Lærerforening forsvarer muslimske skoler: Kritikere indsnævrer demokratiet

FRISKOLE: Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, kritiserer politikere, som vil lukke de muslimske friskoler. Skolerne lever godt op til friskoletanken, siger han og konstaterer, at ”friskoleloven altid er blevet brugt til religiøs indoktrinering”.

”De frie skoler skal være ideologisk baserede," siger Uffe Rostrup. "Så kan det godt være, der foregår noget, som nogen ikke bryder sig om. Men det er prisen, vi betaler for vores skolesystem, vores demokratiforståelse og vores frihedssyn.”
”De frie skoler skal være ideologisk baserede," siger Uffe Rostrup. "Så kan det godt være, der foregår noget, som nogen ikke bryder sig om. Men det er prisen, vi betaler for vores skolesystem, vores demokratiforståelse og vores frihedssyn.”Foto: Frie Skolers Lærerforening
Tyson W. Lyall

Politikerne angriber ikke bare de frie skolers frihed, men selve demokratiet, når de truer med at lukke muslimske friskoler.

Friskoleloven er nemlig lavet for at beskytte mindretal som de muslimske, mener formand for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup.

”Vi fik friskoleloven og undervisningspligt – men ikke skolepligt – i 1855, for at respektere en kristen del af befolkningen, som ønskede mere sammenhæng mellem kristendom og skolegang.”

”De muslimske skoler er muligvis nogle af de skoler, som lever bedst op til den oprindelige intention med friskoletanken. Loven er lavet for netop at beskytte mindretal. En af demokratiets fornemmeste opgaver er at tage vare på sine mindretal. Det gør man via skoleloven, og når man giver den type frihed, vil nogen lave skoletilbud, som andre ikke bryder sig om,” siger han.

Vi spurgte sidste år PET, Forsvarets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet, om der er en sammenhæng mellem skolegang og radikalisering. Svaret var et klart nej.

Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

De muslimske skoler er muligvis nogle af de skoler, som lever bedst op til den oprindelige intention med friskoletanken

Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

Et opgør med S
Altinget: uddannelse har sat Uffe Rostrup stævne til et interview på Christiansborg.

Flere gange undervejs i interviewet henviser lærerformanden til ”folk her i huset”, når talen falder på de muslimske friskoler.

Friskoleloven er altid blevet brugt til religiøs indoktrinering

Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

”Folk her i huset” er mere specifikt ledende politikere fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som i længere tid har talt dunder mod skolerne.

Senest benyttede Socialdemokratiet sommerens agurketid til at gå ekstra hårdt til stålet.

Partiformand Mette Frederiksen erklærede i BT et ønske om helt at lukke de muslimske friskoler.

I sidste uge kom så nyheden om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil tage tilskuddet fra den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole.

Selvom Uffe Rostrup erkender, at sagen er skadelig for hele friskolesektoren, går han hårdt til de kritiske stemmer fra særligt Socialdemokratiet.

”Jeg forsvarer ikke Nord-Vest Privatskole eller andre, men jeg forsvarer retten til, at en gruppe forældre med et særligt værdigrundlag skal have lov til at lave en skole, når de følger lovgivningen.”

”Socialdemokratiet vil tage støtten fra alle muslimske friskoler. Men hvorfor nu det? Der er 29 muslimske friskoler i Danmark. Hvis blot én af dem overholder lovgivningen, skal den have lov at køre videre. Hvis 28 skoler snyder på vægten, skal det ikke ramme den ene,” siger han og angriber Socialdemokratiet.

”Socialdemokratiet indsnævrer med sit forslag demokratiet – i stedet for at udvide det. Vores samfund bør kunne rumme alle, og så skal vi selvfølgelig føre kontrol med, at vores lovgivning overholdes.”

”Vi er på vej til at stramme demokratiet i stedet for at løsne op og lade folk blomstre i det. Vi skal fortsat have frihed under ansvar. Jeg oplever en tendens til, at der skal være frihed for dem, som er ligesom alle os andre. Dem, som er forkerte, skal ikke have frihed. Man strammer skruen for det muslimske mindretal, og det er ærgerligt.”

Særligt fokus på alt med muslimer
Faktum er desuagtet, at de muslimske friskoler er i klart overtal under Styrelsen for Undervisning og Kvalitets særlige tilsyn om "frihed og folkestyre".

Det er heller ikke hverdagskost, at en friskole får revet det offentlige tilskud væk under sig, som det er tilfældet med Nord-Vest Privatskole.

Så har Danmark et generelt problem med de muslimske friskoler?

Ikke nødvendigvis, mener Uffe Rostrup.

* ”Jeg oplever, at vi går ret hårdt efter dem. Når man sætter tre skoler under skærpet tilsyn, så er man over dem. Der er et helt særligt fokus på alt, som har med muslimer at gøre i det danske samfund. Det gælder skolerne, moskeerne og så videre.”

”Der er en tendens til, at vi hele tiden fortæller andre, hvordan de skal leve deres liv. Det harmonerer generelt meget dårligt med tankegangen bag de frie skoler,” siger han.

Den aktuelle sag illustrerer snarere, at styrelsens tilsyn virker, lyder hans vurdering.

”Man strammede jo lovgivningen sidste år og oprustede tilsynet. Det var en god ide. Tidligere sad der to personer og holdt øje med 850 skoler. Det gav ingen mening. Nu er de trods alt lidt flere. Det er helt afgørende for vores sektors legitimitet, at tilsynet fungerer.”

”Hvis man skal sige noget positivt om sagen med Nord-Vest Privatskole – og der er ikke meget positivt at sige – så ser det ud som om, tilsynet har haft fat i skolen og gjort det, det skulle. Det har jeg respekt for.”

