FGU-formænd: Krisen giver sociale og digitale udfordringer for eleverne

DEBAT: Selve grundtanken bag FGU, hvor der lægges vægt på at skabe gode sociale rammer i det daglige uddannelsesmiljø, er udfordret i disse krisetider, hvor manglende fælles digitale platforme gør det svært at holde kontakten, skriver Henrik Hvidesten og Hanne Fischer.

Af Henrik Hvidesten og Hanne Fischer
Formænd for hhv. FGU-Danmark og FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Overalt i Danmark arbejder vi på FGU-institutionerne hårdt i disse uger for at gennemføre undervisningen til eleverne på landets 85 nye skoler.

Det allervigtigste er, hvordan vi opretholder den gode sociale kontakt med vores elever. Der bliver taget mange forskellige initiativer rundt omkring i landet for at fastholde eleverne og sikre, at der er den bedst mulige progression i deres uddannelsesforløb.

Nogle steder bliver der holdt virtuelle morgenmøder og eftermiddagsmøder for alle eleverne. Andre steder arrangeres for eksempel gåture i små grupper med en lærer.

Der er også en skole, hvor en lærer har lavet et hjemmekøkken, hvorfra hun underviser eleverne virtuelt i hygiejne og madlavning. På en anden skole tager eleverne ansvar for at passe et dyrehold med bl.a. muldyr og kaniner i en vagtplan med små teams af to personer.

Undervisning på Facebook og Messenger
Lærerne forsøger overalt på landets skoler at opretholde den daglige kontakt med eleverne. I det store billede går det godt, men vi har selvfølgelig også udfordringer.

Uanset hvad vi gør, stritter “det digitale” og den begrænsede kontakt mellem eleverne og lærerne imod selve grundtanken bag FGU, hvor der lægges vægt på at skabe gode sociale rammer i det daglige uddannelsesmiljø.

Der er også digitale udfordringer for os. FGU er i sit første leveår, og der er ikke etableret fælles digitale læringsplatforme. Det betyder, at kommunikationen mellem elever og lærere mange steder foregår via Facebook og Messenger gennem elevernes egne mobiltelefoner.

Der er selvsagt grænser for, hvad der kan gennemføres af undervisning på disse præmisser. 

Elever skal ikke falde fra under krisen
Der er blandt vores elever også sårbare unge fra udsatte familier, hvor der er grund til bekymring omkring, hvorvidt vi kan fastholde eleverne på uddannelserne, jo længere tid nedlukningen af skolerne varer.

For etableringen af de mange nye FGU-skoler i Danmark bliver det vigtigt, at alle involverede parter følger op på og evaluerer, hvilke konsekvenser den igangværende corona-krise kan få for nogle af vores elevers første år i det nye uddannelsestilbud. Det kan vise sig, at der vil være behov for ekstra hjælp til nogle af vores elever.

Målsætningen er vi helt sikkert alle enige om: Vi ønsker at fastholde vores elever og hjælpe dem godt videre "på den anden side af corona-krisen".

Forrige artikel Anbragte: Prioriter udsatte børn og unges skolegang i den gradvise åbning Anbragte: Prioriter udsatte børn og unges skolegang i den gradvise åbning Næste artikel Handelsskole-direktører: Unges egne valg gør gymnasiesektoren bedre Handelsskole-direktører: Unges egne valg gør gymnasiesektoren bedre