FSL: Socialdemokratiets besparelser spænder ben for sociale taxametre

DEBAT: Næsten alle frie skoler, som har forhandlet løn siden valget, holder igen med at sætte den lave løn op. De ved ikke, om regeringen vil nedsætte tilskuddet til skolerne, mener FSL-formand.

Af Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

Socialdemokratiet valgte desværre at præsentere et finanslovsforslag, som fra 2021 nedsætter koblingsprocenten fra 76 til 71 procent på det frie grundskoleområde.

Det er alvorligt, når regeringen lægger op til besparelser i et omfang som fem procentpoint på de frie grundskoler.

Og det viser, hvor meget de frie skoler er en torn i øjet på Socialdemokratiet. Mette Frederiksen (S) har samtidig gjort meget ud af, at hun vil være børnenes statsminister.

Tilsyneladende vil hun ikke være statsminister for de cirka 120.000 elever på de frie grundskoler.

Forslaget flugter fuldstændig med de udmeldinger, som partiet kom med under valgkampen.

Til gengæld strider forslaget mod det forståelsespapir, som regeringen har udarbejdet med de tre støttepartier – SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Spareprojekt gør taxameteropgaver svær
I forståelsespapiret lægges der op til en drøftelse af, om der bør indføres sociale taxametre på de frie skoler, men der står intet om, at de frie skoler skal have forringet deres vilkår.

Finanslovsforslagets besparelser er en virkelig dårlig idé. Det viser, at Socialdemokratiet på ingen måde ønsker at bakke op om de frie skoler.

Som nævnt har regeringen og dens støttepartier allerede annonceret, at der skal ses på muligheden for at lave sociale taxametre på de frie skoler.

Det er en svær opgave. Og den bliver bestemt ikke nemmere, hvis den samtidig skal være et spareprojekt.

Holder igen med at sætte løn op
I Frie Skolers Lærerforening har vi, siden valgkampen blev lanceret, observeret, at stort set alle frie skoler, som har forhandlet løn i perioden, er meget tilbageholdende med at sætte lønnen op, når de ikke ved, om vi får en regering, som vil nedsætte tilskuddet til skolerne.

Selvom det er en forpligtelse for skolerne at afsætte penge til den lokale lønudvikling på den enkelte skole, så bliver udmøntningen næppe højere af, at skolerne skal spare.

Lærerne på de frie grundskoler er i forvejen knap 1.000 kroner dårligere lønnet om måneden end folkeskolelærerne, og massive forringelser på de frie skolers vilkår – i øvrigt i en tid, hvor det går forrygende godt økonomisk i Danmark – vil ikke være befordrende for lønudviklingen på de frie skoler.

Fører til social segregering
Hvis man skal tage det store skolesyn, så er en nedsættelse af statsfinansieringen det samme som at sige, at skolerne skal finde deres finansiering et andet sted.

Der er traditionelt tre steder, at dette kan ske. Flere elever, færre lærere eller højere forældrebetaling.

Sidst vi var igennem denne øvelse, skete alle tre ting.

De to første fører til større klasser og mere pressede arbejdsforhold – ikke noget, som vil skabe bedre undervisning på de frie skoler.

Den sidste ekskluderer forældre, som ikke har råd til at betale prisen for en fri skole. Dette fører igen til større social segregering – næppe det, der er Socialdemokratiets mål.

Minister må ære løfte om inddragelse
Vi vil i Frie Skolers Lærerforening gerne være med til at drøfte en omlægning af tilskudssystemet på det frie skoleområde. Det kan muligvis give rigtig god mening.

Men det skal ikke ske på baggrund af trusler om massive forringelser af skolernes generelle tilskudsforhold. Så bliver øvelsen ganske enkelt alt for vanskelig.

Da vi var til hilse-på-møde med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), blev der inviteret til dialog og inddragelse. Det løfte håber jeg, at hun vil huske og ære.

Vi har brug for en tæt dialog om omlægning af tilskudssystemet. Det her handler om omkring 10.000 jobs og over 500 skolers eksistensgrundlag.

Derfor skal arbejdet med sociale taxametre ikke starte med et krav om massive besparelser.

Forrige artikel Kraka: Folkeskolen har svært ved at rekruttere dygtige lærere Kraka: Folkeskolen har svært ved at rekruttere dygtige lærere Næste artikel Gymnasielærere: Skæv elevfordeling kræver hård styring af gymnasierne Gymnasielærere: Skæv elevfordeling kræver hård styring af gymnasierne
Ny debat: Hvordan skal eleverne fordeles på gymnasierne?

Ny debat: Hvordan skal eleverne fordeles på gymnasierne?

NY DEBAT: Efter et års ventetid har ekspertgruppen om elevfordeling offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan gymnasieelever skal fordeles. Derfor sætter Altinget Uddannelse elevfordeling til debat blandt en række af områdets vigtigste aktører.