Gymnasier må opgive at fordele elever

GHETTOGYMNASIER: Trods ny mulighed for dispensation kan gymnasierne i hovedstadsområdet ikke blive enige om at fordele eleverne. Socialdemokratiet opfordrer undervisningsministeren til at gribe ind.

Socialdemokratiet presser nu på for at få undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at skride ind med nye landsdækkende regler, der skal være med til at sikre en bedre fordeling af danske elever og elever med indvandrerbaggrund.

Det skyldes, at de fordelingsudvalg, der skal fordele gymnasieeleverne i hovedstadsområdet, nu har kastet håndklædet i ringen og opgiver at benytte en ny dispensationsmulighed til lokalt og midlertidigt at sikre en bedre fordeling af eleverne.

Muligheden smed undervisningsministeren ellers på bordet i sidste øjeblik, da hun for nylig besluttede sig for at udsætte sin forgænger Ellen Trane Nørbys plan om allerede fra næste år at udarbejde fælles fordelingsregler for hele landet.

”Det her er et problem, der kræver ministeransvar og politisk handling – og vi har behov for en hurtig løsning,” siger Høje-Taastrup Gymnasiums rektor, Mogens Andersen til Altinget.

Ud over at være gymnasierektor er han formand for fordelingsudvalget Storkøbenhavn Vest, der fordeler eleverne mellem de otte gymnasier på den københavnske vestegn.

Fordeling nytter intet
”Hvis man kigger på det fordelingsudvalg, jeg er formand for, så kan det da godt være, at vi kunne blive enige om en model – men det er jo ligegyldigt, for vi vil ikke have nogen elever at fordele. Vores problem er jo, at skolerne i forvejen har så stor en andel af elever med anden etnisk baggrund, at det er ligegyldigt. Skal vi sikre en en ny fordeling, vil det dels involvere de fire fordelingsudvalg i hovedstadsområdet – men det er værre endnu, for det vil også lappe ind over fordelingsudvalg i Roskilde i Region Sjælland,” siger Mogens Andersen.

Dermed står det klart, at de københavnske gymnasier ikke finder frem til en løsning, som fordelingsudvalget i Aarhus netop er blevet enig om. Her eksploderede problematikken med ghettogymnasier, da det i september kom frem, at Langkær Gymnasium var begyndt at samle de tilbageværende danske elever i nogle få klasser, mens der ikke er danske elever i resten af klasserne.

Fordeling ud fra karakterer
Nu er rektorerne på de 18 gymnasier i Aarhus og omegn netop blevet enige om at bruge den nye dispensationsmulighed til at fordele eleverne ud fra deres karakterer allerede fra næste år. Det forventes også at medføre en mere ligelig etnisk fordeling af eleverne, fordi indvandrerbørn fra ikke-vestlige lande som gruppe har et lavere karaktergennemsnit fra folkeskolen. Og dermed undgår rektorerne at fordele eleverne efter etnicitet, hvilket er ulovligt.

Men problemet er, at Aarhus-modellen ikke kan bruges i hovedstadsområdet.

"Det giver ingen mening for os at bruge den model," siger Mogens Andersen.

I hovedstadsområdet har de to fordelingsudvalg for Storkøbenhavn Vest og Nordsjælland nu sendt et brev til undervisningsminister Merete Riisager, hvor de understreger, at fordelingen af elever må være en politisk opgave, som ikke kan løses af den enkelte institution eller fordelingsudvalg.

"Der er jo nogle skoler, der får kunder i butikken, og de gør det, de skal, og udvider kapaciteten. Men det viser lige præcis, at der mangler det overordnede samfundsmæssige blik på både økonomi og fordeling,” siger rektor Mogens Andersen.

S-ordfører kræver en løsning
Også Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind, opfordrer undervisningsministeren til at skride ind.

”Hvis jeg var minister, så ville jeg løse det her. Det nytter altså ikke noget bare at bede dem om at tilslutte sig en model, der måske virker i Aarhus, for den virker jo ikke i hovedstaden. Jeg ville sikre, at når der bliver bedt om hjælp, fordi gymnasierne ikke kan blive enige – så får de den. Vi vil gerne være med til at løse det her, for der er behov for det – også andre steder i landet,” siger Annette Lind.

Minister vil revurdere reglerne
I en skriftlig kommentar gør undervisningsminister Merete Riisager det nu klart, at hun er enig i, at "vi fra centralt niveau skal se på de overordnede rammer og revurdere reglerne for elevfordeling."

"Det kræver grundigt arbejde og inddragelse af både sektor og elever. Derfor skal vi ikke haste en ny model igennem. Dispensationen giver mulighed for, at det enkelte fordelingsudvalg eller eventuelt flere udvalg på tværs af et område med eksempelvis særlig høj koncentration af tosprogede elever finder en midlertidig måde at fordele eleverne på,” lyder det fra ministeren.

Forrige artikel 2.300 unge blev væk fra adgangsprøver 2.300 unge blev væk fra adgangsprøver Næste artikel Løkke lover særlig indsats på udfordrede skoler