FGU-leder: FGU må ikke ende i de gode viljers fallit

DEBAT: Implementeringen af FGU er i gang. Det er vigtigt ikke at miste retningsansen i de mange opgaver, men holde fokus på hovedopgaven – flere unge skal have en uddannelse. Det skriver Gert Møller fra FGU Syd- og Vestsjælland.

Af Gert Møller
Direktør for FGU Syd- og Vestsjælland

Som FGU-direktør kan man godt blive forpustet. Vi bliver dagligt bombarderede med opgaver, der skal løses, og beslutninger, der skal tages.

Det, der presser sig allermest på lige nu, er nok at få økonomien på plads: Får vi det forventede elevtal?

Tør vi have is i maven og stole på, at der er ressourcer til den nødvendige indkøringstid, så FGU kan blive det rigtige tilbud til de alt for mange unge, der lige nu er sat udenfor?

Den Forberedende Grunduddannelse har sammen med den Kommunale Ungeindsats fået tildelt en opgave: Flere af disse unge skal over barren og ind i uddannelse og arbejde!

Værkstedspædagogikken skal i spil
For at løse den opgave er vi nødt til at tage de unge og deres behov alvorligt. I FGU skal de mødes med noget andet, end de blev mødt med i grundskolen og på de ungdomsuddannelser, de måske allerede har været omkring.

Det er der, vi skal bruge værkstedspædagogikken. I fællesskabet om et stykke praktisk og nødvendigt arbejde skal forskellige ting gøres, og eleverne kan bidrage med det, de hver især kan, på det niveau, de nu er.

På den måde finder de ud af, at de kan noget – og at de kan lære noget. Det er for nogles vedkommende en grundlæggende anden erfaring end den, de fik i grundskolen, og det kan give dem mod på at lære mere – også i de almene fag.

Derfor skal vi også tage værkstedspædagogikken som metode alvorligt. Det betyder, at værkstedet aldrig må blive et sted, hvor vi sender den unge hen, når han ’trænger til at røre sig lidt’.

Værkstedet er et læringsrum på lige fod med teorilokalet.

Krav om almene fag er godt
De almene fag er blevet en vigtig del af FGU. Det stiller krav til os, for det betyder, at vi skal gentænke teoriundervisningen, både ude i værkstedet i samspil med de praktiske fag og særskilt i teorilokalet.

Det er et godt og rigtigt krav, for ingen kan i dag klare sig uden for eksempel dansk og matematik. De almene fag er nødvendige for at få uddannelse og blive gode medarbejdere.

Men de er også nødvendige for at blive fuldgyldige samfundsborgere, der er herrer i eget liv og i stand til at tage aktivt del i vores fællesskab.

Flere unge skal over barren
Vi har fået til opgave at få flere unge over barren og ind i uddannelse og arbejdsliv. Vi gør dem ingen tjeneste ved at sætte barren ned. I stedet skal vi tilbyde dem andre måder at komme over den på.

Derfor er vores vigtigste opgave lige nu at holde fokus på de unge, og sammen med den kommunale ungeindsats og de aftagende uddannelsesinstitutioner at skabe en ny og praktisk hovedvej for dem.

Ved store reformer mister man engang imellem fokus og retning. Derfor: Lad os alle genlæse ”aftalen om bedre veje til en ungdomsuddannelse”.

Aftalen er vedtaget af et enigt folketing, og den er GOD!

Lad os nu på tværs af undervisnings- og beskæftigelsesministerier, kommuner og FGU-institutioner vise modet til at holde fast i dens gode intentioner, og lad ikke implementeringen ende i de gode viljers fallit.

Forrige artikel BUPL: Pædagoguddannelsen mangler bedre praktik og flere guitarstrenge BUPL: Pædagoguddannelsen mangler bedre praktik og flere guitarstrenge Næste artikel Lektor: Vil vi leve af viden, skal sprogfagene ikke nedprioriteres Lektor: Vil vi leve af viden, skal sprogfagene ikke nedprioriteres