DTL: Ole Birks ideologi kolliderer med virkeligheden

DEBAT: For landets liberale transportminister, Ole Birk Olesen (LA), har de seneste to år været en bitter smagsprøve på, hvordan ideologi og virkelighed ofte ramler sammen, skriver Erik Østergaard fra DTL – Danske Vognmænd.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL – Danske Vognmænd

For ministre - som for alle andre - gælder det, at hvis man ikke vil komme til verden, så kommer verden til én.

Det, kan man roligt sige, var tilfældet, da filippinersagen hos Kurt Beier A/S i Padborg i slutningen af oktober eksploderede, og begrebet ”sund konkurrence på et frit bevægeligt transportmarked” fik vendt vrangen ud.

Som transportminister Ole Birk Olesen (LA) udmærket ved fra sit glimrende arbejde i Road Alliance, så er social dumping og konkurrenceforvridende forretningsmodeller en ikke ubetydelig del af hverdagen i godstransporten.

Og det har da heller ikke skortet på advarsler fra - dele af - branchen og fra en række af Folketingets transportpolitikere, der i flere samråd, ministerspørgsmål og spørgetider har ønsket at vide, hvordan regeringen ville dæmme op for de mere eller mindre åbenlyse udnyttelser af gråzoner og huller i lovgivningen for det indre transportmarked.

Ministre vil stramme kontrol i transportbranche
Nu kan transportens minister så læne sig op ad en enstemmig folketingsvedtagelse om, at den danske regering skal lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel samt cabotage- og kombitransporter til og i Danmark. Hertil kommer opstramning på kontrol og håndhævelse.

Vedtagelsen blev fulgt godt op af et konstruktivt møde i beskæftigelsesministeriet, hvor også Ole Birk Olesen deltog.

Og jeg noterede med tilfredshed, at begge ministre ønsker øget kontroltryk, mens de ikke er afvisende over for en BAG-løsning og ikke mindst ønsker at sende Politi, SKAT og Arbejdstilsyn efter de andre aktører, der ikke nævneværdigt adskiller sig fra Kurt Beier.

Ministeren viste sig også at være ganske stålsat i princippet om, at det ifølge danske regler om cabotagekørsel tæller som to ture, hvis chaufføren både læsser og losser på samme tur.

Det fik Danmark så også medhold i hos EU-domstolen. Det understreger, at det kan svare sig at stå fast.

Transportminister skal finde løsning på bevisbyrde
Ministeren har også kunnet drage nytte af, at EU-domstolen har fastslået, at det ikke er lovligt at afholde sit regulære 45 timers ugehvil i lastbilen, da han som led i finanslovsforhandlingerne sidste år fik en aftale på plads om at tidsbegrænse parkeringen på danske statsrastepladser.

Ministeren mangler dog – i samarbejde med justitsministeren – at finde løsningen for, hvordan bevisbyrden i praksis kan løftes af Politiet.

Jeg er helt enig med ministeren i, at staten ikke er sat i verden for udbyde parkeringspladser til langtidsovernattende chauffører og dermed indirekte give speditører og transportkøbere hjælp til en konkurrenceforvridende forretningsmodel til skade for danske vognmænd og chauffører, der opererer på danske løn- og arbejdsvilkår.

Sagen er nu til granskning i EU-Kommissionen, men ministeriet afgav et fremragende svar til Kommissionen, så også den sag skal Danmark nok trække sig sejrrigt ud ad.

Vejforbindelse over Kattegat og havnetunnel i København
På vejsiden har det været særdeles småt med midler, selvom Ole Birk Olesen har yndet at fremstille sig som asfaltens og bilernes mand. Men det er også en svær øvelse, når regeringstoppen har smækket låget i til statskassen frem til næste årti.

Lidt er det dog blevet til: En strategisk analyse af en ny kommende HH-forbindelse mellem Danmark og Sverige er blevet sat i søen. Og sandelig om ikke projektet til en Østlig Ringvej – havnetunnel – i København er støvet af og sat sammen med nye beboelser på øer i Øresund, lanceret af regeringschefen selv. 

Nu gælder det så en Kattegatforbindelse. Og skal man tro på Altinget, og der er ikke grund til andet, så har Ole Birk aldeles ikke tænkt sig at stikke blår i øjnene på vælgerne med urealistiske og dyre tanker om andet end en vejforbindelse.

Det er nok en fornuftig holdning at indtage, når der er trykket på valgknappen.

 

Forrige artikel Busvognmænd: Ligestilling mellem tog og bus mangler stadig, Ole Birk Busvognmænd: Ligestilling mellem tog og bus mangler stadig, Ole Birk Næste artikel KL om havnelov: At splitte havne op er som at skyde gråspurve med kanoner KL om havnelov: At splitte havne op er som at skyde gråspurve med kanoner