Debat

Gymnasieelever giver S-regeringen karakter: 7 pil op med stor mulighed for faglig progression

Vi kan ikke bedømme regeringen uden at se på, hvordan de har håndteret coronakrisen, og i de første nedlukninger blev undervisningen desværre nedprioriteret. Regeringen ender på et flot 7-tal med en pil op, skriver Alma Tynell.

Regeringen bliver trukket op i karakter, fordi den særligt hen mod slutningen af pandemien i høj grad har lyttet til uddannelsessektorens udfordringer og fordi børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har været nem at nå, skriver Alma Tynell.
Regeringen bliver trukket op i karakter, fordi den særligt hen mod slutningen af pandemien i høj grad har lyttet til uddannelsessektorens udfordringer og fordi børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har været nem at nå, skriver Alma Tynell.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Alma Tynell
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning så vi store udfordringer med vores uddannelser, da regeringen overtog magten for tre år siden. Derfor har det også været en stor opgave at skulle præstere på uddannelsesområdet.

Dels havde vi været igennem store nedskæringer over en årrække, der har resulteret i over tusind lærerfyringer og dermed en mere presset skoledag for os elever – særligt for dem, der i forvejen havde svært ved det faglige eller sociale. Oveni det har fordelingen af økonomiske midler til skoler været uretfærdig, fordi vi har et taxametersystem, der er til fordel for de store, populære institutioner, der har nemt ved at tiltrække elever.

Vi gik også ind i regeringsperioden med en stor bekymring om den stadig store stigning af mistrivsel, præstationspres og karakterræs, som i høj grad præger klasseværelserne på vores gymnasier. Det er nogle af de udfordringer, vi elever mener, er mest akutte at løse, og derfor også nogle af de parametre, regeringen måles på.

Trinbeskrivelserne på den nuværende 7-trins-karakterskala betyder, at man tager udgangspunkt i karakteren 12 og derefter trækker ned for hver enkelt fejl. Selvom vi ikke mener, at dette fordrer hverken god faglighed, nysgerrighed eller kreativitet, er karakterskalaen end ikke ændret, så vi er nødsagede til også at følge denne fremgangsmåde i vores vurdering af regeringen.

Ikke tilstrækkelig til topkarakter

Vi kan ikke bedømme regeringen uden at se på, hvordan de har håndteret coronakrisen. I de første nedlukninger blev undervisningen desværre nedprioriteret, og der skulle gå længe før særligt de elever, der godt nok ikke var på vej til at afslutte gymnasiet, men stadigvæk savnede deres klassekammerater og den fysiske undervisning, kom tilbage i skole.

Temadebat

Elever evaluerer S-regeringens uddannelsespolitik

Med under et år tilbage til næste folketingsvalg er det tid til at evaluere S-regeringens præstation på uddannelsesområdet.

Hvordan har regeringen overordnet set præsteret? Har de god orden i prioriteterne, og arbejder de koncentreret og fokuseret med opgaverne – eller lader de sig nemt forstyrre i timen?

Og har den haft god disciplin, når det kommer til at overholde deadlines og indgå i gruppearbejde med Folketingets øvrige partier?

Altinget Uddannelse giver i denne korte temadebat ordet til elevorganisationerne, der har fået til opgave at give børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og resten af regeringen karakter for de seneste tre år. 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Til gengæld har man taget ved lære og vist faglig udvikling der har betydet, at elever i højere grad er blevet prioriteret i de seneste nedlukninger.

Regeringen bliver også trukket op i karakter, fordi den særligt hen mod slutningen af pandemien i høj grad har lyttet til uddannelsessektorens udfordringer og fordi børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har været nem at nå. Det har den seneste aftale om aflysning af eksamener for eksempel vist.

Regeringen har dog haft det med at bruge lidt for lang tid på at gøre forsiden på afleveringerne pæne, frem for at fokusere på det rent faktiske faglige indhold. Dette gjorde sig særligt gældende med udspillet Tættere på II, der frem for at fokusere på at holde hånden under allerede eksisterende, men truede uddannelsesudbud i mindre byer, foreslog at etablere nye udbud – der potentielt kunne fjerne elevgrundlagdet fra de allerede eksisterende.

Pænt så det ud udenpå, men når man læste sig ned i det faglige stof, var det tydeligt, at analysen ikke var tilstrækkelig til topkarakter. Til gengæld har regeringen gjort sig anmærket ved at lave elevfordelingsaftalen, der godt nok ikke er nem at sælge i Twitter-kommentarspor, men som løser udfordringer, som den almene gymnasiesektor har peget på i mange år.

Stor mulighed for faglig progression

Regeringen skal også trækkes op for generelt at lytte til uddannelsessektoren – og særligt til os elever. Det gælder både i taxameterdebatten, når der på finansloven 2021 blev geninvesteret nogle af de beskårede midler til vores uddannelser, i spørgsmålet om seksualundervisning på ungdomsuddannelser og optagelsessystemet på de videregående uddannelser.

Dog kan disse politiske områder ikke hive regeringen op på topkarakter, da de ikke er fulgt til dørs endnu.

Selvom vi ikke mener, at karakterskalaen fordrer hverken god faglighed, nysgerrighed eller kreativitet, så vi er nødsagede til også at følge denne fremgangsmåde i vores vurdering af regeringen.

Alma Tynell
Formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Vil regeringen op og score de tocifrede karakterer i fremtiden, skal vi nå i mål med implementeringen af seksualundervisning, have geninvesteret alle de beskårede midler i vores uddannelser og skabe et mere retfærdigt taxameter og optagelsessystem.

Intentionerne er dog gode, så der er stor mulighed for faglig progression. Derfor ender regeringen på et flot 7-tal med en pil op.

Vi håber ikke, at regeringen er ramt af det samme 12-talspres, som hersker i vores klasseværelser. Men hvis de er utilfredse med tallet, må de jo se at få lavet en ny karakterskala, så vi får et bedre bedømmelsesgrundlag i fremtiden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Rosenkrantz-Theil

Social- og boligminister, MF (S)
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)

Alma Tynell

Fhv. forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
student (Christianshavns Gymnasium)

0:000:00