Jelved om for store klasser: “Jeg synes, det er for galt.”

Marianne Jelved til samråd med undervisningsministeren om klassekvotient tirsdag 8. december.

KLASSEKVOTIENT: Marianne Jelved er dybt forarget over, at nogle kommuner igennem en længere periode har haft for mange elever i folkeskoleklasserne. Undervisningsministeren stoler på, at kommunerne kan løse problemet selv.

En folkeskoleklasse må ikke have mere end 28 elever, i særlige tilfælde 30. Alligevel er der i nogle kommuner konsekvent for mange elever i klasserne. Faktisk er det 39 klasser i Danmark, hvor der går over 30 elever i klassen.

*Det er kommet i forbindelse med en undersøgelse som undervisningsministeren igangsatte kort inde i det nye skoleår.

Lige præcis dette var et af emnerne, som Marianne Jelved (R) ville have ministeren til at forholde sig til på et samråd tirsdag. Hun bekymrede sig særligt om de manglende konsekvenser, som hun mener kan give incitament til, at kommunerne vil gøre det yderligere i fremtiden for at spare.

Marianne Jelved ville derfor høre ministeren om, hvad hun mente, der skulle være af konsekvens overfor kommunerne, der brød loven.

“Der er eksempler på, at kommuner ikke overholder loven. I den sammenhæng vil jeg gerne vide noget om, hvilke foranstaltninger ministeren vil tage overfor for de kommuner, der har brudt loven,” spurgte Marianne Jelved.

Ellen Trane Nørby var ikke helt klar på, hvad hun ville gøre overfor kommunerne, hvis de ikke overholdte loven.

“Det kommer til at bero på, hvordan kommunerne reagerer. De steder, hvor kommunerne siger: Vi kan godt se, det ikke er acceptabelt. Det ændrer vi praksis på. I den situation vil vi selvfølgelig stole på kommunerne. Er der steder, hvor man ikke vil efterkomme loven, så er det en anden diskussion. Jeg har en forventning om, at kommunerne vil tage initiativer til at tilrette,” sagde undervisningsministeren.

Det stillede dog ikke en tydeligt indigneret Marianne Jelved tilfreds:

“Jeg synes, det er for galt det her. Jeg kan faktisk blive dybt forarget. Det er et problem, der har været der i adskillige år. Kan ministeren forstå min utilfredshed over det her, og kan ministeren se, at vi skal gøre mere end bare at bede dem (kommunerne red.) om at rette ind,” spurgte Marianne Jelved.

Ellen Trane Nørby fralagde sig ansvaret og henviste til Statsforvaltningen vedrørende konkrete sager om for store klasser.

“Det er jo ikke os, der er tilsynsmyndighed, det er Statsforvaltningen. Det er derfor det skridt, man kan tage i brug, hvis man ikke mener, at kommunerne retter ind,” sagde Ellen Trane Nørby.

*Undervisningsministeriet vil nu tage kontakt til de skoler og kommuner, hvor man har mistanke om, at reglerne bliver overtrådt. I enkelte tilfælde vil man også skriftligt bede om en redegørelse for, hvordan man fremover vil overholde klasseloftet.

 

*Artiklen er opdateret 11. december.

Forrige artikel Ny gymnasiereform vil sætte fokus på HF Ny gymnasiereform vil sætte fokus på HF Næste artikel Rapport: Svag sammenhæng mellem social baggrund og gymnasiekarakterer Rapport: Svag sammenhæng mellem social baggrund og gymnasiekarakterer
Regeringen lukker Riisagers talentindsats

Regeringen lukker Riisagers talentindsats

TALENT: Regeringen sløjfer en talentindsats, som VLAK-regeringen søsatte tidligere på året. Indsatsens 65 millioner kroner fordeles i stedet til de frie fagskoler, TAMU og finansloven for 2020.