Bred aftale gør det billigere for kommuner at sende unge på FGU

Med en ny FGU-aftale øges FGU-institutionernes taxameter og grundtilskud samlet med 135 millioner kroner årligt, og den kommunale medfinansiering sættes ned. Ordførere håber, det vil få kommunerne til at visitere flere unge til uddannelsen.

"Nu bør der ikke længere være en økonomisk stopklods for at sende de unge på FGU," siger Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen i kølvandet på ny politisk aftale om FGU.
"Nu bør der ikke længere være en økonomisk stopklods for at sende de unge på FGU," siger Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen i kølvandet på ny politisk aftale om FGU.Foto: Børne- og Undervisningsministeriet
Signe Løntoft

Et bredt flertal bestående af alle Folketingets partier kunne tirsdag aften præsentere en ny aftale om den Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Aftalen skal få flere unge uden ungdomsuddannelse eller job i gang og skabe ro om FGU-institutionernes økonomi, fastslog Mattias Tesfaye (S) ved et doorstep i Undervisningsministeriet.

"Det er en hovedprioritet for regeringen at hjælpe de cirka 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde," sagde han.

Det er en hovedprioritet for regeringen at hjælpe de cirka 43.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde

Mattias Tesfaye (S)

Med aftalen øges FGU-institutionernes taxameter og grundtilskud samlet med 135 millioner kroner årligt, og der afsættes 27,6 millioner kroner i 2024 til bedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på FGU.

"Jeg glæder mig over, at aftalepartierne virkelig har lyttet til flere af FGU Danmarks anbefalinger, for dem kan vi tydeligt genkende i aftalen. Når det er sagt, så løser aftalen ikke alle sektorens økonomiske og bygningsmæssige udfordringer," siger Henrik Hvidesten (V), formand for FGU Danmark og borgmester i Ringsted, i en pressemeddelelse.

Forud for forhandlingerne udtrykte FGU Danmark ønske om, at partierne udover et taxameterløft fandt penge til et bygningstaxameter. Det ønske blev ikke opfyldt.

Læs også

Billigere for kommunerne

Med aftalen bliver det billigere for kommunerne at sende unge på FGU.

Det er kommunerne, der står for at visitere unge i målgruppen til FGU.

Med aftalen reduceres den kommunale medfinansiering af FGU fra cirka 65 procent til cirka 45 procent.

Flere ordførere gav udtryk for et håb om, at det ville medføre, at flere unge visiteres til FGU fremover. Ingen turde dog gætte på, hvor stor effekten vil være.

"Nu bør der ikke længere være en økonomisk stopklods for at sende de unge på FGU. Så jeg håber, kommunerne får øjnene op for FGU som en mulighed. For vi kan jo se, at FGU ofte kan få de unge videre, så i sidste ende gavner det kommunens økonomi," siger Anni Matthiesen (V) til Altinget.

Det er svært at vurdere, om vi har fundet den helt rigtige balance i forhold til finansiering

Anne Hegelund (EL)

Også Enhedslistens ordfører Anne Hegelund (EL) håber, aftalen vil øge kommunernes incitament til at visitere til FGU.

"Det er svært at vurdere, om vi har fundet den helt rigtige balance i forhold til finansiering. Men jeg er sikker på, at det vil rykke noget," siger hun.

Hun er selv uddannet socialrådgiver og har indtil for nylig arbejdet som ungerådgiver i Aarhus Kommune. Hun kender derfor til barriererne for at bruge uddannelsen, og der kan også være andre ting på spil end økonomi, fortæller hun:

"Det kan også handle om processen omkring målgruppevurdering. Man kan være bekymret for, om den unge er helt klar til at gå i gang, for hvis de dropper ud, skal de igennem hele møllen igen. Man vil jo helst undgå at påføre den unge et nederlag. Så det kan være en barriere, at det er så omstændeligt."

Hæver tilskud til egu-elever

Et andet hovedfokus i aftalen handler om at styrke erhvervsgrunduddannelsen (egu) på FGU. 

Med aftalen hæves tilskudsniveauet til elever på egu, og der tages initiativ til at etablere et partnerskab med 10-20 større arbejdsgivere i Danmark, som skal sikre praktikpladser til egu-elever og udbrede kendskabet til egu. 

Det glæder erhvervsuddannelsesordfører Thomas Skriver Jensen (S):

"Egu svarer jo stort set til at være i lære i en virksomhed. Så jo stærkere egu, jo flere får forhåbentlig øjnene op for erhvervsuddannelserne," siger han.

Christina Olumeko (ALT) peger på, at der udestår en opgave med at styrke det inkluderende læringsmiljø på skolerne, så unge med handicap får bedre forudsætninger: 

"Vi ville gerne have sikret muligheden for nedsat tid, for mange af dem, der falder fra FGU i dag, har et handicap og magter ikke at tage uddannelsen på fuld tid. Men det er noget af det, som FGU-rejseholdet skal være med til at finde løsninger på," siger hun.

Aftalens elementer skal nu indarbejdes i FGU’s lovgivning. Der er planlagt fremsættelse af et lovforslag om ændring af FGU-lovgivningen i anden halvdel af februar 2024.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Hvidesten

Byrådsmedlem (V), fhv. borgmester (V), Ringsted Kommune, formand, IFFD (Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark)
cand.oecon.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 2004)

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Christina Olumeko

MF (ALT)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2022)

0:000:00