Flere kan blive student på erhvervsskole

EUX-FORLØB: Det skal nu være muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen på yderligere syv erhvervsuddannelser.

Med en ny beslutning fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) bliver det fra sommeren 2016 muligt for unge at erhverve sig en studenterhue på eux-forløb på i alt 43 ud af 105 erhvervsuddannelser.

Ministeren har nemlig besluttet, at det skal være muligt at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen på yderligere syv erhvervsuddannelser.

Som en del af erhvervsskolereformen skal flere elever have mulighed for at få en gymnasial eksamen som en del af deres erhvervsuddannelse. Eux-forløbene sikrer både adgang til en videregående uddannelse og et job som faglært. I aftalen bag reformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser står det skrevet, at der skal være mulighed for eux-forløb på alle relevante uddannelser og inden for alle fire hovedområder.

Login