Danske Vognmænd: Ole Birk består svendeprøve med EU's vejpakke

DEBAT: Transportministeren kan være stolt af samarbejdet med vejalliancen i EU, som har sat præg på vejpakken i ministerrådet. Det er dog vigtigt at sikre, at aftalen ikke glemmes, når Folketinget og EU-Parlamentet går i valgkamp, skriver Erik Østergaard fra DTL.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL – Danske Vognmænd

Det vil formentlig ikke komme bag på transportminister Ole Birk Olesen (LA), hvis en kommende regering efter folketingsvalget ikke nødvendigvis indbefatter manden selv som transportminister endnu en gang. Det er vel derfor kun naturligt, at han som siddende transportminister gerne vil skabe sig et godt eftermæle.

Ole Birks svendeprøve
Det eftermæle fik Ole Birk utvivlsomt tildelt efter forhandlingerne om vejpakken i transportministerrådet 3. december i Bruxelles.

Ja, man kan faktisk roligt sige, at dette var ministerens ”svendestykke” udi politisk forhandling og forfægtelse af en dansk holdning. Vel at mærke i en yderst delikat og vanskelig forhandlingssituation.

Ved at være en del af den fælles vejalliance, som i øvrigt ret tidligt havde ridset op, at man ønskede ordnede forhold på cabotageområdet, på området for kombikørsel og på området for chaufførers forhold ved operationer i andre lande – populært kaldet udstationering – havde ministeren utvivlsomt valgt side.

Hertil kom modstanden mod postkasseselskaber og snyd med køre- og hviletider.

Minister går i forgængeres fodspor
Og et bemærkelsesværdigt skridt var det da også set fra sidelinjen, da Ole Birk i sin tid uden tøven trådte ind i den vejtransportalliance, som forgængerne Pia Olsen Dyhr (SF), Magnus Heunicke (S) og Hans Chr. Schmidt (V) havde været med til at skabe og få til at fungere.  

Vi kan fra DTL's side kun lette på hatten for ministerens standpunkt, som indebar et kompromis med et klart flertal og fremlagt af det østrigske formandskab. Imod kompromiset var helt forventeligt Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Irland, Malta, Polen, Letland og Litauen, mens Rumænien afstod fra at stemme.

Dette var ikke nok til at blokere. Det var jo så ganske interessant, at Tjekkiet og Slovakiet samt Finland var blandt ja-stemmerne.

Danmark får sin vilje på kerneområder
Danmark og Sverige blev imødekommet på et af deres kerneområder: nemlig kombineret transport.

Der taltes om fuldt forbud mod hvil i førerhuset, fem dages karantæne før ny cabotage, at udstationeringsregler vil gælde for al international trafik med undtagelse af bilateral trafik, hvor det er tilladt at lave én ”cross-trade” (tredjelandskørsel) på vej ud og på vej hjem eller to den ene vej og ingen den anden vej, hvis man gør brug af den nye smart takograf.

Et godt tegn var det jo også, at selv om der var en bred vifte af østlande, der stemte nej til det endelige kompromis, så syntes Road Alliance at have overlevet og holdt sammen under den endelige afstemning.

Ole Birk bør være stolt af samarbejde i alliance
Ministeren har dog gået pænt stille med dørene omkring vejalliancen, hvor han har mødtes med en række andre vesteuropæiske landes transportministre. Den svenske infrastrukturminister – Ole Birks kollega – har til gengæld jævnligt nævnt alliancen i pressemeddelelser og stolt fortalt om alliancens sammenhold.

Men ministeren behøver ikke at være ydmyg i denne sag, for det er vitterligt noget af en bedrift at få konsensus blandt så mange ministre over så ømtåleligt et emne, som vejpakkens indhold har været, siden den blev fremsat i maj 2017. 

Det har også hjulpet på tingene, at Ole Birk har været omgivet af dygtige embedsfolk og rådgivere, der har kendt deres besøgelsestid.

Vejpakken risikerer at blive glemt i valgkampen
Men nu rækker alliancer jo heller ikke ind i himlen. Og da slet ikke, når man betænker, at sagen skal forbi Europa-Parlamentet, før der eventuelt kan findes en fælles holdning mellem parlamentarikere og ministre. Det kommer næppe til at gå stille af.

Og på det tidspunkt kan der meget vel være gået så meget folketingsvalgkamp i den hjemlige andedam, at vejpakken let vil forsvinde i debatten. For ikke at tale om den forestående valgkamp til Europa-Parlamentet, der også står for døren.

Men så skal vi i DTL til gengæld garantere, at vi vil gøre alt, for at forholdene på det europæiske vejtransportmarked og den bagvedliggende sociale dumping bliver et tema for både folketingsvalget og valget til Europa-Parlamentet.

Forrige artikel FDM: Transportministeren har sikret bedre vilkår til danske billister  FDM: Transportministeren har sikret bedre vilkår til danske billister Næste artikel Miljøorganisationer: Regeringen og DF kører DSB ud på et sidespor Miljøorganisationer: Regeringen og DF kører DSB ud på et sidespor