Busvognmænd: Ligestilling mellem tog og bus mangler stadig, Ole Birk

DEBAT: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har givet bustrafikken et skulderklap, men mangler flere områder som social dumping blandt chauffører og ulige vilkår mellem kollektive trafikformer som tog, letbaner og bus, skriver Danske Busvognmænd.

Af John Bergholdt
Landsformand, Danske Busvognmænd

For busbranchen har transportministerens økonomiske og forretningsvenlige tilgang vist sig mestendels at være en gevinst.

Ikke mindst når han med sine udspil lægger op til øget samspil mellem de forskellige transportformer og en integration af offentlige og private trafiktilbud, som vi så det i udspillet Nemmere kollektiv trafik.

Liberalisering af bustrafikken
1,5 millioner rejsende i 2017 talte sit eget sprog. Fjernbustrafikken hører til blandt de mest effektive transportformer i den kollektive trafik.

Vi kunne ikke konstatere andet, end at Ole Birk Olesen må være enig, da vi så transportministerens udspil i september, hvor det foreslås, at fjernbustrafik fremadrettet kan udføres på ture over 75 kilometer.

Forslaget giver god mulighed for, at flere områder og flere passagerer i Danmark får glæde af fjernbustrafikkens fordele og ikke mindst udkantsområder, der kan forbindes tættere og mere direkte med de større byer.

Et skulderklap til fjernbussen som en seriøs medspiller i den kollektive trafik som et supplement til den øvrige bustrafik på linje med toget. Dette er noget, vi med tilfredshed har set gå igen i ministerens arbejde med buspakken i EU.

Nu mangler vi bare en reel ligestilling af toget og bussen ved fortsat at give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn. Danskerne bør have lov til at vælge frit, hvilke transportformer der passer dem bedst.

Ny busterminal skal bremse kaos
Det er et syndigt kaos, når fjernbustrafikken skal afvikles på Ingerslevgade i København. Og som Lars Weiss (S) fra Borgerrepræsentationen selv udtalte tidligere på året, er vi mere end heldige med, at der endnu ikke er sket alvorlige ulykker.

På rådhuset i København har man allerede afsat midler til projektet, og Trafikstyrelsen peger selv på Dybbølsbro som en oplagt placering til en længe ventet fjernbusterminal.

Men trods de gode intentioner har staten endnu ikke givet deres endelige ord på, at en fjernbusterminal bliver en realitet. Det her er et problem, der skulle have være løst for LANG tid siden!

Minister skal stoppe social dumping
Den danske turistbusbranche er hårdt ramt af de mange udenlandske busvognmænd, der dræner det danske marked med underbetalte chauffører og momsunddragelse. Ole Birk Olesen skal have ros for sit gode arbejde med vejtransportalliancen i EU – en stærk samling af vesteuropæiske lande, der kæmper for ordnede forhold i bus- og godsbranchen.

Nu håber vi, at transportministeren, i et forhåbentligt bredt samarbejde i Folketinget, hurtigst muligt vil følge arbejdet op i national sammenhæng, så vi kan få gjort noget konkret for at stoppe de hundredvis af udenlandske busser, der opererer mere eller mindre permanent i Danmark.

Dette via skrupelløse udenlandske vognmænd, der udfører social dumping, ved at chaufførerne sover ugevis i busserne og arbejder til lønninger langt under de danske løn- og arbejdsvilkår. Det kan KUN gå for langsomt at få stoppet denne praksis!

BRT burde have været fremtidens letbaner
Skinnerne bedrager! Det er politikerne bare nogle gange de sidste til at indse. Borgerne i Storkøbenhavn og Odense kan nu se frem til flere års byggearbejde med de letbaner, der ret beset burde have været BRT-løsninger (det vil sige højklassede busløsninger med egen bane på vejen) til under den halve pris og anlægstid.

Ole Birk Olesen har desværre ikke haft held med at sætte fokus på de mange fordele og regelændringer, der kan fremme brugen af BRT i Danmark – for eksempel at lade stationsnærhedsprincippet gælde for BRT (og ikke kun tog), så kommuner har mulighed for at lave attraktiv byudvikling omkring BRT-stationer.

Og så i øvrigt sørge for, at anlæg af BRT-løsninger rundt omkring i landet får samme mulighed for medfinansiering af staten som tog og metro. BRT er fremtidens kollektive trafik!

Forenkling og mindre bureaukrati bemærkes
Det lyder måske ikke af meget. Men det tages altid imod med kyshånd, når en minister med et pennestrøg fjerner ligegyldigt bureaukrati og dermed letter dagligdagen for tusindvis af erhvervsdrivende.

Det var tilfældet, da Ole Birk Olesen tidligere på året sørgede for, at det besynderlige danske krav om Tempo 100-mærke på en EU-typegodkendt bus bortfaldt. Mere af det, tak!

Danske Busvognmænd og Dansk Taxiråd, der fra 1. januar 2019 står sammen i den nye forening Dansk PersonTransport, vil arbejde hårdt for, at bus- og taxibranchen – ja, hele vejpersontransportbranchen – vil spille en endnu større rolle for mobiliteten i fremtiden, og vi ser frem til et fortsat bredt politisk samarbejde.

Forrige artikel Danske Maritime: Julegrisens klimaaftryk skal være synligt Danske Maritime: Julegrisens klimaaftryk skal være synligt Næste artikel DTL: Ole Birks ideologi kolliderer med virkeligheden DTL: Ole Birks ideologi kolliderer med virkeligheden
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Storbyen uden samlende busterminal

  København er den eneste storby i Skandinavien, der ikke har en centralt placeret busterminal, der integrerer tog - og langdistance bustransport.

  Sådanne terminaler er en selvfølge i Oslo, Stockholm, Göteborg og Helsinki, og i de større danske provinsbyer.

  hvis man tager "Kombardo"-bussen fra Jylland til hovedstaden eller en "Nettbuss" fra Norge/Sverige til København, bliver man hældt ud på Ingerslevgade ved DGI-byen. På en mørk og regnfuld aften er det livsfarligt at skulle hente sin kuffert stående på kørebanen i bussens venstre side.

  Egentlig burde Københavns Politi notere samtlige passagerer der flagrer ude på kørebanen med kufferten ved hver busankomst for overtrædelser af færdselsloven. Politiet vender det blinde øje til. Gad vide hvad der sker, den dag en ulykke indtræffer.

  Lærere, der skal bakse små elever op i Bornholmerbussen på vej til lejrskole på solskinsøen har berettet om - "lige ved ulykke" hændelser med den øvrige trafik.

  Transportministeren bør indkalde Københavns Overborgmester til en seriøs samtale om at få bygget en rigtig busterminal ved hovedbanegården - uanset prisen på byggegrunde.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.