Forsker efter fem års EUD-forskning: EUX’en skal ændres for at nå de politiske mål

MIDTVEJSSTATUS: Hvis det skal lykkes at få 30 procent til at tage en erhvervsuddannelse i 2025, kræver det ændringer af EUX-uddannelsen. Problemerne med EUX’en bør adresseres politisk og modellen gentænkes, vurderer forsker. 

Hvis det skal lykkes at indfri de politiske målsætninger om, at 30 procent af grundskoleeleverne i 2025 skal påbegynde en erhvervsuddannelse, kræver det markante ændringer af EUX-uddannelsen. 

Sådan lyder et af hovedbudskaberne fra seniorforsker Peter Koudahl fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.  
Han har siden reformens ikrafttræden i august 2015 stået i spidsen for den gruppe af forskere, der har fået til at opgave at besvare spørgsmålet: Virker reformen af erhvervsuddannelserne?  

Og hvis svaret på det spørgsmål skal ende med at blive et ja, kræver det, at EUX’en, der kombinerer en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse, ændres, forklarer Peter Koudahl.  

Login