Debat

ITD: Infrastrukturplanen overser problem med for få rastepladser

DEBAT: Det er bekymrende, at der ikke er afsat penge til flere rastepladser til lastbilerne i den ellers flotte infrastrukturplan. Rastepladserne er nødvendige for trafiksikkerheden, mener Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Det var svært at få armene ned, da investeringsplanen for dansk infrastruktur blev præsenteret i marts, mener Carina Christensen.
Det var svært at få armene ned, da investeringsplanen for dansk infrastruktur blev præsenteret i marts, mener Carina Christensen. Foto: Pressefoto
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD

Det var helt ærligt svært at få armene ned, da regeringen og Dansk Folkeparti i marts 2019 præsenterede den længe ventede investeringsplan for dansk infrastruktur.

Små 113 milliarder kroner blev sat af til tiltrængte investeringer – primært rettet mod vejnettet og mod infrastrukturprojekter, som transporterhvervet længe har sukket efter. Alt i alt en flot og ambitiøs plan for fremtidens infrastruktur, som tilgodeser det samlede, overordnede vejnet, der binder Danmark sammen.

Det var også rigtigt set af regeringen og Dansk Folkeparti at placere så store og vidtrækkende investeringer dér, hvor afkastet er størst, og hvor det giver mest værdi for borgere og erhvervsliv.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Så meget desto vigtigere bliver det nu at sikre, at planen ikke fejes af banen efter det kommende folketingsvalg, og derfor må vi appellere til politikerne om at berede vejen for en bred politisk aftale, så planen også bliver realiseret. Alternativet vil være skadeligt for både væksten og velfærden, hvor uvished om de enkelte projekter kan føre til stilstand og manglende investeringslyst.

Infrastrukturplanen fortjener ros
I det hele taget fortjener infrastrukturplanen stor ros. Det store motorvejs-H vil med udspillet blive langt mere robust, og rundt i landet vil man få stor glæde af de mange nye og tiltrængte vejprojekter.

I det hele taget fortjener infrastrukturplanen stor ros. Det store motorvejs-H vil med udspillet blive langt mere robust, og rundt i landet vil man få stor glæde af de mange nye og tiltrængte vejprojekter.

Carina Christensen, Administrerende direktør i ITD

Fokus er på at få løst de påtrængende trængselsudfordringer, og særligt for transporterhvervet, hvor god mobilitet er en forudsætning for effektiv transport af gods og varer, giver prioriteringen i den grad anledning til optimisme.

I de seneste 10-20 år har de stigende trafikmængder lagt stadig større kapacitetspres på vejnettet, og trængsel, kø og heraf afledte omkostninger i tid og penge koster årligt virksomhederne og samfundet milliarder af kroner, og det gør trængslen på de danske motorveje til en enorm væksthæmmer for erhvervets produktivitet og konkurrenceevne.

I en ny analyse fastslår Vejdirektoratet, at trængslen koster 20 milliarder kroner om året. Et tal, der vil stige til op mod 32 milliarder kroner, hvis der ikke sættes massivt ind nu. Selvom vi etablerer nye veje og udvider det eksisterende vejnet, så er spørgsmålet, om vi i længden kan asfaltere os ud af trængselsproblemerne.

Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at udvide vejkapaciteten, og at initiativerne i udspillet i høj grad vil bidrage, men måske er tiden ved at være moden til at tage nye initiativer i brug. Her tænker vi blandt andet på øget brug af intelligente trafikstyringssystemer, som for eksempel dynamisk hastighedsregulering og variable overhalingsforbud ved hjælp af digitale tavler, der kan være med til at skabe bedre flow i trafikken, større trafiksikkerhed og også være til gavn for luftkvaliteten.

Behov for flere rastepladser
Der er dog nogle steder i udspillet, som giver anledning til bekymring. Først og fremmest er der ikke afsat penge til flere rastepladser til lastbilerne, hvilket er stærkt problematisk for transporterhvervet. Vejdirektoratet har påvist manglen, brancheorganisationerne har i mange år talt for flere parkeringspladser, og alligevel lader politikerne stå til.

Ud over at de manglende parkeringspladser presser chaufførerne hårdt i deres hverdag, så må man også konstatere, at det vil være en planlægningsmæssig og omkostningstung fejlslutning at etablere flere veje, uden at lade parkeringsfaciliteterne følge med fra start. Det burde stå klart for alle, at når væksten stiger, så stiger antallet af de lastbiler, der står for at få butikken Danmark til at løbe rundt, og det er altså chaufførernes ve og vel samt trafiksikkerheden, der er den primære årsag til, at lastbilerne benytter rastepladserne – og her er udbuddet slet ikke fulgt med efterspørgslen.

Skal man løse de udfordringer, kræver det, at der afsættes midler til at øge rastepladskapaciteten. I den forbindelse bør de knap 300 millioner kroner, der er blevet frigjort ved den ændrede projektering af en omfartsvej ved Mariager, øremærkes til formålet.

Læs også

Selvkørende og førerløse enheder
I ITD mener vi, at Danmark skal bidrage meget aktivt til en ”tidlig udvikling” af teknologiparat lovgivning vedrørende selvkørende og førerløse enheder. Det gælder både i Danmark og i resten af EU.

Derfor foreslår vi i ITD, at der – hurtigst muligt – nedsættes en arbejdsgruppe med virksomheder, myndigheder, teknologieksperter og transportorganisationer til at løse opgaven.

Vi er i ITD 100 procent klar til at bidrage, og selv vil vi fremover systematisk overvåge udviklingen inden for selvkørende og førerløs vejgodstransport i andre lande – så vi kan modvirke, at Danmark sakker bagud. Den opgave er vigtig for hele samfundet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carina Christensen

Fhv. minister og MF (K), fhv adm. direktør, ITD
cand.negot. (SDU 1998)