”Det er blevet sådan, at alt hvad der har med islam at gøre, det kan vi ikke lide. Man skal ikke fornægte, at der er problemer, og vi skal tage udfordringerne alvorligt. Det har man netop gjort med Nord-Vest Privatskole.”

Hvorfor tror du, at det ender som det gør for Nord-Vest Privatskole?

”Jeg tror, man kan finde brodne kar i alle brancher. Jeg tror ikke, man kan forhindre, at nogen overtræder friskoleloven eller overenskomsten. Derfor er tilsynet også vigtigt. Hvis alle opførte sig ordentlig, var der eksempelvis heller ikke brug for en fagforening. Tilsynet er sidste instans, når nogen snyder på vægten. Det er derfor, vi har det.”

Kuldsejlet nazi-skole i Greve
Ifølge Uffe Rostrup vil der altid være blæst om friskoler, som skiller sig ud.

Der er nemlig en ”mærkelig tendens til”, noterer han sig, at ”desto mere ideologiske skoler bliver, desto mindre kan vi lide dem”.

”Men samtidig siger vi, at det netop er det, de frie skoler er til for. Det er et mærkeligt paradoks,” siger han og fortsætter:

”Sådan har det altid været. For 20 år siden var det Jonni Hansen i Greve, som forsøgte at lave en nazistisk friskole. Det gik så i vasken, men så længe vi ikke har forbudt bestemte grupperinger eller mindretal, så skal de have lov at få en platform og en stemme. Mig bekendt har vi ikke forbudt muslimer i Danmark.”

Men oplever du, at friskoleordningen misbruges til religiøs indoktrinering?

”Friskoleloven er altid blevet brugt til religiøs indoktrinering. Vi har haft indremissionske skoler og skoler med alle mulige religiøse overbevisninger. For år tilbage fik en kristen skole taget sit tilskud, fordi den i biologiundervisningen tog udgangspunkt i Adam og Eva og ikke tog sig af evolutionsteorien. Det går selvfølgelig heller ikke.”

”De frie skoler skal stå mål med, hvad der foregår i folkeskolen. Så selvfølgelig skal de frie skoler også undervise i evolutionslære.”

Ingen sammenhæng mellem skole og radikalisering
Uffe Rostrup ønsker generelt at stille spørgsmålstegn ved, hvad integration er.

”For mig er det ikke nødvendigvis, at man blandes fra børnehaven og opefter,” siger han.

”Måske er integration, at man bliver i stand til at klare sig i det danske samfund. En af de ting, vi i alt fald kan sige om nogle af de muslimske friskoler, er, at de rent faktisk klarer sig fagligt godt. Når man ser på, hvordan deres elever kommer videre i uddannelsessystemet, så klarer de sig bedre end dem, som kommer fra folkeskolen. Det er jo et væsentligt parameter.”

Og endelig afviser han, at der skulle være en særlig fare for radikalisering via skolesystemet.

”Vi spurgte sidste år PET, Forsvarets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet, om der er en sammenhæng mellem skolegang og radikalisering. Svaret var et klart nej. Der er ikke nogen sammenhæng mellem skolegang og eventuel radikalisering,” siger Uffe Rostrup og konkluderer:

”De frie skoler skal være ideologisk baserede. De skal stå på skuldrene af et værdigrundlag. Så kan det godt være, der foregår noget, som nogen ikke bryder sig om. Men det er prisen, vi betaler for vores skolesystem, vores demokratiforståelse og vores frihedssyn.”

* Rettet kl. 16.15, 7. september. Tidligere stod der i sætningen, at syv skoler var under skærpet tilsyn – med henvisning til en artikel omhandlende syv muslimske friskoler, der var under et særligt tematisk tilsyn – altså ikke et skærpet tilsyn. Tallet er rettet til tre, da der retmæssigt er tre muslimske friskoler (Nord-Vest Privatskole, Al-Salam og Iqra Privatskole), som er under skærpet tilsyn per 7. september 2017.

Dokumentation

Hvad er en muslimsk friskole? 
Definitionen varierer en smule. Dansk Friskoleforening bruger betegnelsen ’flersprogede danske friskoler’ om det, ”medierne omtaler som muslimske friskoler”.

Anvendes denne definition, er der ifølge Dansk Friskoleforening 26 muslimske friskoler i Danmark.

Enkelte af skolerne definerer sig ikke selv som muslimsk friskole. Flere steder regnes der derfor med i alt 23 muslimske friskoler. Cirka halvdelen af dem ligger i København.

Ph.d. Annette Haaber Ihle skriver i Magt, Medborgerskab og Muslimske friskoler (2007), at muslimske friskoler er:

”En samlende betegnelse for de friskoler, som primært har til formål at tilvejebringe et miljø for muslimske elever, som gør det muligt for dem at vedligeholde deres religiøse identitet, samtidig med at de får mulighed for at erhverve sig en skoleuddannelse, som står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.”

Som eksempel skriver Vejle Privatskole om sig selv på sin hjemmeside:

”(...) en dansk institution der henter sine værdier fra Islam. At drive en muslimsk skole skal dybest set forstås som et ønske om at skabe et humanistisk projekt, der skal bygge bro mellem det muslimske samfund med de danske normer og værdier igennem uddannelse og læring.”

Kilder: Dansk Friskoleforening, Vejle Privatskole, Danmarks Radio, Kraka og Annette Haaber Ihle.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Uffe Rostrup

Skoleleder, Viby Friskole, fhv. formand, Frie Skolers Lærerforening
BA i geografi og idræt (Københavns Uni.)

0:000:00