Minister undersøger muligheden for at sætte nationale test i bero

PAUSE: Undervisningsministeriet undersøger mulighederne for, hvordan de nationale kan sættes i bero, viser aktindsigt. Støttepartierne kræver testene indstillet med det samme, mens blå blok kritiserer ministeren for at drage forhastede konklusioner.

Regeringen vil fortsat arbejde på at sætte de nationale test i bero, selvom testene til sommer ifølge et forslag fra ministeren skal afløses af et helt nyt system. 

Arbejdet med at undersøge, hvordan de nationale test kan sættes i bero, er allerede skudt i gang. Det fremgår af dokumenter fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Altinget har fået aktindsigt i. Af dokumentet ses det, at ministeriet ligger inde med en række dokumenter, der omhandler muligheden for at sætte de nationale test på pause.

Dokumenterne indeholder overvejelser om folkeskolelovens paragraf 13, stk. 3, lyder det. Det er i den del af loven, hvor det blandt andet er specificeret, at det er børne- og undervisningsministeren, der fastsætter reglerne for, hvilke fag og hvilke klassetrin der er omfattet af de nationale test.

Login