Borgmester til regeringen: Fremskynd udvidelsen af E45

DEBAT: Hvorfor skal udvidelsen af E45 først igangsættes i 2023, når vækst og konkurrenceevnen afhænger af udvidelsen, spørger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen (S).

Af Peter Sørensen (S)
Borgmester i Horsens Kommune

Regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt en omfattende infrastrukturplan, og det vil jeg gerne anerkende og rose dem for – mest fordi en udvidelse af E45 fra Vejle til Skanderborg fra fire til seks spor er en del af planen.

Det er til gengæld enormt skuffende at konstatere, at arbejdet med E45-udvidelsen ifølge planen først skal sættes i gang i 2023.

Det kan betyde, at vi kommer hen omkring 2027-28, før der kører biler på den udvidede motorvej, og det er simpelthen ikke godt nok.

Både pendlere, danske virksomheder og dansk eksport holder lige nu i kø på E45, og det er utrolig skidt for dansk økonomi.

Situationen er ganske enkelt uholdbar, og argumenterne for en hurtigere udvidelse af E45 er mange.

Forbedring af konkurrenceevnen
Det Østjyske Bybånd – fra Kolding i syd til Randers i nord – udgør sammen med Storkøbenhavn det vigtigste vækstområde i Danmark.

Danmark har et enormt behov for vækstdrivere og en forbedret konkurrenceevne, og derfor bør man bygge eller udvide motorveje der, hvor det giver størst samfundsmæssigt afkast og skaber flest arbejdspladser.

En stribe internationale undersøgelser viser, at store sammenhængende arbejdskraft- og erhvervsområder klarer sig bedst.

Jo bedre og hurtigere transportmuligheder mellem hjem og arbejde, jo større områder kan opfattes som sammenhængende erhvervsområder.

Og jo bedre bliver konkurrenceevnen.

Virksomhederne får et større udvalg af kvalificeret arbejdskraft, og befolkningen får flere valgmuligheder, når de søger jobs.

Udvidelsen er afgørende
Det Østjyske Bybånd er en vækstdriver i Danmark, fordi en stribe byer langs E45 og jernbanen er vokset sammen til ét sammenhængende arbejdskraft- og erhvervsområde med godt 1,2 millioner borgere og cirka 600.000 arbejdspladser.

Her kan dygtige faglærte og ufaglærte og højtuddannede spille sammen i vækstorienterede produktionsvirksomheder til gavn for dansk eksport, for beskæftigelsen og for Danmark som helhed.

Men væksten i Det Østjyske Bybånd er truet af en manglende udbygning af motorvej E45, som ganske enkelt er hovedfærdselsåren gennem Østjylland, og som er helt afgørende både for medarbejdernes mobilitet og for virksomhedernes varetransport til blandt andet Tyskland og Skandinavien.

En nødvendig prioritering
VVM-undersøgelsen af udvidelsen af E45 mellem Vejle og Skanderborg er igangsat og forventes afsluttet i 2020 – og derfor er det også ganske uforståeligt, at der skal gå yderligere tre-fire år, før arbejdet med vejudvidelsen rent faktisk sættes i gang.

Mit håb og min forventning er derfor, at et nyt folketing vil revurdere den fremlagte infrastrukturplan og fremskynde udvidelsen af den østjyske motorvej, så arbejdet kan gå i gang, umiddelbart efter VVM-undersøgelsen er afsluttet.

Jeg vil opfordre politikerne på Christiansborg til at sætte sig op i helikopteren og betragte Danmark som en helhed – og derfra lave de nødvendige prioriteringer, så de vejprojekter, der skaber størst samfundsmæssig værdi, bliver sat i gang før de projekter, der øjensynlig skaber knap så stor værdi for det danske samfund.

Forrige artikel Lektor: Blå blok parkerer det vigtigste håndtag for fremtidens transport Lektor: Blå blok parkerer det vigtigste håndtag for fremtidens transport Næste artikel Auto-direktør: Teknologi og big data er nøglen til den bedste kollektive trafik Auto-direktør: Teknologi og big data er nøglen til den bedste kollektive trafik
  • Anmeld

    Ole Rasmussen · Ingeniør

    Fokuserer Horsens ikke på det forkerte ?

    Forstår at motorvejen mod Århus er vigtig for Horsens området. MEN - burde Horsens ikke fokusere på at få en Kattegatsforbindelse som et topemne i den kommende valgkamp. (En Kattegatsforbindelse kan tekniks og økonomisk med fordele ilandføres ved Hou sydøst for Odder). Hvis Horsens kommune kunne få en kommende regering til at opprioritere Kattegats linjeførings analyser i det jyske, så tror jeg Horsens bliver en GIGA vinder. (NB: Mon ikke nogen ingeniørstuderende fra Horsens, kan designe en attraktiv infrastrukturløsning for den jyske side af en Kattegatsforbindelse - jeg tror det )

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.