Debattør: KL spekulerer i penge – ikke unge

REPLIK: Den forberedende grunduddannelse skal ikke være et kommunalt anliggende. Der er brug for en selvejende, statsligt funderet uddannelse, der kan sikre et ensartet tilbud til alle, skriver tidligere produktionsskoleforstander Martin Taarup.

Af Martin Taarup
Seniorkonsulent og fhv. forstander på Hvidovre Produktionsskole

Martin Damm fra KL lancerer sin ejendomsret over de unge, og ligesom regeringen påstår han under dække af en hensyntagen til de unge, at kommunerne vil klare den opgave bedre end nogen andre.

Læs: KL går i offensiven: FGU hører til hos os

Han anklager institutioner som for eksempel produktionsskolerne, som igennem snart 40 år har arbejdet med en læringsform, der har fokus på de unges forskellighed, for kun at tænke på sig selv.

Det sidste er grebet ud af luften, da produktionsskolerne fra første færd har støttet regeringens ekspertudvalgs anbefalinger, der reelt betyder en lukning (!) af samtlige produktionsskoler.

Ikke et kommunalt anliggende
Kommunerne er berygtede for at skabe netop det virvar af tilbud til de unge, der indtil nu har givet mere forvirring, end det har været til gavn for de unge.

Martin Damm har ret i, at det er de unge,det drejer sig om – derfor bør kommunerne koncentrere sig om det, der er deres opgave – folkeskolen og vejledning af de unge. En uddannelse skal ikke være et kommunalt anliggende, som der kan spekuleres i.

Regeringen nedsatte et ekspertudvalg til at rydde op i de mange tilbud. Eksperterne anbefaler entydigt en selvejende, statsligt funderet uddannelse, fordi det sikrer et ensartet tilbud til alle, uanset om de bor i en rig eller fattig kommune.

Alle er enige i at give kommunerne ansvaret for vejledningen, og alle er enige i, at det er skidt at sammenblande vejledningsforpligtelsen med rollen som udbyder. Ungdommens Uddannelsesvejlednings ageren har vist, at det er en skidt cocktail.

Nytænke og styrke de unges fremtid
Her er muligheden for at nytænke og for at styrke de unges fremtid, at være med til at skabe en sammenhæng i uddannelserne, skabe en FGU, der kan udvikle sig til gavn for de unge. Grib dog denne chance; det er godt for de unge, og det er godt for kommunerne.

Der er nok at tage fat på, så lad de unge få en chance i livet i stedet for at fastholde dem som kommunale klienter.

Sæt dem fri til nye veje og muligheder.

Forrige artikel Regioner og gymnasier: Flere kan motiveres til naturvidenskab Regioner og gymnasier: Flere kan motiveres til naturvidenskab Næste artikel Studerende: Uddannelsesloftet skaber usikkerhed i unges liv Studerende: Uddannelsesloftet skaber usikkerhed i unges liv