på grund af manglende kontrol eller bøder, der ikke bliver betalt.

Eksempelvis er der et forslag fremme om at indføre minimumsløn for cabotage og kombinerede transporter i Danmark, hvor det kan blive meget vanskeligt at kontrollere, at de udenlandske virksomheder reelt efterlever reglerne.

Det er problematisk, for hvis ikke alle efterlever de regler, vi indfører i Danmark, så taber de danske virksomheder i den benhårde internationale konkurrence. Det bliver derfor helt afgørende med et administrativt enkelt system og en kontrol, der fungerer i praksis og ikke kun på papiret.

Samtidig kan de nationale særregler skabe et billede af en problematisk branche, som ganske enkelt ikke er retvisende, for de danske transport- og logistikvirksomheder har i langt overvejende grad fokus på at sikre ordnede forhold for deres chauffører, danske såvel som udenlandske.

Læs også

Overordnet fungerer branchen
Det aktuelle billede af branchen løser imidlertid ikke ligefrem problemet med at skaffe flere chauffører. Vi bør i stedet i fællesskab arbejde på at tale branchens anseelse op.

Vi har faktisk helt overordnet en velfungerende transport- og logistikbranche. Både den nationale og internationale del skaber økonomisk vækst og job, som for eksempel chauffør- og speditørjob, ikke bare omkring storbyerne, men i hele Danmark.

Det er vigtigt at huske på i en tid, hvor der skal findes penge til den grønne omstilling og velfærd.

For at kunne fortsætte med at levere et højt bidrag til det danske samfund har branchen brug for ensartede regler på tværs af landegrænserne, så den danske styrkeposition på de internationale markeder fastholdes og udbygges fremover.

Lad os derfor sammen støtte op om både den nationale og den internationale transportbranche – det vinder vi alle på.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Kronborg

Branchedirektør, Dansk Erhverv Transport
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2007)

0:000:00