Minister fremrykker taxameter-forhandlinger

Oprindeligt skulle der først forhandles om et nyt taxametersystem for ungdomsuddannelserne efter der var landet en aftale om en ny institutionslov. Men nu skal de to temaer forhandles samtidig i en fælles aftale.