Lærerforening: Klar ledelse kan halvere antallet af krænkelser blandt ansatte på de frie skoler

DEBAT: Hvis der på skoler bliver meldt klar fra overfor krænkelser, halveres risikoen for at blive krænket. Derfor har ledelserne et virkelig stort ansvar, og det målrettede arbejde mod at ændre kulturen starter hos ledelsen, skriver Uffe Rostrup.

Af Uffe Rostrup
Formand, Frie Skolers Lærerforening

På nogle frie skoler har 4,3 procent af lærerne oplevet uønskede seksuelle berøringer fra kolleger og ledere. På andre frie skoler er det 2,3 procent af lærerne.

På nogle frie skoler oplever 21,3 procent af lærerne seksuelle kommentarer og vittigheder, som de oplever krænkende. På andre frie skoler er det 10,2 procent.

Hvad adskiller de to skoletyper? Ledelsen.

Risikoen for krænkelser halveres
På de frie skoler, hvor ledelsen tydelig har meldt ud, at en krænkende og sexistisk kultur er uacceptabel på arbejdspladsen, halveres risikoen for at blive udsat for krænkelser eller en krænkende, sexistisk kultur. 

Det viser en undersøgelse, som vi netop har gennemført blandt medlemmerne i Frie Skolers Lærerforening.

Vi stillede vores medlemmer en snes spørgsmål om krænkelser og sexistisk kultur på skolerne. Samtidig spurgte vi dem, om deres skole klart har meldt ud, at uønsket seksuel opmærksomhed og sexistisk kultur er uacceptabel på arbejdspladsen.

Kombinerer man svarene om krænkelse og svarene om skolens udmelding, viser der sig et klart mønster: På skoler, som melder klart fra over for krænkelser, halveres risikoen for at blive krænket.

På nogle underspørgsmål er det lidt mere end en halvering, på andre er det lidt mindre, men svarene på alle spørgsmål bekræfter, at skolens og dermed ledelsens udmelding er afgørende for den kultur og dermed det arbejdsmiljø, som findes på skolen.

Ledelsens udmeldinger har konkrete konsekvenser
Resultaterne peger dermed også på, at ledelsen har et virkelig stort ansvar for lærerne, arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen.

Skåret helt ind til benet betyder undersøgelsens resultat, at hvis skoleledelsen tager sexisme og krænkelser alvorligt og formulerer en klar personalepolitik på arbejdspladsen, vil halvt så mange ansatte blive udsat for krænkelser og en krænkende kultur.

Ledelsens udmeldinger eller mangel på samme har altså helt konkrete konsekvenser for de ansatte. Det kan man kalde tydelig ledelse.

Målrettet arbejde starter hos ledelsen
Et tilfælde af seksuelle krænkelser er et for meget, og derfor skal alle aktører på skolerne gøre, hvad de kan for at komme problemet til livs. Tilsyneladende starter det med ledelserne.

I Frie Skolers Lærerforening vil vi opfordre vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til at tage emnet op. Og vi vil gerne hjælpe ledelserne med at tage de lokale drøftelser, som er nødvendige for at formulere en levedygtig politik og ændre skolens kultur.

Alle skal kunne gå på arbejde uden at blive krænket. Vi skal alle kunne gå trygt på arbejde. Arbejdspladskultur har alle ansatte et ansvar for, men hvis et tabuiseret emne som krænkelser ikke fortsat skal være den enkelte krænkedes problem, så er det nødvendigt med målrettet arbejde, og det starter i skolernes ledelser.

Der er momentum nu, så lad os hurtigt komme i gang.

Forrige artikel Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Direktører: Lad os styrke samarbejdet mellem sundhedsuddannelserne Næste artikel Holbæk-borgmester: Vi skal lægge beslutningskraften så langt ud på skolerne som muligt Holbæk-borgmester: Vi skal lægge beslutningskraften så langt ud på skolerne som muligt