Åbent brev til Tesfaye: Debatten om DAV-uddannelsen mangler nuancering

DEBAT: Man skyder forbi, hvis man kritiserer DAV-uddannelsen for ikke at være en specialist uddannelse. Debatten kræver nuancering, skriver Juni Søderberg Arnfast i et åbent brev til integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Af Juni Søderberg Arnfast
Lektor og fagkoordinator i Dansk som Andetsprog, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Kære Mattias Tesfaye (S),

Vi skriver til dig i anledning af den nyligt offentliggjorte Evaluering af Danskuddannelsesreformen 2017. Det, der fanger os, er appendix 3, som rummer en ”afdækning af DAV-uddannelsen” – altså den uddannelse, som er lovpligtig for alle undervisere inden for dansk for voksne udlændinge.

Det fire sider lange appendix baserer sine oplysning på to fokusgruppesamtaler med i alt otte undervisere, som har taget DAV-uddannelsen inden for de seneste 3-7 år. De kritiserer blandt andet DAV-uddannelsen for ikke at opfylde alle de særlige udfordringer, man som underviser kan møde i sit arbejde, for ikke at være tilstrækkelig arbejdsmarkedsrettet og for at omfatte irrelevante emner.

Vi er bekymrede for det billede en så lille gruppe tidligere studerende tegner af uddannelsen. Ikke mindst, hvis deres ord kommer til at stå alene.

Det vil være useriøst at tage beslutninger på baggrund af så lille en undersøgelse. Det ved enhver, som har kendskab til, hvordan man laver undersøgelser.

Kritikken er skudt forbi
De eksempler, der præsenteres i undersøgelsen, er ikke noget, vi kan genkende fra vores uddannelse. På DAV-uddannelsen tilbyder vi – i lighed med andre uddannelser – værktøjer og faglig viden, som kan hjælpe den enkelte danskunderviser til at kunne håndtere de mange forskellige situationer, der kan opstå i danskundervisningen.

Det gør vi, fordi DAV-uddannelsen er rettet mod hele området for danskuddannelse for voksne udlændinge. Ikke kun de traumatiserede, de ordblinde eller dem, der ikke kan læse og skrive i forvejen.

Vores studerende skal også kunne håndtere undervisning for den sprogkvikke håndværker, den medfølgende ægtefælle og den højtuddannede i den internationale virksomhed. Det er derfor skudt forbi at kritisere uddannelsen for ikke at være en specialist-uddannelse.

Vi følger bekendtgørelsens rammer for uddannelsen, og vi tilpasser løbende vore måder at undervise i inden for de områder, uddannelsen rummer, så den inddrager vores studerendes erfaringer og behov på en faglig relevant måde.

Uddannelsen er løbende blevet justeret
Det er ikke første gang at DAV-uddannelsen er genstand for omtale, undersøgelse eller rapporter, og i lighed med tidligere spørges brugerne om deres holdning og vurdering af uddannelse. De steder, som udbyder DAV-uddannelsen (universiteterne i København, Odense og Aarhus) er ikke blevet inviteret til at bidrage.

Det ender som en pegen fingre ad en uddannelse for ikke at løse meget specifikke pædagogiske udfordringer.

DAV-uddannelsen har 20 år på bagen og blev etableret for at give danskundervisere en solid, fagligt kvalificeret og kvalificerende baggrund at undervise udlændinge i dansk på.

På universiteterne har vi gennem årene løbende justeret og tilpasset studieordninger og undervisningsmæssig praksis inden for bekendtgørelsens rammer. Om det skal ske på en anden og bedre måde, vil vi til enhver tid gerne diskutere.

På baggrund af vores mangeårige erfaringer med at undervise på DAV-uddannelsen vil vi gerne medvirke til at nuancere debatten. Vi vil gerne medvirke til at gentænke muligheder og behov i en fagligt velfunderet ramme til gavn for de voksne udlændinge, der skal lære dansk, og ikke mindst til gavn for deres undervisere.

Vi håber du er interesseret i at indgå i sådan en dialog med os.

Forrige artikel Dagtilbudsleder: Pædagoger skal uddannes i personlig dømmekraft Dagtilbudsleder: Pædagoger skal uddannes i personlig dømmekraft Næste artikel Socialrådgiver: Det går stik imod min faglighed, når jeg tager børnechecken fra udsatte familier Socialrådgiver: Det går stik imod min faglighed, når jeg tager børnechecken fra udsatte familier