Debat

Dansk Erhverv: Vi skal stoppe bogstavlegen og løfte de ungdomsuddannelser, vi ved virker

Insisterer regeringen på at etablere en ny ungdomsuddannelse, bør de gøre det simpelt gennem en erhvervsrettet hf, der placeres i tilknytning til de erhvervsskoler og erhvervsgymnasier, der i forvejen har faciliteter og lærerkræfter til at løfte opgaven, skriver Claus Rosenkrands Olsen. 

Det er afgørende, at en ny uddannelse ikke ender med at trække unge fra hhx, htx, eux og eud over i et bredere uddannelsesspor, som ikke er erhvervsrettede, skriver Claus Rosenkrands Olsen. 
Det er afgørende, at en ny uddannelse ikke ender med at trække unge fra hhx, htx, eux og eud over i et bredere uddannelsesspor, som ikke er erhvervsrettede, skriver Claus Rosenkrands Olsen. Foto: Colourbox
Claus Rosenkrands Olsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For tiden leger vi ekstra meget med bogstaver i ungdomsuddannelserne. En leg, der på ingen måde er fremmed for os i uddannelsesverdenen, men som få uden for denne verden forstår.

Den aktuelle bogstavleg er præget af samtaler om børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes gryderet. Hf, eux, gf1, hhx og den kommunale 10. klasse har været nævnt som ingredienser i denne ret, men også adgangen til – og indretningen af – STX inddrages.

De stærke får fortsat 10. klasse på efterskole, inden de skal i gang med uddannelse, mens de svagere må starte direkte efter 9. klasse.

Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv

Nogle taler også om en hfx, mens andre er optaget af, at vi skal have en norsk model i Danmark, uden at det dog står lysende klart, hvad det så betyder udover et længere forløb for nogle unge og et kortere for andre.

Fællesnævneren hos alle lader til at være behovet for at etablere en ny ungdomsuddannelse, som skal bære navnet hpx.

Det grundlæggende argument synes båret af nogenlunde dette mantra: De sidste 30 år har vi prøvet alt uden at lykkes for at få alle unge gennem uddannelse og flere til at vælge en erhvervsuddannelse, så derfor har vi brug for en ny ungdomsuddannelse.

Bogstavleg

I Dansk Erhverv køber vi ikke den præmis, at vi skulle have prøvet alt.

Dertil er der alt for meget, som endnu ikke er forsøgt. Og nogle af disse forsømmelser er regeringen faktisk i gang med at tage livtag med.

En folkeskoleaftale, hvor særligt fagfornyelsen rummer potentialet til at skabe den forandring af skolen, der længe har været brug for.

Etablerer man eksempelvis et tilbud på de almene gymnasier, der blander det almene og det erhvervsrettede, ser vi en betydelig risiko for sivning fra det erhvervsrettede til det almene.

Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv

En FGU-aftale, der gør meget rigtigt, men stadig ikke er i mål på ambitioner.

En betydelig investering i at genrejse erhvervsuddannelserne. Og mere på vej i forhold til for eksempel fritidsjob, adgangskrav til gymnasierne og regeringens annoncerede trepart om unge uden uddannelse eller job.

Det er grundlæggende det rigtige spor, regeringen har valgt. At investere og justere i det eksisterende og mangfoldige uddannelsessystem, vi har, med fokus på de udfordringer, der skal løses.

Ved at løfte de tilbud, som virker, og dermed skabe rammerne for at flere unge kan lykkes i mødet med uddannelserne.

Det er også det, vi anbefaler i vores seneste udspil om unge uden uddannelse eller job, hvor vi foreslår at afsætte tre milliarder kroner om året til 75 konkrete tiltag af den art.

Det lyder måske dyrt, men kan meget vel vise sig at være småpenge sammenlignet med alternativet.

Ikke desto mindre er det tidens ånd at lege med bogstaver. Noget nyt skal ske, må man forstå. Og det skal være markant, har regeringen bebudet.

På Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde i slutningen af april appellerede Mattias Tesfaye sågar til, at alle lige husker at tage luft ind og eventuelt sove på det, inden der trykkes send på pressemeddelelsen, der forklarer, hvorfor regeringens forslag ikke dur.

Det løfte kan vi godt give fra Dansk Erhverv. Men særligt tre ting vil være afgørende for, hvad der står tilbage, når vi har pustet ud eller slår øjnene op igen.

Læs også

Risiko for sivning 

For det første, om – og hvordan – 10. klasse inddrages.

Efterskolernes 10. klasse, hvor de mest ressourcestærke unge typisk går, er på forhånd politisk fredet i klasse A. Reelt taler vi derfor alene om den kommunale 10. klasse, der i dag løfter en noget tungere gruppe unge.

Gør vi sidstnævnte til en del af en ny ungdomsuddannelse og lader førstnævnte stå uberørt, har vi reelt skabt større uligheder mellem stærke og svage unge.

De stærke får fortsat 10. klasse på efterskole, inden de skal i gang med uddannelse, mens de svagere må starte direkte efter 9. klasse. Det forekommer hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt.

For det andet om vi reelt ser en styrkelse af den erhvervsrettede uddannelsesvej, som synes at være et afgørende argument for en ny uddannelse.

Hvis en ny uddannelse i realiteten trækker unge fra hhx, htx, eux og eud over i en bredere uddannelse, der leder flere over i videregående uddannelser, som ikke er erhvervsrettede, rammer vi ved siden af skiven.

Etablerer man eksempelvis et tilbud på de almene gymnasier, der blander det almene og det erhvervsrettede, ser vi en betydelig risiko for sivning fra det erhvervsrettede til det almene.

For det tredje om etablerings- og transitionsomkostningerne bliver så omfattende, at alle de kommende mange års ressourcer og fokus entydigt vil gå til denne opgave.

Om udgifterne til at nedlægge, flytte og opbygge uddannelser bliver for store. Om investeringerne i pædagogisk nyudvikling, læremidler og faglokaler på nye institutioner realistisk kan realiseres inden for den økonomi, der afsættes.

Og vi vil vurdere transitionsomkostningerne op imod det, vi kan opnå ved at bruge tilsvarende ressourcer i de eksisterende uddannelser og tilbud.

Sammenfattende for de tre ting er, at vi vil holde øjet skarpt på bolden, når vi vurderer regeringens udspil: Vil det få flere unge til at lykkes i uddannelse og job?

Har man behov for andre ingredienser til gryderetten, kan man inddrage gf1 og eux

Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv

Vil det få flere til at uddanne sig inden for de områder, hvor vi har brug for flere? Og sker det på en måde, hvor vi prioriterer uddannelsesressourcerne bedst?

Den nye hpx

Mattias Tesfaye har ved flere lejligheder sagt, at det ikke giver mening at plante nye træer uden at fælde andre.

Samtidig betoner han behovet for, at de unge, som overvejer en erhvervsuddannelse, får længere tid til at sondere mulighederne i et stærkt og erhvervsrettet ungemiljø. Det er vi helt enige i.

Insisterer man på at etablere en ny ungdomsuddannelse, mener vi i det lys, at man bør gøre det simpelt gennem en erhvervsrettet hf, der placeres i tilknytning til de erhvervsskoler og erhvervsgymnasier, der i forvejen har faciliteter og lærerkræfter til at løfte opgaven.

Har man behov for andre ingredienser til gryderetten, kan man inddrage gf1 og eux – og eventuelt bygge et kortere gf2 og et tilsvarende universitetsspor ovenpå, hvorved alle valgmuligheder holdes åbne for eleverne.

Og så kunne man runde hele bogstavlegen af med at døbe denne nye konstruktion hpx.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef, Dansk Erhverv
cand.scient.adm. (Aalborg Uni.)

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

0:000:00