Debat

En god elev er en god kammerat

DEBAT: Det sociale fællesskab er centralt for, at unge kommer godt igennem gymnasiet. Gymnasielærerne skal derfor være bedre til at understøtte det, mener Camilla Hutters, Center for Ungdomsforskning.
Gymnasiet er både et individuelt og socialt projekt, mener Camilla Hutters, lektor og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning.
Gymnasiet er både et individuelt og socialt projekt, mener Camilla Hutters, lektor og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Camilla Hutters
Lektor og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning

At gå i gymnasiet er først og fremmest et individuelt projekt. Fra den dag, eleverne starter, får de selv ansvar. Ansvar for at for at forberede sig, ansvar for, hvor meget de deltager i undervisningen, ansvar for at sørge for at lære det, som de skal kunne til eksamen. Tilsvarende sker bedømmelse og vurdering af elevernes præstationer individuelt. De karakterer, eleverne får, er individuelle, og når de går til eksamen, så sker det også som enkeltindivider. At lære at håndtere ansvar er en vigtig del af det, eleverne skal lære i løbet af gymnasiet. For når de skal videre i uddannelsessystemet, så skal de kunne tage ansvar for deres egen uddannelse.

Samtidig er gymnasiet i høj grad også et socialt og relationelt projekt. For selv om eleverne er der som enkeltindivider, så afhænger deres muligheder for at tage individuelt ansvar i høj grad af de relationer og fællesskaber, de indgår i løber af deres gymnasietid. Fællesskaber, der nogle gange er baseret på venskaber, nogle gange på fælles interesser eller ungdomskulturelle orienteringer og nogle gange på fagligt samarbejde.

Gode sociale relationer er afgørende
Set fra elevernes perspektiv er de sociale relationer helt centrale i forhold til at klare sig som elev. I en ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning, der offentliggøres i det nye år, har vi spurgt 3700 elever på ungdomsuddannelserne om, hvad der efter deres mening kendetegner 'en god elev'. Topscoren i elevernes svar er, at en god elev først og fremmest er en god kammerat. Først derefter kommer mere individuelle forhold som selv at sørge for at lære det, man skal lære, at sørge for at forberede sig og at få gode karakterer.

Gymnasiet er et individuelt projekt, men det er også et relationelt projekt og et samarbejdsprojekt. Og som en elev formulerer det, så skal man jo også samarbejde 'når vi engang kommer ud i en virksomhed'.

Camilla Hutters
Lektor og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning

Undersøgelsen viser desuden, at det sociale og faglige ofte spiller sammen. De elever, der har det godt sammen socialt, vælger ofte også at arbejde sammen, når der er gruppearbejde eller skal laves opgaver. Og i de klasser, hvor der er et godt socialt sammenhold mellem eleverne, er der også i højere grad en kultur for, at eleverne hjælper hinanden og samarbejder omkring skolearbejdet. Modsat i de klasser, hvor sammenholdet er knapt så godt. Her vil der oftere være elever, der er overladt til sig selv, og som hverken inkluderes fagligt eller socialt - og som derfor også er mere i risikozonen for at falde fra.

Understøt elevernes sociale fællesskaber
Ofte er det op til eleverne selv at skabe en kultur for samarbejde og sammenhold. Mange lærere ser det ikke som en del af underviseropgaven at understøtte elevernes sociale fællesskaber (og får heller ikke tid til det). Nogle lærere synes desuden, at for meget samarbejde kan underminere elevernes individuelle ansvar. For de skal jo klare det selv. Derved udnyttes det store potentiale i elevernes relationer ikke. For et godt klassefællesskab styrker elevernes læring, ligesom det ofte også styrker deres motivation og deres mulighed for at gennemføre gymnasiet.

Gymnasiet er et individuelt projekt, men det er også et relationelt projekt og et samarbejdsprojekt. Og som en elev formulerer det, så skal man jo også samarbejde "når vi engang kommer ud i en virksomhed".

 

Læs flere debatindlæg på Altinget | Uddannelse her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00