FDM: Transportministeren har sikret bedre vilkår til danske billister

DEBAT: Ole Birk Olesen har formået af forbedre vilkårene for billister, til trods for giftige omstændigheder og anlægsloftets lammende begrænsninger. Til gavn for den almene dansker, skriver direktør i FDM Thomas Møller Thomsen.

Af Thomas Møller Thomsen
Direktør, FDM

Ministre kommer og går, embedsværket består. Det er et ordsprog, der med rette har kunnet hæftes på Transportministeriet.

Alene de seneste ti år har budt på syv forskellige ministre.  

Ole Birk Olesen har nu rundet to år på posten og har dermed haft længere tid til at sætte sit præg end de fleste af hans forgængere.

Spørgsmålet er, hvad ministeren så har opnået? Svaret er: faktisk en hel del, omstændighederne taget i betragtning.

Det er væsentligt at huske, at ministeren på den ene side har været underlagt anlægsloftets lammende begrænsninger og samtidig kom skævt fra start i forhold til forligskredens erfarne transportordførere.

Alligevel har ministeren fået lavet en række mindre, men vigtige lovændringer, der alle har haft til formål at fremme mobiliteten og åbne markedet.

Kendetegnende for ministeren har været en nøgtern tilgang til prioriteringer af investeringer i infrastruktur.

Pengene skal investeres, hvor de giver det største samfundsøkonomiske afkast via mest mulig mobilitet for pengene. Det er en tilgang, som FDM til fulde støtter.

Anlægsloftet modvirker udvikling
Faktum er, at det oftest er vejprojekter, der ligger højst, når der måles på projekternes interne rente. Derfor har det været på sin plads og tiltrængt med en transportminister, der så tydeligt har sagt, at det nu var vejenes tur.

At pengene så ikke har kunnet disponeres grundet anlægsloftet, er ikke transportministerens ansvar.

Rent faktisk lykkedes det alligevel at lande aftalen om at udvide den vestfynske motorvej. Men at pengene findes ved at forlænge tilbagebetalingstiden af Storebæltsbroen, er en alvorlig streg i regningen, som lidt smart bliver sløret af, at man også nedsætter taksten for at køre over broen.

Den finansieringsidé var dog ikke ministerens, men regeringens støttepartis. Men i et land, hvor bilisterne årligt lægger 50 milliarder kroner i statskassen, bør nye veje finansieres ud af disse midler og ikke af dem, der tilfældigvis kører over Storebælt.

Anlægsloftet eller ej er der fortsat behov for massive investeringer i vejinfrastrukturen. Derfor opfordrer FDM ministeren til allerede nu at påbegynde et arbejde, som kan lede til en masterplan for de fremtidige investeringer på vejområder, når loftet udløber om få år.

Uforståelige regler
Ole Birk Olesen har også haft fokus på parkeringsreglerne. Der er ryddet op i uforståelige regler om ulovlig parkering på egen grund, der er blevet oprettet et klagenævn for parkering på privat område, og der er sat effektiv prop i kommunernes incitament til at se betalingsparkering som en indtægtskilde.

Men at bilisternes parkeringspenge nu blot går i statskassen i stedet for kommunekassen, kommer der heller ikke flere parkeringspladser ud af.

FDM havde gerne set en særlig statslig parkeringsfond, hvor kommunerne kunne søge om medfinansiering af nye parkeringspladser og parkeringsanlæg.

Et kig ind i fremtiden fik vi gennem ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden.

En fremtid, der ad åre byder på flere selvkørende og førerløse køretøjer, men også en fremtid, hvor mobilitetsformerne forventes at blandes yderligere. Mobility as a Service - forkortet MaaS - er oppe i tiden.

Det er positivt, at transportministeren har bebudet at ville komme med forslag om, at blandt andet Rejseplanen åbnes, så også private aktører kan blive en del af et større dansk MaaS-system og dermed får mulighed for at udbyde mobilitet.

Samkørsel skal opprioriteres
Netop samkørsel er et område, hvor lovgivningen ikke er fremtidssikret.

Mens private kan udleje sommerhuse, lejligheder og delebiler med attraktive skattemæssige bundfradrag, er sagen en anden, når det gælder samkørsel.

Her sætter stramme regler en effektiv stopklods for, at private bilister har incitament til at give andre et lift.

Otte ud af ti persontransportkilometer sker i personbil. Derfor vil netop samkørsel være den måske vigtigste brik i et smart MaaS-systems trængselsreducerende effekt. Det bør være muligt at finde en balance mellem de nuværende regler og ulovlig taxakørsel som Uber.

Det bør de to transport- og skatteministre kunne finde en løsning på. Hvor der er vilje, er der oftest en vej.

Mens Christiansborg så småt er på vej i ’valg-mode’, sker der næppe større ting på transportområdet frem mod valget.

Men selvom omstændighederne, som Ole Birk Olesen har måttet fungere under, til tider har været svære, mener FDM, at mange mindre ændringer er lykkedes, så det i dag, to år efter hans tiltræden, er blevet bedre at være bilist i Danmark.

 

 

 

 

Forrige artikel Designer og filosof: Mobiliteten stivner i byerne, fordi politikere er fastlåst til bilen Designer og filosof: Mobiliteten stivner i byerne, fordi politikere er fastlåst til bilen Næste artikel Brancheforening: Problemer i danske havne – risiko for ulovlig statsstøtte Brancheforening: Problemer i danske havne – risiko for ulovlig statsstøtte
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvem er forsikret hvordan ved samkørsel

  Samkørsel kan ske ved at man:

  1. Er venlig og gi´r et gratis lift.
  2. Pendler med en kollega på skift: "Vi tager min bil i dag og din i morgen."
  3. Man annoncerer på Go More: "Til Aarhus på fredag - vi deler benzinen".
  4. Man "kører Uber" når det -igen - kan lade sig gøre.

  Jeg kan ikke erindre at have læst en bilforsikringspolice de sidste 50 år uden at have bemærket, at der under ingen omstændigheder ville være dækning for passagerer i en uheldssituation med personskade, såfremt der forelå aftale om betaling for kørslen mellem passageren og forsikringstageren.

  I den almene begejstring for ideen om at dele køretøj synes der ikke at være nogen, hverken forsikringsselskaber, motororganisationer, myndigheder eller politikere der forholder sig til forsikrings-problematikken herved.

  ER der da ikke nogen?
  ER den betalende passagerer dækket af køretøjets kaskoforsikring?

  Hvis nej, hvorfor bliver der ikke gjort opmærksom herpå.

SF står fast på dyrere metrorejser

SF står fast på dyrere metrorejser

TAKSTER: Metropassagerer slipper ikke for at betale det såkaldte metrotillæg, når Metroens Cityring åbner. I hvert fald ikke hvis man spørger SF, der mener, at forbedringen af metroen overstiger de dyrere billetter.