Danske Skoleelever: Sådan forhindrer vi indoktrinering på friskolerne

DEBAT: Indoktrinering, suspekte donationer og manglende respekt for frihed og folkestyre er desværre virkeligheden på flere af landets friskoler. Danske Skoleelever har derfor en række forslag, der skal sikre et skærpet tilsyn med skolerne, skriver Jakob Bonde Nielsen. 

Af Jakob Bonde Nielsen
Formand, Danske Skoleelever 

Forhandlingerne om en ny og forhåbentlig forbedret friskolelov er lige nu i fuld gang på Christiansborg. Forhandlinger, som uden tvivl er nødvendige.

Indoktrinering, suspekte donationer og manglende respekt for frihed og folkestyre har nemlig vist sig at være virkelighed på flere af landets frie grundskoler.

En ting er derfor sikkert, vi har brug for et skærpet friskoletilsyn. Det kræver dog, at man fra politisk side griber og handler nu.

Derfor er jeg også glad for, at flere partier nu bakker op om en strammere friskolelov og et skærpet tilsyn. Det er noget, jeg længe har kæmpet for.

Alligevel mener jeg endnu ikke, at vi er helt i mål. For selvom både forslagene om flere uanmeldte tilsyn, forbud mod anonyme donationer og en generel styrkelse af tilsynet, er gode tiltag, så glemmer flere af forslagene eleverne.

Det til trods for, at det er eleverne, der lider under de haltende tilsyn.

Elever skal være en del af bestyrelser
Det er derfor afgørende, at vi udover de allerede fremførte forslag får sat fokus på elevernes trivsel.

Det skal vi gøre ved at sikre, at eleverne altid er repræsenteret i skolebestyrelsen på de frie grundskoler, ligesom vi skal sikre, at Elevrådsbekendtgørelsen også gælder for de frie grundskoler.

Præcis som for folkeskolen. Det kan simpelthen ikke passe, at eleverne - brugerne af skolen - ikke selv har indflydelse på skolens beslutninger og på deres egen hverdag. Det skal der laves om på.

Derudover er det afgørende, at vi sikrer en øget gennemsigtighed. En gennemsigtighed, der også er til gavn for eleverne, og ikke kun for systemet.

De frie grundskoler skal derfor hverken selv bestemme tilsynsførende eller censorer. I dag bestemmer friskolerne selv begge dele.

Den tilsynsførende bør i stedet være uafhængig, således at man kan sikre et objektivt tilsyn med skolerne. Det samme bør gælde for censorerne, som hverken skal have tilknytning til skolen eller til eleverne.  

Indfør trivselsmålinger
Endelig tror jeg på, at vi kan styrke tilsynet, hvis de frie grundskoler, ligesom folkeskolen, skal indgå i de årlige nationale trivselsmålinger.

På den måde kan vi få et indblik i elevernes trivsel, forholdene på skolen og undervisningskvaliteten. Med andre ord kan vi få et billede af, hvordan friskoleeleverne går og har det. Noget der indtil nu har virket som en statshemmelighed.

Fem forslag skal der således til. Fem forslag som jeg tror på, kan sikre et tilsyn, der tilgodeser eleverne og som kan skabe det gode skoleliv for alle elever i den frie grundskole.

Det betyder ikke, at de forslag, der allerede er fremlagte, skal kasseres og smides ud. Tværtimod. Min anke er blot, at vi også skal huske eleverne.

Et dårligt tilsyn rammer nemlig eleverne. Derfor bør det også være eleverne, der er omdrejningspunktet, når tilsynet skal forhandles.

Forrige artikel Professionshøjskole: Pædagoger sluger ekstra stor pille Professionshøjskole: Pædagoger sluger ekstra stor pille Næste artikel Videncenter: Uddannelsessektoren har brug for egen medicin Videncenter: Uddannelsessektoren har brug for egen medicin