Dansk Metal: Danske Gymnasier lefler for de unge, men påstår det modsatte

DEBAT: Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, meddelte på Folkemødet, at de danske gymnasier ikke har interesse i flere elever, mens de selvsamme gymnasier lancerede store, leflende kampagner i kampen om de unges gunst, skriver Kasper Palm.

Kasper Palm
Forbundssekretær, Dansk Metals uddannelsessekretariat

På det netop overståede Folkemøde hørte jeg Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, slå fast - med eftertryk - at danske gymnasier ikke er interesseret i at få flere elever.

Man kan så overveje, om der allerede er for mange i det almene gymnasium, men lad det ligge for nu. Der skal i hvert fald ikke flere elever i gymnasierne, det står fast!

Derfor undrer det mig såre, at selvsamme gymnasier også benyttede Folkemødet til at lancere en stor kampagne under sloganet ‘Alt er muligt’ med temaet ’På gymnasiet bliver du til nogen’. Det slår gymnasieskolens almendannende karakter an, og det er i og for sig også fint nok.

Det almen dannende bliver fremført som STX’ særkende og det bolværk, som tilhængerne har samlet sig bag, når kampene om de unges gunst er blevet udkæmpet mellem forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, meningsdannere og politikere.

Kampagnen er næppe blevet lanceret for at minde en bredere offentlighed om, at der i lov om gymnasiale uddannelsers paragraf 1 står, at eleverne skal tilegne sig almen dannelse. Vi må antage, at kampagnen – som de fleste andre reklamekampagner – har som mål at skaffe flere kunder i butikken.

Ungdomsårgangene svinder ind
Men det er bare virkelig mærkeligt, for Birgitte Vedersø har jo lige sagt, at hun ikke er interesseret i flere elever. Så enten pjatter Danske Gymnasier deres penge væk – og det mistænker jeg dem ikke for – eller også stikker der noget andet under.

Ser man på den demografiske udvikling, så står vi over for faldende ungdomsårgange. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2019 vil der være 10-12 procent færre 15-årige i 2029 end i 2019. Det er en udvikling, som kommer til at presse alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Særlig de institutioner, der i forvejen har svært ved at tiltrække elever og sikre et kvalitetsudbud. Med andre ord små institutioner uden for de større byer.

Når Danske Gymnasier siger, at de ikke er interesseret i flere elever, tager de så de faldende årgange i betragtning? Hvis de gør det, så vil det uvægerligt betyde, at mindre gymnasier må lukke. Det er ikke i Danske Gymnasiers interesse, hvorfor konklusionen må være en af to:

Enten så siger Danske Gymnasier ikke, hvad de mener. Eller så betyder udsagnet ‘vi vil ikke have flere elever’, at de regner i hoveder. Danske Gymnasier vil ikke fastholde andelen af elever, der vælger gymnasiet, men antallet. Og det vil i de kommende år betyde, at andelen af unge på de almene gymnasier stiger kraftigt. Og det er ikke nødvendigvis i samfundets interesse.

Det ville klæde Birgitte Vedersø og Danske Gymnasier, at de rent ud siger, hvad deres målsætning er, så vi kan få en åben og ærlig diskussion af de unges valg af ungdomsuddannelse.

Forrige artikel Lilleskolerne: Friskoler og folkeskoler er ikke hinandens konkurrenter Lilleskolerne: Friskoler og folkeskoler er ikke hinandens konkurrenter Næste artikel Replik: Ungdomsuddannelser skal ikke tale hinanden ned for selv at komme op Replik: Ungdomsuddannelser skal ikke tale hinanden ned for selv at komme op