Kort fortalt: Historien om Lærerkommissionen

FORKLARET: Mandag kom Lærerkommissionen med anbefalinger til KL's og lærernes forhandlinger om en arbejdstidsaftale. Men hvorfor er der overhovedet en kommission, og hvad sker der nu?

Som med så meget andet på skoleområdet, skal man tilbage til året 2013 for at forstå Lærerkommissionen.

I foråret 2013 brød forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) nemlig sammen.

Den 2. april 2013 trådte en lockout af cirka 69.000 lærere derfor i kraft.

Login