ITD: Digitaliserede Danmark har ikke brug for et postvæsen

DEBAT: Det er uholdbart, at den danske stat holder PostNord i live med kapitalindsprøjtninger. Reducer i stedet befordringspligten til et minimum, så den tilpasses markedssituationen og den faktiske efterspørgsel, skriver Carina Christensen. 

Af Carina Christensen
Adm. Direktør ITD – brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Jeg kan godt forstå, at opgaven med at forhandle en ny postaftale på plads er vanskelig for politikerne og staten, som jo på den ene side er opgaveudbydere i forhold til befordringspligten og på den anden side er ejere af det igennem mange år stærkt nødlidende selskab, PostNord.

Faktum er jo, at der i dagens digitaliserede verden ikke er brug for et nationalt postvæsen.

Brevmængden er over de seneste 10 år faldet med 75 procent i takt med digitaliseringen. På pakkeområdet vokser mængderne derimod markant – ikke mindst på grund af den øgede e-handel – og her er konkurrencen blandt landets mange private transportaktører allerede intens.

Hvor efterlader det statens tidligere så hæderkronede postselskab – og hvilken rolle skal PostNord spille fremover? Det er den gordiske knude, som politikerne og staten må og skal løse.

Staten må afvikle PostNord
På lange bane ser vi i ITD ingen anden udvej, end at staten på sigt må afvikle PostNord på den ene eller anden måde. Med digitaliseringen af posten er forretningsgrundlaget væk, og der er ingen fremtid for virksomheden.

Den nye satsning, som PostNord i stedet desperat forsøger at kaste sig over, på pakke- og stykgodsmarkedet er både kritisabel og overflødig.

Der er tale om et statsejet selskab, der på favorable vilkår konkurrerer direkte mod private aktører i et presset marked.

Vores medlemmer, de private transportaktører, mærker allerede i dag presset og den yderst unfair konkurrence fra PostNord, som opererer med betydelige indskud fra skatteborgerne i ryggen.

I flere år har den danske stat valgt at holde PostNord kunstigt i live med kapitalindsprøjtninger fra de danske skatteborgere, og resultatet er, at private transport- og logistikvirksomheder i dag oplever i stor stil at blive udkonkurreret af en offentligt støttet aktør.

Det er på sigt en helt uacceptabel og uholdbar situation.

Skær befordringspligten til
Her og nu vil vi anbefale politikerne at indlede med at reducere befordringspligten til et minimum, så den tilpasses markedssituationen og den faktiske efterspørgsel efter traditionelle posttjenester i samfundet.

I takt med markedets udvikling kan langt hovedparten af de forsendelser, der i dag er omfattet af befordringspligten varetages af private aktører.

Politikerne vil sagtens kunne lave en ambitiøs aftale om fremtidens befordringspligt, som sikrer, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser, samtidig med at den ikke vil kræve finansiering fra det økonomiske råderum.

Dernæst vil vi klart opfordre politikerne til, at der indenfor befordringspligtens grænser sker en gradvis liberalisering, så flere af de opgaver, der ligger under befordringspligten, overlades til markedet.

Kun i det omfang det viser sig, at enkelte opgaver ikke fuldt ud kan løftes af markedet, skal der udpeges en virksomhed til at varetage opgaven eller afholdes udbud for at finde en eller flere virksomheder til at varetage den pågældende opgave.

Stop for underskudsgivende aktiviteter
Endelig må og skal politikerne i en ny postaftale også forholde sig til den omfattende kritik af PostNords aktiviteter, som nu har taget ekstra fart.

Rigsvisionen er lige nu i gang med en omfattende undersøgelse af PostNords regnskabspraksis og en kulegravning af PostNords regnskaber for de sidste ti år.

Her stiller de blandt andet skarpt på, om regnskabspraksis er blevet overholdt de seneste ti år, om prisniveauet for eksempelvis udbringning af pakker sker til markedspris samt om vilkårene og omkostningerne for befordringspligten er sket efter gældende regler.

Der sker også en tilbundsgående undersøgelse af krydssubsidiering i PostNord, og det gør en ny postaftale til en oplagt mulighed for, at der politisk stilles krav om, at alle aktiviteter uden for befordringspligten, som PostNord vedvarende har underskud på, skal lukkes helt ned. 

Vi ønsker kort sagt, at en kommende postaftale indeholder en model for den fremtidige befordringspligt, der sikrer fri og lige konkurrence mellem aktørerne på markedet, reducerer omfanget af befordringspligten til et minimum og i videst muligt omfang lader markedet tage sig af den.

Forrige artikel String: Femern-forbindelsen er en forudsætning for vækst og udvikling String: Femern-forbindelsen er en forudsætning for vækst og udvikling Næste artikel Grønne ngo'er: Folketinget skal handle på klimaets vegne, ikke spille for galleriet Grønne ngo'er: Folketinget skal handle på klimaets vegne, ikke spille for galleriet